Filmavond op vrijdag 25 november
Bericht van de Sportvereniging
Samen eten in het dorpshuis
Sint Maarten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  22 november 18.00u 

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor  12 december!

Vrijdag 11 november  Pubquizzen  Let op AANVANG 20.30u . Inleg 1 munt

Zaterdag 12 november "de Suskes” een cover en feestband  zaal open vanaf  20.30u  entree €10,-   Vol is Vol

Vrijdag 18 november is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 17 november 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag 12 november  : Geen thuis wedstrijden Zaterdag  19  november: 10.00u Beker wedstrijd. Stormvogels jo9-1 DFC jo9-1

Vrijdag 25 november: Filmmiddag en avond. Entree 1 munt. Om 16.00 uur voor de jeugd van groep 3 t/m groep 8 de film Zootropolis.  Om 20.00 uur voor ouderen vanaf 12 jaar de film  Bad Moms.

Zaterdag 26 november hoopt Sinterklaas Achlum te bezoeken. Verdere info volgt.

Berjochten   

Berichten van de Sportvereniging Achlum. Woensdag 23 november 2016 nodigt de Sportvereniging Achlum u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in de Singel. Wij dragen Joke Feenstra voor als nieuw lid van het bestuur. We zien u graag op donderdag 23 november 2016 in de Singel. 

Sportvereniging Achlum is gevraagd of het mogelijk is volleybal voor de jeugd op te starten. Graag willen wij vooraf de interesse van de jeugd hiervoor peilen dus;

Vind je het leuk om 1x in de week met leeftijdsgenoten te volleyballen en ben je tussen de 12 en 17 jaar meld je dan aan op ellybrink@hotmail.com Bij tenminste 12 aanmeldingen zullen we dan volleybaltrainingen organiseren per het nieuwe jaar.

Samen eten in het dorpshuis. Op dinsdag 22 november gaan we weer gezellig en lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 18 november aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 22 november.

Langs deze weg wil Wies van der Tol  iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling die zij tot nu toe uit het  dorp heeft gekregen vanwege  haar ziekte. Ze heeft nog een lange weg te gaan maar deze steun  in welke vorm dan ook, doet haar goed.

Vrijdag  11 november is het Sint Maarten , het is bedoeling dat de kinderen  t/m groep 8 weer met de lampions het dorp in gaan o.l.v.  muziek korps"Wubbenus Jacobs”uit Arum om i.p.v. snoep,  geld op te halen voor het goede doel,  dit jaar het jeugdvoetbal van V.V. Stormvogels 64. Het is de bedoeling dat de peuters en de kleuters om 18.00u verzamelen in de Singel en groep 3 t/m 8 om 18.15u . Elk huis wordt door 1 groep kinderen bezocht, herkenbaar aan een begeleider die een  kaartje draagt met een cijfer . Zij komen de enveloppe ophalen die aan het nijsfodsje vastzit.. Nadat het geld geteld is wordt het bedrag symbolisch overgedragen aan het bestuur. De kinderen krijgen na afloop een versnapering als dank voor hun inzet. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst.

Alle gulle gevers, willen we hartelijk danken voor de vele produkten,

die zij voor de voedselpakketen inleverden t.n.v.  Dorcas voedselactie

Diaconie: van Achlum/Hitzum.