Nachtkaatsen
Maatsklaverjassen
Nieuwe toneelspelers gezocht
Bedankje Ype en Anny
Samen eten in het dorpshuis
Tryater speelt in de huiskamer van Roelie en Gooitzen
Gymnastiek seizoen 2018/2019
Volleybal seizoen 2018/2019
Een zwarte colbert voor dames

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag  25 september 18.00u worden ingeleverd .Vanwege onze vakantie zit er deze keer 3 weken tussen  

De kopij voor de volgende dorpskrant  Op `e Hichte moet voor 10 september ingeleverd worden .

Vrijdag 7 september  is er weer nachtkaatsen.

Vrijdag 21 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

tel : 641520, via de mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175


Berjochten

Oprop, oprop, oprop

De toanielferiening "Nije Krêft” is foar it kommende winterskoft op syk nei spilers.

Wa fan jim hat sin om in kear mei te spyljen yn in toanielstik.

Jonge spilers binne ek fan herte wolkom. 

Foar informatie, as opjaan, kin jim skilje mei Rinnie Leushuis. Till nr. 641001


Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar de lokwinsken, kaarten, attinsjes, blommen en foaral ek foar jimme kommen op ús 60-jierrige troudei. It wie geweldich. Wy hawwe genoaten.Ús hertlike tank foar alles.

Mei freonlike groetnis,Ype en Anny Reinsma


samen eten in het dorpshuis op 25 september

Op dinsdag 25 september gaan we weer van start met het "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend driegangenmenu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 21 september aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 25 september! 


Op woansdei 28 novimber spilet Tryater de foarstelling Doarp Europa yn de húskeamer fan Gooitzen en Roelie Greidanus. Kaarten kinne besteld wurde by Tryater


Gymnastiek seizoen 2018/2019

De gymnastiek wordt dit seizoen verzorgd door Petra Borsch.

De dames- en ouderengroep staan onder leiding van Johan Kuiper.


Onderstaand de groepsindelingen voor de gymnastiek met hun bijbehorende tijden:

Gymnastiek: Dinsdag 10.00 - 11.00 ouderengroep

18.30 - 19.30 damesgroep

Vrijdag 13.30 - 14.30 meisjes / jongens groep 1 en 2

14.30 - 15.30 meisjes / jongens groep 3, 4 en 5 

15.30 - 16.30 meisjes / jongens groep 6, 7 en 8


De dames- en ouderengroep beginnen op dinsdag 4 september 2018

De gymnastieklessen voor de jeugd beginnen op vrijdag 14 september 2018


Volleybal seizoen 2018/2019

Damesvolleybal start op maandag 3 september 2018 van 19.45 – 21.15

Herenvolleybal start op dinsdag 4 september 2018 van 20.00 – 22.00


Iedereen een sportief seizoen toegewenst en nieuwe leden zijn van harte welkom.


Damesgym op de dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, kom dat zien en doe eventueel een keertje gratis mee!

Een oproep aan dames die zo lang mogelijk fit willen blijven. Johan Kuiper geeft de gymles al vele jaren. 

Gymmen saai, vergeet het maar. Gym voor ouderen? Ik daag je uit om een keer mee te doen en zelf te ervaren of het echt zo saai is als je denkt.

Johan verzint elke les weer iets anders. Waar hij de inspiratie vandaan haalt? Ik heb het hem gevraagd en hij zegt, het is meer dan 45 jaar ervaring. 

De sfeer is goed, grappen kan, praten ook, maar na een uur heb je echt het gevoel dat je flink aan het werk geweest bent met je lijf. 


Gym voor ouderen

Denk je dat de gym op de dinsdagavond te zwaar is: er is op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur ook gym voor ouderen; zowel voor dames als heren. 

Ook daar geeft Johan les aan. En de sfeer daar: dat heb ik mogen ervaren. Dat is net zo leuk als de dinsdagavond. Kom een keertje meedoen!


Een zwarte colbert voor dames

Gratis af te halen, een zwart merk colbert voor dames, maat 42.

Interesse?, bel 0517-234259