Het thema is dit jaar "Vroeger was alles beter".
Met op vrijdagavond en zaterdagochtend een optocht van buurtschappen, vriendengroepen en families door Achlum. Deze optocht gaat door de vaart! Alles wat drijft, zwemt, vaart of dobbert mag aan deze optocht meedoen! We maken er één groot gekkenhuis van. Voor de best versierde boten zijn prijsjes te verdienen, opgave om hiervoor in aanmerking te komen graag voor 29 juni bij Daniėl (06-38 00 48 56) of Feikje (06-15 65 27 01). De inzendingen die het kunnen koppelen aan het thema van hierboven, ‘Vroeger was alles beter??!’, krijgen vanzelfsprekend een aantal extra punten! Verder staat de versiering volledig vrij! We hopen op grote deelname!


Groetnis fan it DFC