Pubquiz en maatsklaverjassen
Jaarvergadering ijsclub Achlum
Avond voor de "Club van 50"
Samen eten in het dorpshuis
Gezellige informatieve bijeenkomst voor alle 60+ inwoners van Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  13 februari 18.00u 

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 17 februari.

Vrijdag 2 februari is er om 20.00u weer pubquiz in de Singel o.l.v. jan en Gooitzen

Vrijdag 9 februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 8 februari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 641520, mail : w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175

Zaterdag 17 februari  jaar vergadering van Ijsclub Achlum om 20.00u in de Singel  

Op vrijdag 23 februari aanstaande organiseert  voetbalvereniging Stormvogels 64 voor de tweede keer een avond voor de leden van de "Club van 50.
Op deze avond zal Roelof de Vries, redacteur en sportverslaggever bij Omrop Frysln aanwezig zijn. Voor leden van de club van 50 is de toegang gratis. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,00 gevraagd

Berjochten

Op dinsdag 13 februari gaan we weer "samen eten in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 9 februari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 13 februari! 

De volgende data "samen eten zijn: 13 maart, 10 april en 5 juni.


Uitnodiging voor alle 60+ inwoners van Achlum voor het bijwonen van een gezellige informatieve bijeenkomst in dorpshuis De Singel op vrijdag 16 februari. Aanvang 13:30 uur.

Deze middag is georganiseerd door de werkgroep ouderen van Dorpsbelang Achlum. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de enqute van twee jaar geleden onder dorpsgenoten. Hieruit bleek dat er behoefte is aan informatie over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de zorg en welzijn. Pytsje Zoodsma (Gebiedsteam Waadhoeke) en Ignatia Veldman (Steunpunt Mantelzorg) zullen voorlichting geven over mogelijkheden die er voor hulp aan ouderen mogelijk is en hoe dit aangevraagd kan worden.
Naast deze informatie willen we er graag gewoon een gezellige middag van maken. Na de pauze, met koffie/thee aangeboden door Dorpsbelang Achlum, kunt u meedoen aan een spelletje bingo met leuke prijsjes. De middag is gratis.
Kunt u zelf niet zo gemakkelijk naar het Dorpshuis komen, dan kunnen wij voor vervoer zorgen. Bel dan vr 14 februari naar Gert Been op 0517 641672 of  Rennie 0517641445
Rennie van Dijk, Jannie v.d. Kooi, Jetty Dijkstra en Gert Been