Jaarvergadering V.V. Stormvogels
Nieuws van DFC
Bedankjes
Nieuws van Lyts Finster
Ype en Annie 60 jier trouw
Jeux de Boules/picknick middag voor ouderen

Aginda

Dit is het laatste nijsfodsje voor de vakantie. De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 4 september  18.00u worden ingeleverd. 

De kopij voor de volgende dorpskrant  Op `e Hichte moet voor 10 juli  ingeleverd worden 

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli dorpsfeest!!!!!

Vrijdag 13 juli jaarvergadering V.V Stormvogels om 20.00u in de Singel.


Berjochten

Tijdens het dorpsfeest is een pinautomaat aanwezig bij de muntenkassa.

Er kan geen contant geld worden gepind, de automaat is puur bedoeld voor de aankoop van munten. En om onduidelijkheden  te voorkomen, wij kunnen niet aan ieders neus zien of haar leeftijd afneuzen,  dus is legitimatie verplicht!

Tot ziens op Kultureel Achlum 2018!      DorpsFeestCommissie Achlum


Hierbij willen wij iedereen bedanken  voor alle kaarten, bezoekjes  en andere attenties tijdens de ziekte en  na het overlijden van  mijn vrouw en onze moeder Wiesje van der Tol. 

Sietze, Marcel en Frans  van der Tol.


Wat me via deze weg nog van het hart moet is dat ik de Achlummers en omstreken nog wil bedanken voor alle kaarten, attentie s, bezoekjes en fruitmanden tijdens mijn hartstilstand, hartstikke mooi.  Dit was echt een hart onder de riem en hartverwarmend. Op dit moment pak ik alles weer op, het is nog een hobbelige weg maar het gaat de goede kant op.  Een pak van mijn hart. Hartelijke groet Hylke Zijlstra


Nieuws van peuteropvang It Lyts Finster

Na 18 jaar heeft Ria de Haan besloten om te stoppen met de Peuteropvang in Achlum. Mocht u het leuk vinden om nog even langs te komen, dan bent u van harte welkom op woensdag 18 juli vanaf 11.00 uur voor een bakje koffie.


Tongersdei 23 augustus 2018 binne wy , Ype en Anny Reinsma -van der Tol, 60 jier troud. Wa`t s  hjir mei lokwinskje wol is dan wolkom fan 16.00 oere oant 18.00 oere  yn`e Singel. Jimme kommen is s gench.

.

Dinsdag 14 augustus a.s organiseert de werkgroep  ouderen een  gezellige Franse  jeux de Boules  picknick -middag op het kaatsveld vanaf 13.30u.  Voor  franse drankjes hapjes  en muziek wordt gezorgd.  Deelname is gratis Er zijn ballen aanwezig maar degenen die ballen hebben graag meenemen.. Graag opgeven bij Jetty Dijkstra  tel 06-14153734 of Rennie van Dijk tel 0517-641445