Muntjes SPAR voor KV Achlum
Nieuwe bezorger Nijsfodsje gevraagd
Jan is weer thuis
Boer zoekt vrouw boerin spreekt in de Singel
Muntjes Poiesz Witmarsum voor KV Achlum
Snoeien in het Achlumer bos
100 jaar ijsclub Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  14 februari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 6 februari

Vrijdag 3 februari is er weer pubquiz in de Singel. Aanvang 20.00u  entree 1 munt p.p

Vrijdag 10 februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 9 februari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel : 641520 email w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175.

Vrijdag 10 februari de jaar vergadering van ijsclub Achlum om 20.00u in de Singel.

Zaterdag 11 februari  LP avond vanaf 17.00u in de Singel. Heb je nog een leuke lp, kom langs  en neem mee.

Berjochten.

Bij de Spar in Arum krijgt u bij uw boodschappen muntjes. Deze muntjes kunt u in de koker van de KV Achlum kwijt. Zij krijgen in ruil hiervoor een bedrag, en hoe meer muntjes, hoe hoger het bedrag!! Elke week zijn er speciale actie artikelen waarbij er nog sneller muntjes gespaard kunnen worden. De kaatsclub is erg blij met uw steun!!!


Gelske van der Kooi heeft aangegeven  te willen stoppen met het bezorgen van het nijsfodsje. Gelske  is 1 van de 5 bezorgers ( de anderen zijn Tineke de Vlas, Peta de Boer, Annie de Vries en Jan van Dijk) en heeft dit ondertussen bijna 10 jaar gedaan en we willen haar daar hartelijk voor bedanken.  Nu zijn we op zoek naar een opvolger. Wie wil 1 keer per 2 weken, met uitzondering van de zomervakantie , op woensdag of donderdag het nijsfodsje rondbrengen dit is  dan de U.P Draismastraat, H.S Sytstrastrjitte,  Oosterstraat, t `War, en een gedeelte van de Hitzumerweg, Graag bij Rennie opgeven. Tel 0517-641445


Hierbij willen wij graag iedereen bedanken die ons hebben gesteund , in welke vorm dan ook tijdens de 14 spannende dagen in het ziekenhuis. We zijn heel blij dat Jan nu  thuis is en weer opknapt. Fam. J. Vrieswijk


Zaterdag 11 februari organiseert de Diaconie Achlum Hitzum een gezellige middag voor iedereen van 65 jaar en ouder. U bent van harte welkom in de Singel in Achlum.

Deze middag staat het verhaal van Swaen Brink- van Dijk centraal. Zij heeft meegedaan aan Boer zoekt vrouw seizoen 2012. Swaen was één van de briefschrijfsters en werd uitgenodigd voor het logeerweekend. De keuze viel niet op Swaen, maar het is voor haar een groot avontuur geweest. Zij vertelt hier over: wat heeft dit avontuur met haar gedaan en wat heeft het haar gebracht. U bent van harte welkom om naar Swaen haar verhaal te luisteren.

Het programma:

Vanaf 15.15 inloop met koffie en thee. Rond 19.00 uur sluiten we de middag af.

Wanneer u komt kunt u dit telefonisch doorgeven aan Henny (0517-452887).

Wanneer u of uw partner jonger is dan 65 jaar is dat geen probleem, u bent van harte welkom. Graag opgeven vr vrijdag 3 februari.


Bij de Poiesz begint volgende week  de Jeugdsponsoractie weer. De KV Achlum heeft een koker in Witmarsum staan. Mocht je muntjes vanuit een ander filiaal krijgen, dan kun je deze inleveren bij Gerrie op het Jonkerschap 15. Op dit moment is het nog niet duidelijk of we op vrijdagavond ook weer huis-aan-huis gaan verkopen, maar dan ziet u de jeugd vanzelf verschijnen. De kaatsclub is erg blij met uw steun!!


Snoeien in het Achlumer bosOp zaterdag 18 februari van 9-12 uur houden we een  Achlumer boswerk morgen. De fruitbomen moeten gesnoeid worden, palen moeten vervangen worden en we gaan boomspiegels maken. Wie wil ons hierbij helpen? Willen jullie zelf snoei materialen meenemen? Opgave bij Roelie Greidanus: roelie-anema@ziggo.nl of 0517-641729


                  100 jarig jubileumfeest            

                   "  IJSCLUB ACHLUM


Vrijdag 17 maart  vieren wij  in de Singel voor alle leden en oud leden het 100 jarig jubileumfeest.


We starten om 17.00 uur met spelletjes voor de kinderen.

18.00 uur is er voor iedereen gratis snert , broodjes worst en 2 consumpties .

Om  20.00 uur  Luisteren we naar Schaatslegende: 

                             JAN YKEMA !!!!

En vanaf 21.00 is het dansen springen en hakken op de muziek van onze eigen:


                         DJ JOUKIO !!!!


KOMT ALLEN

            

                          Mvg Het IJsclub Bestuur