Agenda Achlum

event

Ledenvergadering Sportvereniging

  • 7 nov 2018

Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 7 november 2018 om 20:00 uur in de kleine zaal in de Singel.

 Wisseling in het bestuur: Gerda Smitstra neemt het over van (voorzitter) Manon Jongebloet (niet herkiesbaar en aftredend.)

 nieuw bestuurslid: vacature    Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Manon Jongebloet.

 Graag tot ziens op woensdag 7 november 2018.

 Bestuur Sportvereniging Achlum

event

Samen eten

  • 20 nov 2018
event

Tryater

  • 28 nov 2018

Op woansdei 28 novimber spilet Tryater de foarstelling Doarp Europa yn de húskeamer fan Gooitzen en Roelie Greidanus. Kaarten kinne besteld wurde by Tryater: https://tryater.frl/show/prolooch-doarp-europa-yn-de-huskeamer/

As jimme op ‘bestel kaarten’ klikke dan sjogge jimme alle data fan de húskeamerfoarstellingen stean.

event

Samen eten

  • 18 dec 2018