Agenda Achlum

event

Maatsklaverjassen

  • 26 apr 2019

Vrijdag 26 april is er weer maatsklaverjassen in de Singel, opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal,tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175

event

Dodenherdenking

  • 4 mei 2019

Op zaterdag 4 mei Dodenherdenking staan de deuren  van de kerken in Achlum en Hitzum vanaf 19:45uur tot 20:15 uur open.

Iedereen is welkom om vrij in- en uit te lopen voor een moment van bezinning en een lichtje te ontsteken. Ook kan er van gedachten worden gewisseld.

Om 20.00 uur zijn we , zoals in  het hele land twee minuten stil, voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allen burgers en  militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook  ter wereld  zijn omgekomen of vermoord  sinds het uitbreken van de Tweede wereldoorlog en  daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties .


Namens de kerkenraad  Achlum-Hitzum - Sjoukje de Boer en Renske Miedema

event

Busreis

  • 8 mei 2019

De ouderenwerkgroep 65+ van dorpsbelang organiseert voor de ouderen  op  woensdag 8 mei een bus reis naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen. Vertrek 9.30 bij de Singel en rond 16.00u vertrek uit Enkhuizen. De kosten zijn  dankzij sponsoren  maar 25 euro per persoon inclusief busreis, entree, koffie met wat lekkers, een rondleiding en een lunch. Opgave  voor 24 april bij Jetty Dijkstra tel 06-14153734 of Rennie van Dijk 0517-641445. 

De kosten  voor 8 mei overmaken op rek nr NL43RABO0380606232 van dorpsbelang Achlum o.v.v.  naam en ouderenreis 8mei. 

De bus is met een lage instap, rollators kunnen mee en  in het museum zijn rolstoelen  aanwezig. Voor verdere vragen kunt u bellen met Jetty of Rennie.

event

Samen eten

  • 14 mei 2019
event

Avondvierdaagse

  • 3 jun 2019 4 jun 2019
event

Samen eten

  • 4 jun 2019
event

Avondvierdaagse

  • 6 jun 2019 7 jun 2019