Agenda Achlum

event

Kaatswedstrijd

  • 20 jul 2019
Dorpskaatsen met bbq begint om 13.00 u.
event

Rondleiding Achlum

  • 17 aug 2019

Op zaterdag 17 augustus bent u van harte welkom bij een rondleiding door Achlum. 

In deze rondleiding hoort en ziet u waarom het dorp voor een groot deel aangewezen is als beschermd dorpsgezicht. De wandeling  gaat langs de mooiste plekjes van Achlum en er worden bijpassende verhalen verteld:  over Ulbe Piers Draisma, de grondlegger van de Achlumer brandverzekering en het bezoek van de president van Amerika Bill Clinton, het klooster en de opkomst en ondergang van de Achlumer dakpannenfabriek. Het begint om 14.30 uur. Het startpunt is bij de bankjes bij de kerk. De rondleiding duurt ruim een uur. Kosten; vrije gift.

Aansluitend, tussen 15.30 en 17.00 uur is er gelegenheid om de prachtig verzorgde tuin van Jan Kloosterman in de van Dalenstraat 2 te bekijken. Een schitterend kleurenpallet van één en meerjarige bloemen. 

De kerk is deze middag geopend in het kader van Tsjerkepaad en kan bezichtigd worden tussen 13.30 en 17.00 uur. In de kerk zijn 2 vrijwilligers die vragen kunnen beantwoorden.

event

Jeu de boules

  • 20 aug 2019
Dinsdag 20 augustus organiseert de ouderencommissie van het dorpsbelang weer een jeu de boules middag op het kaatsveld. Dit keer met professionele begeleiding van Anja Ammerlaan - van Dijk. De middag begint om 13.00 u. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave voor 13 augustus bij Jetty Dijkstra tel 06-14153734
event

Maatsklaverjassen

  • 23 aug 2019
Op 23 augustus is er weer maatsklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 u. bij Wytske Vrieswijk Overal tel- 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175
event

Kaatswedstrijd

  • 24 aug 2019
KNKB heren 1e klas v.f. "Jan Talsma partij" om 11.00 u.
event

Kaatswedstrijd

  • 31 aug 2019
Ledenpartij van KV Achlum begint om 13.00 u.
event

Kaatswedstrijd

  • 6 sep 2019

Nachtkaatsen jeugd om 17.00 u.
Nachtkaatsen senioren om 20.00 u.