Skutjasploeg moat klup opheffe
Skitterend Achlum
Kerstgala 2022
Nieuws van het Dorpsbelang
Kerstwokshop
Maatsklaverjassen
Nieuws Sportvereniging Achlum
Recreatievolleybal dames
Opbrengst Sint Maarten

Aginda

Kopij volgende editie: 06-12-22 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte moet voor 11 december worden ingeleverd via tolddijk@home.nl

Berichten


Skutjas ploeg

Wij ha mei us allen us best dien om de skutjasploech oerein te halden. De oprop is op it nijsfodsje en sels yn de krante, ha net it resultaat opsmiten om genoch leden derby te krijen. Derom moatte we no wol beslute om de klup op te heffen. 


Skitterend Achlum

 Het is weer zover, tijd om de lichtjes op te hangen! Skitterend Achlum staat weer voor de deur! Dit jaar is het de derde keer dat Achlum mooi verlicht de koude donkere dagen door komt. Laat je creativiteit de vrije loop en versier je/jullie huis zo mooi als je wil.

Ook dit jaar kan je weer de top vijf aan één van de ACA leden doorgeven. De top vijf kan tot uiterlijk 26 december 2022 doorgegeven worden. De zeer vakkundige jury gaat 28 december 2022 het dorp door om de winnaars te bepalen en de uitreiking van de wisselbeker is op 1 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Singel.


Kerstgala 2022

 Na twee jaar mogen we eindelijk weer, de kerstgalakleding kan tevoorschijn getoverd worden. Zaterdag 17 december is het namelijk weer tijd voor het Achlummer Kerstgala! De Singel is vanaf 17:00 uur geopend voor jong & oud. De Poort van Franeker zorgt voor een overheerlijk buffet en de Grytz & Grize band gaat de beste dansmoves in ons naar boven halen. Meer details volgen nog.


Nieuws van het Dorpsbelang

Het Dorpsbelang Achlum heeft van Rabo ClubSupport een financiėle bijdrage ontvangen van €331,30. Bestedingsdoel is de nieuwe dorpsvisie.  De jaarvergadering van het Dorpsbelang wordt gehouden op woensdag 14-12-2022 om 20.00 u in de Singel.  

Kerstworkshop

Op Woensdag  7 december van 13.30u tot 16.00u in de Singel   wil de senioren werkgroep een kerstworkshop  organiseren o.l.v. van Pietie Oevering van "Oars Nifelje”. Onder het genot van een bakje koffie met daarbij  lekker stuk eigen gebakken cake gaan we iets leuks maken voor de kerstdagen. De kosten zijn 10 euro p.p.  Geef je op voor 1 december bij Jetty Dijkstra  tel 06-14153734 of bij Rennie van Dijk tel 0517-641445.

Maatsklaverjassen

Vrijdag 9 december 20.00 uur is er weer maatsklaverjassen in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 8 december 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal 

Tel/app 0611801175


Nieuws Sportvereniging Achlum

In januari starten wij op de donderdagmiddag met jeugdgymnastiek o.l.v. Dennis 4e jaars CIOS student uit Arum. De lessen bestaan uit een aanbod van verschillende sporten, zoals o.a. de balsporten.

15.00-16.00 uur voor groep 3, 4 en 5 / 16.00-17.00 uur voor groep 6, 7 en 8

Wil je graag meedoen, geef je dan op voor 1 januarisportverenigingachlum@hotmail.com


Recreatievolleybal dames : deze groep is op zoek naar nieuwe leden omdat we nu elke keer te weinig spelers hebben om goed te kunnen volleyballen. Lijkt het je leuk om mee te doen kom dan op maandagavond om 19.45 tot 21.15 uur in de gymzaal van Achlum volleyballen.


Sint Maarten

11 november hebben de kinderen, naast een mooie opbrengst aan snoep, een fantastisch bedrag mogen ophalen, namelijk €506,50!! Namens it iepen finster en de kinderen willen we iedereen bedanken voor hun bijdrage!

Sint Maarten commissie