Programma V.V. Stormvogels '64
Instructie avond bar vrijwilligers
Jubileum Singelsjongers
Toanielferiening Nije Krêft spilet "Moatte, altyd mar moatte"
Singel 10 november gesloten
Sint Maarten
Top 2000 dienst in de kerk in Hitzum
Samen eten in dorpshuis de Singel
Jaarlijkse ledenvergadering van de Sportvereniging

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag   21 november 18.00u .

Kopij voor de volgende dorpskrant ‘Op e Hichte”  inleveren voor 10 december!


Programma VV Stormvogels `64  

Zaterdag 11 november  9.00u Stormvogels JO9-1 – Waterpoort boys JO9-2  10.00u Stormvogels JO11-1 – Zeerobben JO11-2.  11.15u ST. Stormvogels JO13-1– ONS Sneek JO13-2 . Zaterdag 18 november  geen thuis wedstrijden 


Vrijdag 10 november bar instructie avond voor de vrijwilligers van Dorpshuis de Singel. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 17 november Jubileum "Singelsjongers” in de Singel 

Vrijdag 24 november Toanielferiening Nije Krêft spilet op freed 24 novimber: 

Moatte,altyd mar moatte Oanfang : 20.00 oere. Yntree : 4 euro.

Zaterdag 25 november de intocht van Sinterklaas nadere info volgt!!!!


Berjochten 


Dorpshuis de Singel is op vrijdag 10 november a.s. vanaf 20.00 uur gesloten in verband met een bar instructie avond voor de vrijwilligers van Dorpshuis de Singel. 


Heeft u thuis een feestje en wilt u kosteloos enkele statafels of stoelen lenen? Neem dan contact op met Ida v/d Werf (tel. 06-30054535). Zij beheert de uitleen van deze materialen en vertelt u graag de mogelijkheden die er zijn.  Met vriendelijke groet, Bestuur dorpshuis de Singel.

Sint Maarten.

Ook dit jaar zullen de kinderen van de peuter- en basis school met Sint Maarten op zaterdag 11 november  lopen voor het goede doel, o.b.v. het muziekkorps "Wubbenus Jacobs”uit Arum Het geld dat wij dit jaar ophalen is bestemd voor de schoolkinderen in Armenië. Het nieuwe project dat door vrijwilligers uit ons dorp wordt opgezet. De schoolkinderen maken dit jaar geen lampion op school.  De kinderen van groep 1 en 2 worden om 18.00u in de Singel verwacht zodat ze om 18.15u kunnen beginnen met lopen. De groepen 3 t/m 8 worden om 18.15u verwacht en beginnen 18.30u met lopen .  De kinderen  komen in groepjes bij u aan de deur onderbegeleiding van een ouder iemand  ( herkenbaar aan een koord met een cijfer wat ze  bij zich dragen ),  het bijgevoegde envelopje weer bij u ophalen. Als alle groepen weer binnen zijn  krijgen de kinderen wat lekkers en wordt de cheque overhandigd aan de werkgroep Armenie. 

Alvast bedankt namens het "Comité sint Maarten”

Op zondag 12 november om 10.30 uur is iedereen van harte welkom in de kerk van Hitzum voor een Top2000 dienst. 

Luisteren naar bekende (pop)songs met betekenissen die voor een ieder heel persoonlijk zijn. Deze zondag mogen we dit met elkaar delen. De songs worden ondersteund met (zelfgemaakte) beelden en filmpjes. Weet je welkom!! Een muzikale groet van de organisatiecommissie.

samen eten in het dorpshuis op 21 november

Op dinsdag 21 november gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu. 

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 17 november aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 21 november! 

Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur in de kleine zaal in de Singel.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar (penningmeester) Aukje Bruinsma / aftredend en niet herkiesbaar (secretaris) Elly Brink.

Wisseling in het bestuur: Elly Brink neemt het over van Aukje Bruinsma en Joke Feenstra-Haakma neemt het over van Elly Brink.

Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Manon Jongebloet. Graag tot ziens op woensdag 22 november 2017.

Vrijdagmiddag 24 november 2017 gaan de gymlessen niet door!