Programma V.V. Stormvogels '64
Op oudejaarsnacht is er muziek in de Singel
Kerstgala met DJ Quickfinger
Samen eten in het dorpshuis
Kerstkaarten
Kerstkuier
Nieuwjaarsborrel met hapjes en muziek
Persbericht cursus "Lear mar Frysk"
Uitnodiging Kerstnachtdienst

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag   19 december 18.00u .

Kopij voor de volgende dorpskrant ‘Op e Hichte”  inleveren voor 10 december!


Programma VV Stormvogels `64  

Zaterdag  9 december    11.00 u ST. Stormvogels JO13-1– QVC  JO13-1  . Zaterdag 16  december  Beker/inhaalprogramma


*Oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u muziek van DJ Partyros uit Joure in de Singel!


Berjochten

Zaterdag 16 december Kerstgala met DJ Quickfinger!! 

Vanaf 17.00u in de Singel, entree tot 12 jaar €7,50 vanaf 12 jaar €10,00 inclusief buffet!! Kom op tijd we hebben 18.00u PUBQUIZ in kerststyle door Jan en Gooitzen, (individuele opgave bij de deur)


Samen eten in het dorpshuis op 19 december

Op dinsdag 19 december gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 15 december aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 19 december! 

De data "samen eten” in 2018 zijn: 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 5 juni.


Kerstkaarten. 

Er zijn weer  Achlumer kerstkaarten te koop bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56.

Een groot assortiment aangevuld met veel nieuwe kaarten. In het vvv kantoor aan de weg of even aanbellen bij slecht weer.


Kerstkuier

Op 2e kerstdag wordt er weer een kerstwandeling gehouden. De start is om 14.00 uur bij dorpshuis de Singel


1 Januari Nieuwjaarsborrel 2018 met hapjes en muziek!! 

Vanaf 16.00u in de Singel, entree gratis.


PERSBERICHT

Cursus ‘Lear mar Frysk’ in Kimswerd

Wilt u ook Fries leren verstaan en lezen? De Afűk verzorgt in MFC Piers’ Stee een beginnerscursus voor niet-Friestaligen die de Friezen in hun omgeving willen leren verstaan en ook de Friese artikelen in de krant willen lezen. De cursus ‘Lear mar Frysk’ is vanaf 6 februari elke dinsdag in Kimswerd te volgen van 19.30 tot 21.30 uur. 

Alle lessen hebben dezelfde opbouw waarbij precies lezen en geconcentreerd luisteren belangrijke uitgangspunten zijn. Iedere les begint met het onderdeel ‘Harkje, lęze en útspraak’ (luisteren, lezen en uitspraak). Omdat luisteren alleen niet voldoende is volgt het onderdeel ‘Oan ’e slach’ (aan de slag), met diverse oefeningen rondom de luister- en leestekst. De cursus van 10 lessen omvat ook cursusboeken en een jaar lang gratis toegang tot eduFrysk, het digitale leerplatform van de Afűk. Hier worden gesproken teksten, muziek en beeldfragmenten met Friese ondertiteling aangeboden. U bent dus continu bezig met het combineren van luisteren en lezen, wat voor een goed woordbeeld zorgt. De cursus vindt plaats in MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd en de kosten bedragen € 110,- inclusief lesmateriaal. Meer informatie en aanmelding bij de Afűk via  kursus@afuk.nl of 058-2343079.


Uitnodiging Kerstnachtdienst


Zondag 24 december

Aanvang: 21.00 uur

In de kerk van Hitzum


Met medewerking van Vocal Roses en met beelden van de Zandtovenaar

Na afloop is er warme chocolademelk


Een ieder is van harte welkom!!