Pubquiz en maatsklaverjassen
Wijziging openingstijden Singel
Canon van Achlum
Nieuwjaarsconcert van Wubbenus Jacobs
Samen eten in het dorpshuis

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  16 januari 2018 18.00u 

Vrijdag 5 januari  is er om 20.00u weer pubquizzen in de Singel o.l.v. Jan en Gooitzen.

Vrijdag 12 januari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 11 januari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal :

tel : 641520, mail : w.overal@hetnet.nl of via de app : 0611801175.


Berjochten.

Wijziging openingstijden van de Singel:

Nu er op zaterdagmiddag niet meer door het 1ste van Achlum wordt gevoetbald, is besloten om het dorpshuis op zaterdag om 17.00 uur te openen in plaats van16.00 uur.

Met vriendelijke groet, Het bestuur Dorpshuis de Singel

Canon van Achlum Na de Nederlandse en de Friese Canon, zijn nu de dorpen aan de beurt om een Canon te maken. Hierin worden de belangrijkste gegevens,  van het ontstaan tot nu, verteld in ongeveer 20 verhalen. Achlum heeft zich hier voor opgegeven. Wie vindt het leuk om met een groep zich hier over te buigen, informatie te verzamelen en stukken te schrijven om zo onze eigen Canon te maken.Opgave bij Roelie Greidanus. Mail; roelie-achlum@hotmail.com

Op zaterdag13 januari organiseert CMV Wubbenus Jacobs  een Nieuwjaarsconcert om 19.30 uur in de sporthal te Arum. Ook het jeugdkorps JAMM (Jeugd Arum Maakt Muziek) en de band NJISKE verlenen hun medewerking aan deze avond. Bij aanvang wordt u een gratis welkomstdrankje aangeboden om samen te proosten op een muzikaal 2018.     Entree volwassenen € 7,50  /  Donateurs en kinderen t/m 12 jaar € 5,--

samen eten in het dorpshuis op 16 januari

Op dinsdag 16 januari gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 12 januari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 16 januari! 

De volgende data "samen eten” zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april en 5 juni.