Bijna dorpsfeest
Deegroller gevonden
Tsjerkepaad 2017
Rondleiding Achlum
"White house" kaatspartij

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  4 juli 18.00u 

Dit wordt dan het laatste nijsfodsje voor de zomerstop

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 10 Juli.

Dorpsfeest 7, 8 en 9 juli. Thema  2017 : Romeinen en Grieken


Berjochten 


Wie mist der noch in deegroller? .Is bliuwe lizze nei de high tea. It leit by Eke ths. 

Tsjerkepaad 2017 De kerk  van Achlum doet  mee aan Tsjerkepaad. De hele zomer van 1 juli tot 9 september is  de kerk  op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur te bezichtigen.  In dezelfde periode hangen in de kerk van Achlum  schilderijen van oud Achlumer Sietse Wiersma. Op 22 juli om 14.00 houdt Sietse een lezing over zijn werk in de kerk. 

Rondleiding Achlum Op 29 juli en 2 september is  er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift. 


Sneon 1 juli " The White house "keats party 

Oanfang 11.00u  Keatsfjild Achlum 

A, B en C klasse Opjefte kin via: 

 whitehousepartij@hotmail.com 

jouw hjirbij jimme namme, leeftyd, wenplak en ABC klasse troch.

Opjefte kin t/m  24 juni

Live musyk troch Sytse Haima ( bekend fan o.a.  Suskes en Pigmeat) en DJ Joukio.