Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64
Maatsklaverjassen
BBQ
Thema feest: Cultureel Achlum 2018
Reanimatietraining
Jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC
Bericht van Stormvogels '64

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  22 mei 18.00u 

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels Zaterdag 12 mei 10.00u Stormvogels JO10-2  - VV Heerenveen JO 10 -3. 11.00u ST Stormvogels JO17-2  - SWZ BOSO Sneek JO17-4  Zaterdag 19 mei geen thuiswedstrijden.

Vrijdag 18 mei is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in e Singel.

Opgave kan tot donderdag 17 mei 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 641520, mail : w.overal@hetnet.nl of via de app : 0611801175.


Berjochten

Zaterdag 19 mei wordt er door het ACA een BBQ georganiseerd met live- muziek van Rocky Vosse. 18.00u begint de BBQ en 19.00u de muziek. Er zijn verschillende pakketten te bestellen. Standaard € 10,00 Top is € 12,50, kinder is € 7,50 en  vegetarisch is € 10,00 Te bestellen  tot en met 14 mei Bij Mark tel 0650990774 of bij Ineke 0621601013.  Doe je niet met de BBQ mee, dan is de entree € 5,00 voor de muziek.  Betalen met Singel munten!!!!!!!


Beste dorpsgenoten, 6, 7 en 8 juli vieren wij met elkaar ons jaarlijks Dorpsfeest.

Het thema is (we koene der net onder uut : -) : Cultureel Achlum 2018.

Versier uw straat in stijl! Ook zijn wij op zoek naar: barpersoneel, tentafbrekers en opbouwers.

Meld je hiervoor aan bij Agaath Oosterhaven: 06-53962441 of agaathzuurbier@gmail.com.

Met culturele groet, DorpsFeestCommisie Achlum  


Op woensdagavond 6 juni is er weer een reanimatietraining in Singel. Het begint om half acht. Moet je weer op herhaling, of wil je het leren? Iedereen is van harte welkom. Neem wel even een vergoeding mee voor de koffie en de thee. 

Opgave kan bij : Judithhartzuiker@gmail.com

Ben je getraind op je werk bij de BHV en wil jeook op de lijst komen te staan, geef dat dan ook even aan mij door. 


Het dorpshuis is een huis voor ons allemaal, daarom nodigen wij onze vrijwilligers, gebruikers en alle inwoners van Achlum van harte uit voor onze jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC op vrijdag 15 juni a.s. om 20.00 uur in de Singel. 


Bericht van Stormvogels ‘64

Het is mooi om te zien dat er (bijna) iedere zaterdag door verschillende jeugdteams van onze vereniging nog steeds gevoetbald kan worden op het voetbalveld in Achlum. Meerdere "echte” teams uit Achlum en een paar combinatieteams met v.v.Arum.
Het is mooi om te zien dat er veel vrijwilligers zijn uit Achlum en omstreken voor de doordeweekse trainingen en begeleiding en coaching op de wedstrijddagen.
Bijna alle organisatorische zaken die onze vereniging aangaan zoals indeling van de teams, planning van de wedstrijden en scheidsrechters, overleg met instanties als de KNVB of de gemeente Waadhoeke worden gedaan door ons bestuur.
Het valt niet altijd mee voor het bestuur om ook op zaterdagen altijd paraat te staan, deels ook omdat we vaak voor langere tijd niet helemaal voltallig zijn.
Naast het niet onbelangrijke deel van de koffie, thee en ranja voorziening, waarvoor we al de nodige hulp hebben, zijn er verschillende zaken die op zaterdag die geregeld moeten worden om de wedstrijden goed te kunnen laten verlopen. Het gaat daarbij onder andere om het klaarzetten van de doelen, uitzetten van de verschillende veldjes, vlag in top hijsen en na afloop de materialen weer opbergen.

Het bestuur van Stormvogels ’64 wil kijken of het mogelijk is een soort van wedstrijdcommisie op te zetten waarin vrijwilligers zitten die bovengenoemde zaken mee kunnen en willen organiseren op wedstrijddagen (meestal op de zaterdagochtend).
Daarnaast zijn we voor volgend seizoen op zoek naar een wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris (M/V) regelt alles rond teams en wedstrijden (veel via de computer) en is aanspreekpunt rond de competitie. Zowel leden van de wedstrijdcommissie als de wedstrijdsecretaris hoeven geen lid te worden van het bestuur.
Vragen of meer info? Neem gerust contact op  met onze voorzitter Hinne Groot  (06-50662760) of secretaris Peter Jan Tijdeman (06-53507694).