Openingstijden van de Singel tijdens de feestdagen
Vrijwilligers gezocht tijdens de jaarwisseling
Opbrengst collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Kerstkaarten
Kerstnachtviering
Kerstmusical
Kerstkuier
Biljarttoernooi
Kerstboominzamelactie
Nieuwjaarsborrel
Dominoactie van werkgroep ArmeniŽ
Canon van Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  2 januari 2018 18.00u .

Extra openings tijden van de Singel  tijdens de feestdagen ;

Dinsdag 2e kerstdag 26 december   van 16.00u tot 22.00u 

Oudjaarsdag 31 december van 16.00u tot 21.00u en van 0.30u tot 4.30u 

Nieuwjaarsdag 1 januari  vanaf 16.00u 


Oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u muziek van DJ Partyros uit Joure in de Singel!          Betalen met Singel munten !!!!!


We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die oudjaarsnacht ons willen helpen  van 1.00u tot 4.00u met  munten verkoop of achter de bar!  En voor nieuwjaarsdag zijn we op zoek naar schoonmakers die vanaf  ongeveer 10.00u  willen helpen met schoonmaken van de Singel. Graag aanmelden bij Oep of Rennie tel 641445


Eind september is de collecte gehouden voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze collecte heeft een prachtige opbrengst opgebracht van €245,21! Aan alle gevers en collectanten hartelijk dank en fijne Kerstdagen toegewenst.  Margarithe Veen 


Kerstkaarten. 

Er zijn weer  Achlumer kerstkaarten te koop bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Een groot assortiment aangevuld met veel nieuwe kaarten. In het vvv kantoor aan de weg of even aanbellen bij slecht weer.


Kerstnachtviering  Zondagavond 24 december

Aanvang 21.00 uur in de kerk van Hitzum

M.m.v. Vocal Roses

Op Kerstavond staan de deuren van de kerk te Hitzum open. Iedereen is dan welkom om het bekende Kerstevangelie te horen omlijst met beelden van de zandtovenaar. Er is samenzang en zang door Vocal Roses uit Oudemirdum. Voorganger is ds. Margarithe Veen. De avond wordt afgesloten met warme chocomelk. We zien uit naar uw en jouw komst.


Eerste Kerstdag om 09.30 uur in de kerk in Achlum bent u van harte welkom bij de Kerstmusical Hotel Toekan. De musical wordt uitgevoerd door kinderen uit Achlum-Hitzum. Rondom de musical zingen we de bekende kerstliederen en horen we het kerstverhaal. Welkom!!

Kerstkuier

Op 2e kerstdag wordt er weer een kerstwandeling gehouden. De start is om 14.00 uur bij dorpshuis de Singel

Bij voldoende deelname wordt er 2e kerstdag weer een biljarttoernooi georganiseerd. Aanvang 14.00 uur / inleg 3,00 euro. Opgave tot zaterdag 23 december bij Froukje Yntema 06-36155575

Kerstboominzamelactie 3 januari 2018 De kerstboominzamelactie door de gemeente in samenwerking met dorpsbelang wordt dit keer gehouden op woensdagmiddag 3 januari 2018. Kerstbomen kunnen die dag van 13.30 tot 14.30 uur ingeleverd worden bij dorpshuis De Singel. Elke kerstboom levert 50 eurocent op! Verder is er voor iedereen nog een verrassing.

Kerstkaarten. 

Er zijn weer  Achlumer kerstkaarten te koop bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Een groot assortiment aangevuld met veel nieuwe kaarten. In het vvv kantoor aan de weg of even aanbellen bij slecht weer.


1 Januari Nieuwjaarsborrel 2018 met hapjes en muziek!! 

Vanaf 16.00u in de Singel, entree gratis.

Werkgroep ArmeniŽ. Een domino van bakstenen. Er kunnen deelnamebewijzen gekocht worden voor een meter bakstenen ad € 5. Op 1 januari 2018 om 16.00 uur gooien we bij de Singel de eerste dominosteen om en hoe meer verkochte bakstenen, hoe langer de happening gaat duren! Voor sponsoren is het ook mogelijk om voor € 50 een bord/vlag bij de start/finish op te hangen. We hopen dat hier ook veel gebruik van gaat worden. Mocht je niet in Achlum zelf wonen en hier toch aan mee willen doen, dan is 1 telefoontje naar Wytze de Boer (06-42987072) voldoende

Canon van Achlum Na de Nederlandse en de Friese Canon, zijn nu de dorpen aan de beurt om een Canon te maken. Hierin worden de belangrijkste gegevens,  van het ontstaan tot nu, verteld in ongeveer 20 verhalen. Achlum heeft zich hier voor opgegeven. Wie vindt het leuk om met een groep zich hier over te buigen, informatie te verzamelen en stukken te schrijven om zo onze eigen Canon te maken.Opgave bij Roelie Greidanus. Mail; roelie-achlum@hotmail.com