Programma V.V. Stormvogels
Start pubquiz seizoen
Likeurproeverij
De dartclub begint weer. Nieuwe leden welkom.
Wat te doen met groen
Maatsklaverjassen
Cursus Fries verstaan en lezen
KWF collecte

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag 27 september 18.00u  


Programma VV Stormvogels 64:  Zaterdag 17 september 9.00u Stormvogels JO9-2g – Harlingen JO9 5g . Zaterdag 24 september  9.00u  Stormvogels JO9-1 sc Franeker JO9-4 . 14.00u Stormvogels 1 – WWS 2 

Activiteiten commissie Achlum: Start pubquiz seizoen 7okt 20.00u in het dorpshuis. Zondag 16 oktober Likeurproeverij spektakel (16.00-20.00)  meer info volgt.  


Berjochten     

DARTCLUB ‘’ DE KLAMME FUST’’ 

Wij kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken! Lijkt het je wat om ook een pijltje te gooien, geef je dan op voor 29 September bij Jacobus de Boer 06- 53647874.

We gooien op donderdag om de twee weken. Je moet in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. 


Groen, Ook deze zomer ziet ons dorp er weer prachtig groen uit. Toch zijn er dorpelingen die liever groen AFVAL zien. Op de Jister, het Jonkerschap en nog enkele andere plaatsen vinden dorpelingen het de normaalste zaak van de wereld om groenafval gewoon in het openbare groen te "pleuren” (Ja als onze minister-president dit woord gebruikt, magen wij het ook….) Blijkbaar verwachten ze dat er kabouters in Achlum zijn die dit opruimen. Helaas bestaan die ook in dit sprookjesachtige dorp niet!
Beste, lieve, aardige hardwerkende mensen, het is zo simpel; bel 14 0517 en het wordt gratis , (ja echt!) opgehaald. Moeilijk hè?
Dorpsbelang


Maatsklaverjassen: vrijdag 23 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.  Opgave kan tot donderdag 22 september 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk – Overal tel : 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl 


Cursus Fries verstaan en lezen Bij voldoende belangstelling willen we eind september een cursus Fries verstaan en lezen starten in het dorpshuis in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op woensdag of donderdagavond door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie; 0517-641729


KWF collecte: De collecte van het KWF heeft opgebracht 449,02 euro.

Alle collectanten en gulle gevers Tige Tank.