Maatsklaverjassen
Programma voor V.V. Stormvogels '64
ACA themafeest "Las Vegas"
Rommelmarkt Wubbenus Jacobs
Opbrengst collecte Nierstichting
Lezing over ds. Hellema
Samen eten in het dorpshuis
Dorpshuis vrijdag 10 november gesloten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  24 oktober 18.00u .

Vrijdag 20 oktober is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Programma VV Stormvogels `64  Zaterdag 14 oktober zijn er geen thuiswedstrijden en 21 oktober is het beker en inhaalprogramma. Jammer genoeg is het senioren elftal van VV Stormvogels uit de competitie gehaald omdat er te weinig  leden/spelers zijn. 

Zaterdag 28 oktober  organiseert het ACA  een thema feest "Las Vegas” in de Singel   met DJ Disco Silver Aanvang 20.30u tot 1.00u Entree tot 16 jaar € 5,00 en vanaf 16 jaar € 7,50.

Berjochten 

Zaterdag 14 oktober ROMMELMARKT t.b.v. het instrumentenfonds.

Tijd: 9.00 uur tot 13.00 uur. 

Locatie: "It Iepen Hûs” (van Camminghaweg 15, Arum).

Entree € 1,00.   Koffie, thee, snert en diverse broodjes staan voor u klaar!  

Muziekvereniging Wubbenus Jacobs, Arum.


De collecte voor de Nierstichting heeft opgebracht € 335,24 Alle gevers en collectanten bedankt!

Lezing over Ds Hellema

Op zondag 15 oktober om 11 uur is er een lezing in dorpshuis "de Singel” in Achlum over ds Hendrik Hellema en zijn zoon Doeke. De lezing wordt gegeven door Margreet Nauta en Liesbeth,  zij zijn nazaten van Ds Hellema. Ds Hellema is de dominee die het langste in Achlum zijn ambt uitoefende: van 1826-1878. Doeke en zijn vader schreven heel veel brieven naar elkaar, waardoor er heel veel informatie over het leven en werken in Achlum bewaard zijn gebleven. Verhalen over het grote gezin, hun fruithof en hoe Doeke zijn moeder bijna verongelukte. De dominee had in de ogen van de Achlumers veel geld, maar of dat wel zo was…. Voorafgaande aan de lezing is er een dienst over ds Hellema in de kerk van Achlum om 9.30 uur, door Ds. Margharithe Veen. 

samen eten in het dorpshuis op 17 oktober

Op dinsdag 17 oktober gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 13 oktober aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail. Tot ziens op 17 oktober


Dorpshuis de Singel is op vrijdag 10 november a.s. vanaf 20.00 uur gesloten in verband met een barinstructie avond voor de vrijwilligers van Dorpshuis de Singel. Met vriendelijke groet, bestuur dorpshuis de Singel