Agenda

 1. Opening &  mededelingen

 2. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2016

 3. Jaarverslag 2016 bestuur Dorpsbelang

 4. Jaarverslag 2016 & begroting 2017 penningmeester Dorpsbelang

 5. Jaarverslag penningmeester Op “e Hichte
                
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid
                
 7. Bestuursmutaties:

Jolanda Leijendekkers is wegens ziekte voortijdig afgetreden

De volgende kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld, An Jaspers en Antje Kikstra.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Informatie over de werkgroep Biodiversiteit door Anneke van der Meer

 2. Informatie over werkgroep Ouderen, 65+ door Rennie van Dijk

 1. Informatie over de werkgroep Duurzaamheid door Roelie Greijdanus

 1. Rondvraag en afsluiting.