Agenda Achlum

event

Toneeluitvoering

  • 22 feb 2019 23 feb 2019

Vrijdag 22 en zaterdag 23  februari Toneel  uitvoering  van Nije Kreft "de Ytkeamer fan A.R. Gurney JR

 

Fryske oersetting fan Piet van der Zee

Yn doarpshs "De Singel"

Oanfang 20.00 oere

Tagong € 10,00

 

It stik bestiet t losse scenes dy't sich allegearre
fspylje yn de ytkeamer fan in ld hearehs.
Yn alle scenes stiet de ytkeamer sintraal.
Jimme krije in ynsicht yn it libben fan de minsken
dy't yn de rin fan de jierren yn dizze ytkeamer
wenne, as west ha. (1950-2019)
It stik wurd spyle op de flier yn de gymseal.

event

Vrijwilligersfeest

  • 9 mrt 2019

Vrijwilligersfeest van De Singel is op 9 maart a.s. Alle vrijwilligers van dorpshuis De Singel en hun evt. partners zijn van harte welkom!

Aanvang 17.00 uur. Met een avondvullend programma van de Spectacles!

event

Samen eten

  • 12 mrt 2019
event

Samen eten

  • 9 apr 2019
event

Samen eten

  • 7 mei 2019
event

Samen eten

  • 4 jun 2019