Kryskaarten te keap
Krystkuier
Feestelijk eten in het dorpshuis
Kerstgala
Nieuwjaarsduik en -borrel

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  20  december 18.00u 

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor  12 december!

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag  10 december  14.00u Stormvogels 1 – Minnertsga 3

Vrijdag 16 december is er maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 15 december 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 641520, email w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175.

Berjochten

Krystkaarten. Fanôf 6 desimber binne der wer nije Achlumer Krystkaarten te keap, yn de kast oan de dyk op de Monnikenwei 56. By min waar efkes oanbelje. 

Krystkuier. Op twadde Krystdei is der wer in Achlumer Krystkuier. We sammelje om 14.00 oere by it doarpshús. Nei ôfrin is der snert en waarme poeiermolke. 


Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar de lokwinsken dy't wy krigen ha nei de berte fan ús famke Annemar. Geweldich dat der sa meilibbe wurdt! Goasse en Jetty Dijkstra


Samen feestelijk eten in het dorpshuis op 20 december

Op dinsdag 20 december gaan we dit keer feestelijk eten in het dorpshuis. Er staat dan een Indische/Chinese rijsttafel voor ons klaar in de vorm van een lopend buffet. Dus lekker eten en kletsen in een ongedwongen sfeer. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het buffet. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 16 december aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 20 december


Te koop gevraagd Oude sieraden zilver en goud ook als het stuk is. Tevens kleinspul en zolderopruimingen.  Ook doe ik weer fiets reparaties.  Gerrit Hoekstra U.P.Draismastr 3  tel 0619443188


Zaterdag 17 december, Kerstgala voor jong en oud in de Singel.  Aanvang  17.00 uur. De vaste kerstgala kookploeg zal ook dit jaar weer zorgen voor een heerlijk buffet. Entertainment wordt verzorgd door het Swingpaleis met een DJ en zangeres Agnes Sambrink!!  Een mix van ”Ik hou van Holland”, KRO’s "Notenclub” en het swingpaleis van Manuela Kemp, waarbij sfeer en amusement hoog in het vaandel staan. Entree tot 12 jaar €7,50 vanaf 12 jaar €10,-.

Zondag 1 januari. Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarsborrel. Aanvang 16.00 uur. Deelnemers krijgen een kop snert, chocolademelk, een Unox muts en vooraf een Jägermeister. Inleg 3 munten. Aansluitend Nieuwjaarsborrel met gezellige muziek. Voor een goed begin van het nieuwe jaar! 

Vrijdag 6 januari  om 20.00 uur is er weer pubquiz. Entree 1 munt