Kerknieuws
Kerstkuier te Achlum
Reanimatie
Oud papier
Kerstbomen inleveren
Dorpshuis
Sportvereniging Achlum
Biljart- en darttoernooi

Aginda

Kopij volgende editie: 03-01-23 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Berichten


Kerknieuws

Met de kerst hebben we 3 vieringen: 24 december Krystjūnkuier, zie elders in dit nijsfodje voor informatie of raadpleeg de flyer. 25 december 9:30 kerk in Achlum, kerstviering met opluistering van zanggroep (uit Achlum), dwarsfluit en orgelmuziek. 26 december 9:30 huiskamerdienst in kerk van Hitzum, een dienst voor en door iedereen. U bent bij alle vieringen van harte welkom! Rectificatie Twa-Klank: De kerkdienst op oudjaarsavond 31 december is in Arum (HAAK dienst), 19:30 met voorganger Ds M. Roepers. Eveneens mag eenieder hier welkom heten. Graag zien we u terug bij de vieringen, dat we er met elkaar een mooi en warm feest van maken met de belofte dat het Kind ons bevrijd van alle kwaad hier op aarde. De PKN gemeente Achlum-Hitzum.

Kerstkuier te Achlum

We nodigen jong en oud uit en alles wat daar tussen zit uit op kerstavond voor een kerstjun kuier door Achlum. We nemen jullie mee langs het kerstverhaal op 8 verschillende locaties door ons mooie dorp. Komt allen tezamen om 19:00 in de kerk.

Reanimatie

De afgelopen jaren is het door de corona maatregelen niet mogelijk geweest om de reanimatie trainingen te organiseren. De praktijk wijst uit dat er in noodgeval direct 112 wordt gealarmeerd. Via 112 worden dan de mensen gewaarschuwd die zich hebben aangemeld bij Hartslag.nu. De telefoonlijst die iedere keer in 'Op é hichte' staat, is dan ook eigenlijk niet meer nodig.Het verzoek is dan ook als volgt: Wil ieder die bereid is om hulp te verlenen in geval van een noodsituatie/reanimatie zich aanmelden bij Hartslag.nu, met name de mensen die vanuit hun beroep/werk de jaarlijkse herhaal trainingen volgen. De procedure van aanmelden wijst zich vanzelf. De code van de kast waar de AED in hangt is nog steeds hetzelfde. 

Bij voorbaat dank.


Oud papier 

Zaterdag 31 december wordt het oud papier weer bij u opgehaald!

Kerstbomen inleveren

Op zaterdag 7 januari 2023 vindt de kerstboominzameling plaats. U kunt uw kerstboom inleveren tussen 14.00 en 16.00 u bij de Singel. Voor iedere ingeleverde boom geeft het Dorpsbelang een vergoeding van €0,50.

Dorpshuis

Een paar weken geleden was de verwachting dat het dorpshuis de hele maand december gesloten zou zijn, maar doordat er zo hard gewerkt is de afgelopen weken kunnen wij jullie het goede nieuws vertellen dat het dorpshuis aanstaande vrijdag 23 december weer open kan. Dat betekent dat het dorpshuis 2de kerstdag ook open zal zijn, van 15.00 tot 22.00. Oudjaarsavond is het dorpshuis van 17.00 tot 20.00 open, oudejaarsnacht is het dorpshuis gesloten. Op 1 januari is er een nieuwjaarsborrel van 16.00 tot 20.00 in het dorpshuis. 


Sportvereniging Achlum

De kinderyoga wordt warm ontvangen door de kinderen, daarom willen we er graag een vervolg aangeven. Bij voldoende deelname starten we op 13 januari op de vrijdagmiddag van 15.00-16.00 uur o.l.v. Tineke Sijbesma voor groep 3, 4 en 5 : 10 lessen voor € 45,- ( normaal € 70,- )

Geef je op via de mail voor 1 januari : gerdasmitstra@hotmail.com

Op donderdag 12 januari starten we met de jeugdgymnastiek o.l.v. Dennis uit Arum.

Opgave kan nog tot 1 januari via de mail : sportverenigingachlum@hotmail.com

15.00 - 16.00 uur groep 3,4 en 5 en 16.00 - 17.00 uur groep 6,7 en 8

Kosten € 25,- van januari t/m mei.


biljart- en darttoernooi

Bij voldoende deelname willen we op 2e kerstdag weer een biljart- en darttoernooi organiseren. Opgave voor het biljarten kan bij Froukje Yntema 06-36155575

en voor het darten bij Pieter de Boer 06-55392181. Aanvang 15.00 uur. Opgave tot zaterdag 24 dec 12.00 uur. Inleg 3,50