Maatsklaverjassen is er weer
Bekerprogramma V.V. Stormvogels '64
Kaatsweekend Federatie Franekeradeel in Achlum
Bericht over gymnastiek voor de jeugd
Cursus Fries verstaan en lezen en/of schrijven
De Singelsjongers bestaan 10 jaar
Achlumer bijenhoning
Berichten ACA

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  26 september 18.00u .

De kopij voor de volgende dorpskrant  deze week inleveren!!!!!!

Vrijdag 22 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 21 september19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Bekerprogramma thuiswedstrijden  VV Stormvogels’64. Zaterdag 16 september 8.45u Stormvogels JO-11  1– Workum JO-11 1.


Berjochten


Zaterdag 9 en zondag 10 september kun je op het kaatsveld in Achlum genieten van een sportieve kaatsstrijd onder de vlag van de Federatie Franekeradeel. In alle categorieen zijn er afdelingswedstrijden. De dorpen uit de oude gemeente Franekeradeel mogen hun beste kaatsters naar Achlum sturen om hier voor de kransen en vooral voor de eer te strijden. Vanuit Achlum zijn er ook vele sterke parturen geformeerd. Natuurlijk kunnen zij wel wat support van onze dorpsbewoners gebruiken! Zaterdag begint de strijd om 13.00 uur en op zondag beginnen we om 10.00 uur. Op zondagmiddag vanaf half 5 komt Rein Vallinga uit Bolsward voor de gezellige muzikale noot. Op zondag is er ook de gehele dag een snackwagen aanwezig. Komt allen!! Groet bestuur KV Achlum


Gymnastiek voor de jeugd is met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 voortaan op de vrijdagmiddag in plaats van de donderdag.

De tijden zijn dan : 13:30 – 14:30 meisjes/jongens groep 1 en 2.   14:30 – 15:30 meisjes/jongens groep 3, 4 en 5.    15:30 – 16:30 meisjes/jongens groep 6, 7 en 8

Vriendjesdag vrijdagmiddag 15 september 2017

De eerste gymnastiekles voor de jeugd is op vrijdagmiddag 15 september 2017 en is het vriendjesdag. Dan mogen jullie die middag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Graag tot ziens!  Het bestuur van de sportvereniging Achlum


Cursus Fries verstaan en lezen. Bij voldoende belangstelling willen we in oktober een cursus Fries verstaan en lezen starten in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond  van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729 


Kursus Frysk skriuwen In pear doarpsgenoaten hawwe oanjûn dat se graach in kursus Frysk skriuwen folgje wolle. As der mear binne dy’t dat wolle, dan kinne we mei in kursus yn Achlum útein sette. De kursus begjint yn oktober en wurdt hâlden op 10 kear in tongersdeitejûn fan 19.30-21.30.  Foar mear ynformaasje sjoch op: http://kursus.afuk.nl/kursusoersjoch/skriuwmarfrysk-module-1/Foar opjefte of ynformaasje:  belje of mail Roelie Greidanus 0517-641729, roelie-anema@ziggo.nl


‘De Singelsjongers’:   10 jaar

Op vrijdagavond 17 november geven ‘De Singelsjongers’ een jubileumconcert i.v.m. het 10-jarig bestaan. We doen dit samen met het in Friesland roemruchte trio ‘Wiltsje fan Peazens’. Samen maken we er een sfeervolle en gezellige avond van in dorpshuis ‘De Singel’. Dus noteer deze datum al vast. U krijgt nog een uitnodiging.
Muzikale groet en tot ziens op 17 november. De ‘Singelsjongers’.  


Achlumer bijenhoning 

De eerste honing uit het Achlumer bos is geslingerd, er is 4,5 kg honing uit gekomen. De honing zit in potjes van 250 gr en ze zijn €3,50 per potje. Er zijn nog een paar over van de 18 potjes. Verkrijgbaar bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Op=op. Imker Ineke heeft inmiddels de bijenkast weer uit het bos gehaald. 


Berichten ACA:

Het geplande optreden van "SIXPACK  junkies "op 24 september in de Singel gaat niet door.  Nieuwe datum volgt.

Vrijdag 15 september om 17.00u game avond voor de jeugd. Entree gratis