A-kursus Frysk skriuwen
Volkstuin
Biodiversiteit
Samen eten in het dorpshuis
Hondenpoep
Bestuur dorpsbelang
Startzondag
Oproep van Sportvereniging Achlum

Aginda

Kopij volgende editie: 27-09-22 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten

A-kursus Frysk skriuwen

De Afūk fersoarget alle jierren kursussen Frysk. As der genōch dielnimmers binne dan wolle we dit jier in leargong A yn it doarpshūs yn Achlum hālde. Frysk skriuwen is foar de measte minsken net sa maklik. Wźrom brūkst de iene kear de g en de oare kear de ch, Wannear sit der in dakje op de a. Wat is it ferskil tusken besykje en probearje. Al dit soarte problemen komme oan de oarder. Yn 10 lessen fan 2 oeren leare jimme it Frysk te skriuwen. Appe, in kaartsje, in gedicht of in ferhaaltsje kinne jimme dan tenei yn it Frysk skriuwe. De lessen wurde jūn fan 5 oktober oant desimber op woansdeitejūn. Wolle jimme der oan meidwaan, of mear ynformaasje hawwe, sjoch dan op de website fan de Afūk https://kursus.afuk.frl/particulier/skriuwen/basis of freegje: Roelie Greidanus-Anema tel; 0517-641729 roelie-achlum@hotmail.com Opjaan kin oant 28 septimber.

Volkstuin 

De volkstuin is in het voorjaar mooi opgeknapt. Er is ook een strook bloemen ingezaaid, die bloeien momenteel uitbundig. Kom vooral allemaal even kijken.

Biodiversiteit

In het Achlumer bos is hard gewerkt. De afwatering was slecht, waardoor er in regenachtige periodes grote plassen water op de bijenweide en het pad lagen. De bijenweide is verhoogd en ligt nu beter op afwateren en er zijn buizen en greppels aangelegd.De fruitbomen zijn 11 jaar geleden aangeplant. In die tijd zijn er al heel wat bomen dood gegaan en ook nu hebben ze het nog steeds moeilijk, dat komt vooral door de bodem. Er is een bemestingsschema opgesteld en er is gezorgd voor meer lucht in de bodem. Ook de greppels zorgen er hier voor dat de afwatering beter is.Het fruit is voor iedereen, dus kom vooral een appeltje of peer halen!Er zijn heel veel voorjaarsbollen besteld, die worden binnenkort geplant.

samen eten in het dorpshuis op 20 september

We starten weer met het "samen eten” in het dorpshuis. Het verrassende drie gangen diner staat op dinsdag 20 september weer voor je klaar. Alle Achlumers zijn welkom!Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p.Als je mee wilt eten op 20 september, geef je dan uiterlijk vrijdag 16 september op bij Lenie Polderman, telefoon:0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende data voor het "samen eten” zijn 18 oktober, 15 november en 13 december.


Hondenpoep

Sinds 12 november zijn wij een huisgenoot rijker. We hebben een erg lief hondje. Nu wandelen we meerdere keren per dag met hem en wij hebben ontdekt dat het qua afvoeren van hondenpoep in Achlum erg goed geregeld is. Er zijn voldoende vuilnisbakken en wij hebben wel op 3 punten in het dorp een hondenpoepzakjespunt ontdekt. Aanvankelijk dachten wij dat wij het erg smerig zouden vinden om de poep op te rapen. Maar met behulp van alle voorzieningen zijn wij daar snel aan gewend geraakt. Fijn idee ook dat je geen poep achterlaat waar iemand anders in kan gaan staan. Want hondenpoep aan je schoen en in je huis, dat is pas vies. Wat ons echter verbaasd, is dat niet elk hondenbaasje in Achlum gebruik maakt van de zakjes. En als je elke dag een wandeling maakt kom je steeds weer dezelfde drollen tegen. Die blijven namelijk nogal lang liggen. Ook na een paar fikse regenbuien duurt het zomaar een week of 3 voordat zo'n drol weg is. Daarom zou ik hier een oproep aan al onze medehondeneigenaren willen doen om voortaan de poep op te ruimen. Het went echt snel en het voelt veel fijner.


Bestuur dorpsbelang

8 september hebben we de eerste bestuursvergadering na de vakantie weer gehad. En niet zomaar een vergadering, we hebben 5 nieuwe aspirant leden! Jullie snappen natuurlijk wel hoe blij we daar mee zijn.Zij draaien mee tot aan de jaarvergadering en worden voorgesteld aan en met instemming van de leden aansluitend aangesteld als bestuurslid. De jaarvergadering is eind dit jaar, de datum komt tzt op het nijsfodsje.

Aspirant leden:   Leden bestuur:

Anke Sieswerda Peter Wildeboer (voorzitter)

Linda Lageveen Jetty Dijkstra (secretaris)

Mark v/d Togt Willem Overal (vice voorzitter)

Hugo Rozeboom

Menno de Groot (penningmeester)


Beste dorpsbewoners,

Zondag 25 september is het weer startzondag. Dit wordt s’ochtends gevierd met een dienst met aansluitend koffie drinken in de Singel. Daarna organiseert de Armeniė groep 2.0 een brunch voor u. Kosten, een verblijvende gift. Graag tot ziens bij de dienst e/o brunch.


Oproep van Sportvereniging Achlum

Bij voldoende deelname (5) wordt erin oktober gestart met kinderyoga voor groep 3, 4 en 5 op de vrijdagmiddag van 15.00-16.00 uur o.l.v. Tineke Sijbesma, 10 lessen voor € 30,-.

Geef je op via de mail: gerdasmitstra@hotmail.com 

Start: op dinsdag 20 september Beweeg mee voor 65+ (m/v ) om 10.00-11.00 uur

Start: op dinsdag 20 september Achlum in beweging voor vrouwen 18.30-19.30 uur.

In de gymzaal van Achlum, nieuwe leden welkom, kom vrijblijvend langs.

Sportvereniging Achlum