Programma V.V. Stormvogels '64
Filmmiddag en -avond in de Singel
Intocht van Sinterklaas
Volleybal voor de jeugd
Wie heeft er oude klompen?
Krystkaarten te keap
Krystkuier
Sint Maarten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  6 december 18.00u 

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor  12 december!

Programma VV Stormvogels 64: 

Zaterdag 26  november  :  9.00u  Aru/Sto/Tzu  Jo15-2 -  Frisia Jo15-6   10.30u Stormvogels Jo9-1 – Zeerobben Jo9-2  11.30u Stormvogels Jo9-2g – Makkum Jo9-3 

Zaterdag  3 december  9.00u Beker wedstrijd.  Stormvogels jo9-1 – SWZ Boso Sneek 

Vrijdag 25 november: Filmmiddag en avond. Entree 1 munt. Om 16.00 uur voor de jeugd van groep 3 t/m groep 8 de film Zootropolis.  

Om 20.00 uur voor ouderen vanaf 12 jaar de film  Bad Moms.

Berjochten   

Intocht van Sinterklaas  Zaterdag 26 november 2016.   15.30 u verzamelen bij de chocolade fabriek "KLAFA ".  Rondje door het dorp met Sinterklaas en z'n Pieten. Daarna hebben we feest in de Singel voor groot en klein

Sportvereniging Achlum is gevraagd of het mogelijk is volleybal voor de jeugd op te starten. Graag willen wij vooraf de interesse van de jeugd hiervoor peilen dus; Vind je het leuk om 1x in de week met leeftijdsgenoten te volleyballen en ben je tussen de 12 en 17 jaar meld je dan aan op ellybrink@hotmail.com Bij tenminste 12 aanmeldingen zullen we dan volleybaltrainingen organiseren per het nieuwe jaar.

Wie heeft er oude klompen, die je niet meer gebruikt, voor mij? Deze zou ik graag willen gebruiken, voor hobby. Eke Beukema  De Beneysten 1. Tel 0517-642040


Krystkaarten. Fanôf 6 desimber binne der wer nije Achlumer Krystkaarten te keap, yn de kast oan de dyk op de Monnikenwei 56. By min waar efkes oanbelje. 

Krystkuier. Op twadde Krystdei is der wer in Achlumer Krystkuier. We sammelje om 14.00 oere by it doarpshús. Nei ôfrin is der snert en waarme poeiermolke. 


Zaterdag 17 december: Kerstgala. Vanaf 17.00 uur. Nadere info volgt……

Zondag 1 januari: Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarsborrel vanaf 16.00 uur.


Hierbij willen we alle  vrijwilligers en  gulle gevers hartelijk danken voor  het mooie bedrag  van  € 434,20 wat  door de kinderen  met St Maarten  is  opgehaald. Het geld zal door VV Stormvogels `64  worden gebruikt voor  het  jeugdvoetbal.