Programma V.V. Stormvogels '64
ACA themafeest "Las Vegas"
Pubquiz in de Singel
Jubileum "Singelsjongers" in de Singel
Jaarlijkse ledenvergadering Sportvereniging
Sint Maarten
Bericht van werkgroep Armenië
Toneel van "Nije Krêft"
Opbrengst collecte Dierenbescherming
Dankdag voor gewas en arbeid

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag   7 november 18.00u .

Programma VV Stormvogels `64  Zaterdag 28  oktober 9.00u Stormvogels JO9-1 – Sc Franeker JO9-3 10.00u Stormvogels JO11-1 – Scharnegoutum JO11-1.  14.00u Stormvogels/Arum2 – IJVC 3 . Zaterdag 4 november 11.00u Stormvogels JO13-1 Sc Bolsward JO13-3 

Zaterdag 28 oktober  organiseert het ACA  een thema feest "Las Vegas” in de Singel   met DJ Disco Silver Aanvang 20.30u tot 1.00u Entree tot 16 jaar € 5,00 en vanaf 16 jaar € 7,50. Prijs voor de mooiste outfit!! U kunt deze avond alleen met munten betalen NIET met de singelpas.

Vrijdag 3 november om 20.00u pubquiz in de Singel

Vrijdag 17 november Jubileum "Singelsjongers” in de Singel 


Berjochten 

Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur in de kleine zaal in de Singel.
Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar (penningmeester) Aukje Bruinsma / aftredend en niet herkiesbaar (secretaris) Elly Brink.

Wisseling in het bestuur: Elly Brink neemt het over van Aukje Bruinsma en Joke Feenstra-Haakma neemt het over van Elly Brink.
Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Manon Jongebloet.

Graag tot ziens op woensdag 22 november 2017.
Vrijdagmiddag 24 november 2017 gaan de gymlessen niet door!

Bestuur sportvereniging Achlum


Sint Maarten.

Ook dit jaar zullen de kinderen van de peuter- en basis school met Sint Maarten lopen voor het goede doel. Het geld dat wij dit jaar ophalen is bestemd voor de schoolkinderen in Armenië. Het nieuwe project dat door vrijwilligers uit ons dorp wordt opgezet. De schoolkinderen maken dit jaar geen lampion op school, dus wilt u uw kind één meegeven dan zelf thuis één maken e/o kopen. Verdere informatie komt op het volgende nijsfodsje.   Comité sint Maarten.


Werkgroep Armenië.

De bak met lege statiegeld flessen wordt door jullie al goed gevuld. Ga zo door en bedankt hier voor! Om nog meer geld voor het project Armenië op te halen heeft DDB service zijn kiepwagen ter beschikking gesteld voor oud ijzer. Heeft u oud ijzer en dat mag van alles zijn. Van koekenpan tot oude barbecue kieper het maar in de kiepwagen van Douwe die achterop het erf staat bij LBD. Lageveen. Mocht u veel of zwaar spul hebben geef dan een belletje dan halen wij het bij u op.       Voor boeren- en bedrijven zullen wij in de aankomende weken een keer langs komen om het oud ijzer op te halen. Dus gooi niks weg wij ruimen het voor u op. Alvast bedankt.

Rienk Vlieger   en   Wytze de Boer.
06 22249281  /   06 42987072                                                                                                                                                                                 


Nijs fan Nije Krêft.

Toanielferiening Nije Krêft spilet op freed 24 novimber
Moatte,altyd mar moatte, in ienakter mei Sinterklaas yn,e haadrol.
It stik is foar bern fanôf groep trije, mar fansels ek foar heiten en memmen
Pakes en beppes en alle oare belangstellenden.
Mear nijs hjiroer folget.
Oanfang : 20.00 oere.
Yntree : 4 euro.


De collecte voor de Dierenbescherming heeft dit jaar € 209,22 opgebracht! Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt!


Woensdag 1 november Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Als diaconie hopen wij dat de AARDAPPELOOGST GOED is geweest.
Deze aardappelen worden gedoneerd aan de voedselbank van Harlingen en Bolsward
samen door: Achlum-Hitzum- Arum-Kimswerd.

Wilt u andere lang-houdbare produkten doneren?
Denk dan bijvoorbeeld aan: blikgroenten,toiletartikelen,pasta's,wasmiddelen, meel,rijst, koekjes,limonade,koffie,thee,suiker,enz.
De opbrengst van de aardappelen,samen met de andere boodschappen kunt u inleveren in de week van 27okt.-3nov.2017 op het volgende adres:
Achlum: Fam.H.Faber Jonkerschap 1a.
Fam. Tolsma "de Spar”in Arum doen ook met deze voedselaktie mee.
Iedereen is van harte welkom in de kerkdienst op 1 nov. in Kimswerd.
Voorganger ds.T.Hibma aanvang 19.30 uur.

De Diaconie.  P.K.N.gemeenten: Achlum-Hitzum/Arum-Kimswerd.