Nieuws van Stormvogels '64
Maatsklaverjassen
Bezorging kranten
Samen eten in het dorpshuis
Update opvang 30 augustus
Nieuws van Sportvereniging Achlum
RABO Clubsupport
Rondleiding in Achlum

Aginda

Kopij volgende editie: 13-09-22 voor 18:00 

De kopij  voor de komende dorpskrant Op e Hichte moet voor 5 september worden aangeleverd via toldijk@home.nl


Berichten


Nieuws van Stormvogels’64

De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 8 september 2022. Aanvang 20.00 uur in de Singel te Achlum.

Maatsklaverjassen

Vrijdag 30 september om 20.00 uur kunnen we weer maatsklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 29 september 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Via app of tel. 0611801175 


Bezorging kranten

Wij (fam. W. Vrieswijk) hebben het stokje overgedragen. Vragen en/of opmerkingen over het bezorgen van de Franeker Courant en de van Wad tot Stad kan voortaan bij Jesse de Boer en Jelke de Jong.


Samen eten in het dorpshuis

We starten weer met het "samen eten” in het dorpshuis op 20 september. De volgende data in 2022 zijn: 18 oktober, 15 november en 13 december. Om alvast te noteren! In het volgende Nijsfodsje meer info.


Update opvang 30 augustus

Tijdens de afgelopen zomer vakantie weken is er weer heel wat veranderd voor de Oekrainers en ook voor Achlum. Op 28 juli zijn de laatste Singel bewoners verhuisd naar opvang locatie Menaldum en opvang locatie Tzum. Inmiddels wordt de Singel langzaam weer naar de oude status gebracht. Het laatste is de grote schoonmaak. Deze moet nog plaatsvinden. Op 16 september is de Singel weer in eigen beheer.  

Pas vanaf deze datum kan de gymzaal en de vergaderzalen weer worden gebruikt.


Het bestuur dorpshuis wil iedereen heel hartelijk danken voor jullie hulp, jullie begrip en inzet! 

Nieuws van Sportvereniging Achlum

Bij voldoende deelname starten wij  in oktober met kinderyoga voor groep 3,4 en 5 op de vrijdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur o.l.v. Tineke Sijbesma uit Tzum. 

Door deelname aan de jeugdsponsor-actie van de Poiesz bieden wij deze 10 lessen aan voor € 30,- in plaats van € 65,- . Opgave voor 1 oktober via de mail naar gerdasmitstra@hotmail.com


In september komt onze nieuwe flyer uit met de startdatums van alle activiteiten van onze Sportvereniging Achlum.


Rabo Clubsupport investeert in lokale verenigingen. Als lid van de Rabobank kunt u stemmen op Sportvereniging Achlum dit kan vanaf 5 september t/m 27 september. Stemmen kan via de Rabo app of via rabobank.nl/clubsupport. Elke stem is geld waard, alvast bedankt !

Rondleiding in Achlum

Op zaterdag 3 september bent u van harte welkom bij een rondleiding door Achlum. In deze rondleiding hoort en ziet u waarom het dorp voor een groot deel aangewezen is als beschermd dorpsgezicht. De wandeling gaat langs de mooiste plekjes van Achlum en er worden bijpassende verhalen verteld: over Ulbe Piers Draisma, de grondlegger van de Achlumer brandverzekering en het bezoek van de president van

Amerika Bill Clinton, het klooster en de opkomst en ondergang van de Achlumer dakpannenfabriek. Het begint om 14.00 uur. Het startpunt is bij de bankjes bij de kerk. De rondleiding duurt ruim een uur. Kosten; vrije gift.

De kerk is deze middag geopend in het kader van Tsjerkepaad en kan bezichtigd worden tussen 13.30 en 17.00 uur. In de kerk zijn 2 vrijwilligers die vragen kunnen beantwoorden.