Achlum in vroeger tijden

Oud Achlum

De naam Achlum stamt van de persoonsnaam Achtele en het woord 'hiem'.

Ontdek Achlum in de eerste helft van de vorige eeuw aan de hand van oude ansichtkaarten. Op deze site vindt u een verzameling van meer dan 100 kaarten van Ruud Hendriks. Hebt u nog een oude kaart? U kunt deze sturen naar Website Achlum.  

TIP: Dorpsfilm Achlum

Hieronder vind je een overdruk uit het boek de Historie gaat door Het Eigen Dorp van A.Algra, uitgegeven door het Friesch Dagblad in 1960

 

17-12 Historie gaat door het eigen dorp

De terp

De terp is onderzocht en over een deel van de vondsten is een wetenschappelijk rapport, 7_terponderzoek RUG, verschenen. Het gaat vooral over de geschiedenis van de veehouderij op de plaats van de terp. Het is heel veel tekst, maar er staan ook foto's van de beenderen die zijn gevonden.

 

De geschiedenis van Achlum door Klaas van der Pol...

Klaas van der Pol heeft veel werk gemaakt van het uitzoeken van de geschiedenis van Achlum en omstreken. De geologie, het landschap, de boerderijen, de families. Hieronder vind u de inleiding van zijn boek uit 1987 over het dorp en een verwijzing naar een site waarop dit boek is te vinden. Klaas van der Pol:

"Reeds lange tijd leefde bij mij de wens onderzoek te doen naar het ontstaan en de geschiedenis van het dorp Achlum en omstreken. De belangstelling daarnaar is bij mij voornamelijk gewekt door mijn pake (geboren te Achlum in het jaar 1861) die interessant kon vertellen over het dorpsleven in het laatst van de 19e en het begin van de 20ste eeuw.

Verder kreeg ik door werkzaamheden in de omgeving van het dorp enige kennis over de vroegere ligging van de boerderijen, landen, vaarten en wegen. Mogelijk is ook een zekere hang naar het verleden er de oorzaak van geweest dat ik dit onderzoek heb gedaan en op schrift heb gesteld.

 

Ik heb mij hoofdzakelijk bepaald tot de geschiedenis van het dorp tot de 20ste eeuw. Daarna ontstonden er zoveel veranderingen op maatschappelijk, kerkelijk en sociaal gebied, dat het opsommen daarvan mij te ver zou voeren.

Hopelijk voorziet de beschrijving van het dorp in een behoefte, temeer daar er naar ik meen weinig bekend is over het klooster dat in het midden van het dorp heeft gestaan.

 

Mijn wens is dat ik met dit boekwerk enige interesse heb gewekt naar het verleden van het dorp, zodat datgene wat er uit het verleden is overgebleven, met des temeer zorg wordt bewaard.

 

Wie het hele werk wil lezen kan het vinden op www.vandervelde.net/achlum . Op deze aanbevelenswaardige site staat veel informatie over het dorp en de omgeving. Daaronder bijvoorbeeld een prachtige oude plattegrond met daarop alle terpen en boerderijen:  www.vandervelde.net/achlum/download/Plattegrond.jpg .

 

Meer historische informatie

Een andere plek met historische informatie is te bereiken via http://zoek.tresoar.nl/?q=achlum 

Hieronder staat een plattegrond van Achlum in 1832. Uiteraard met veel minder huizen dan er nu zijn. Waar nu de nieuwbouw staat was toen akkerland (wit). Er was ook opvallend veel boomgaard te vinden. Basisschool de Bongerd staat nu waar de grootste boomgaard was. Op de oude ansichten van de Dorpsstraat in de buurt van het voormalig café is nog de inrit te zien die dwars door de bongerd naar de pastorie ging. In het huidige kaatsveld lag toen nog een dobbe.

De plattegrond komt van de site www.hisgis.nl, een site over historisch friesland. Voor elk perceel is daarin aangegeven wie het een kleine 2 eeuwen geleden in bezit had. Wandel op die site met de cursor over Achlum en ontdek dat grootgrondbezit uit Holland zich tot Achlum uitstrekte. Op de site is ook te zien waar alle kloosterbezittingen in Friesland waren, waaronder uiteraard die van het klooster Ludinga.