Waar is weggesleept hek?
Muzieksessie in de Gekroonde Leeuw
Snertactie
Samen eten in dorpshuis
Wie heeft het boek van Hendrik Algra?
Achlumer boswerk morgen (snoeien in het Achlumer bos)
Cursus Fries verstaan en lezen
Bericht van het ACA

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  31 januari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 6 februari

Niet vergeten! Vrijdagavond 20 januari om 20.00 extra vergadering van het bestuur van dorpshuis "De Singel". Komt allen en praat mee over de toekomst van het dorpshuis.

Berjochten.

Sinds slepers avond missen wij ons Groen metalen draai hekje wat is meegenomen van achter ons huis , wij missen dit heel erg omdat dat ons hondje op onze plaats houd.

dat er gesleept wordt vinden wij niet erg maar we hebben het hele dorp afgezocht maar niets kunnen vinden. Het is een groen metalen draai hekje met de afmeting van ongeveer 100 cm br bij ongeveer 60 cm hoog graag terug te bezorgen op de Aldeloop 30 Bij Ina en Jaap Beuker (mag stiekem en anoniem gebeuren)of een tip waar we het kunnen vinden


ZONDAG 29 JANUARI 2017  VAN 14:00 - 17:00  IN HERBERG DE GEKROONDE LEEUW, ARUM.

 Het komende kwartaal organiseert Herberg de Gekroonde Leeuw elke laatste zondag van de maand een muzieksessie. Tijdens deze sessies spelen ervaren en beginnende muzikanten uit Arum en omstreken op eigen instrument of de elektrische piano in het café een variatie aan nummers. Elke deelnemer kan zijn favoriete nummer(s) inbrengen; de andere muzikanten spelen als ze het nummer kennen mee. Als je als (beginnend) muzikant eens zin hebt om mee te doen, schroom niet en meld je dan gerust even aan of kom gewoon langs. Muziekliefhebbers zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te komen luisteren.

Als je van tevoren weet dat je meespeelt, laat het dan even weten via facebook of app naar 06 44476866. Gewoon binnenlopen met je instrument kan natuurlijk ook!


Op zaterdag 28 januari vindt de jaarlijkse snertactie van de jeugdclub weer plaats. De jeugd gaat tussen 10:00 uur en 13:00 uur bij de deuren langs om de heerlijke snert te verkopen. Eén liter snert kost €5,-, voor het gemak graag zelf een pannetje bij de hand. De snert wordt door de jeugd gemaakt met ondersteuning van het oude vertrouwde snertteam (Jelle, Gosse en Wietse). We hopen u thuis te treffen,  groeten van de jeugdclub.


Samen eten in het dorpshuis op 31 januari

Op dinsdag 31 januari gaan we weer gezellig en lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 27 januari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 31 januari.


Wie heeft het boek van  Hendrik Algra, De historie gaat door het eigen dorp (1956) deel 6 in zijn bezit?Deze hoofdredacteur van het Friesch Dagblad heeft geschiedenis verhalen over de dorpen opgeschreven in de jaren '50 van de vorige eeuw. In deel 6 staat een uitgebreide omschrijving over Achlum. We willen het graag lenen en in scannen zodat we het op de website kunnen zetten. U krijgt het boek daarna terug. Roelie Greidanus 0517-641729


Snoeien in het Achlumer bos Op zaterdag 18 februari van 9-12 uur houden we een  Achlumer boswerk morgen. De fruitbomen moeten gesnoeid worden, palen moeten vervangen worden en we gaan boomspiegels maken. Wie wil ons hierbij helpen? Willen jullie zelf snoei materialen meenemen? Opgave bij Roelie Greidanus: roelie-anema@ziggo.nl of 0517-641729


Cursus Fries verstaan en lezen

Bij voldoende belangstelling willen we donderdag 2 februari een cursus Fries verstaan en lezen starten in het dorpshuis in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond  van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties in welke vorm dan ook,  die wij  in december mochten ontvangen met ons 55 jarig huwelijks feest. Jan en Hieke van Dijk.

Bericht van het ACA.

De doe middag die gepland staat voor zaterdag 21 januari wordt verschoven naar 15 april. Ter zijner tijd volgt verdere info via het nijsfodsje

Zaterdag 11 februari  LP avond vanaf 17.00u in de Singel. Heb je nog een leuke lp, kom langs en neem mee!