Nieuwe Dorpsbewoners
A-kursus Frysk skriuwen
ACA - Pubquiz
Bos Jister
Sportvereniging Achlum
Escaperoom in de Singel
Inspiratieweekend Protestantse gemeenten Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd

Aginda

Kopij volgende editie: 17-01-23 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Namens de redactie, De beste wensen voor 2023

Berichten

Nieuwe Dorpsbewoners

Hallo mede dorpsbewoners, Even een klein voorstelmomentje. Wij zijn Ruben en Natascha Maasland. We zijn sinds oktober in dit mooie dorp in de H.S. Sytstrastrjitte komen wonen (voorheen woonden wij in Maassluis, Zuid-Holland). Gisteren zijn we met goede moed naar de nieuwjaars borrel geweest in de Singel en hebben daar (buiten onze directe buren) al wat mensen gezien, want mede door de periode in het jaar hebben wij nog niet veel mensen leren kennen. We hopen snel meer bewoners te ontmoeten. Daarnaast willen wij een brutale vraag stellen aan onze dorpsbewoners. Wij hebben 2 kleine boomertjes 1 van 2 jaar oud (volledig zindelijk) en 1 van nu 12 weken (nog bezig met zindelijkheids training). Wij zijn opzoek naar 1 of 2 oppasadressen dat zodra wij aan het werk zijn onze 2 lieverds in goede handen zijn. Het is nog niet helemaal zeker om welke dagen het gaat maar voor voorlopig gaat het om de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wil jij dit voor ons doen of weet je iemand neem dan svp contact op met Ruben 06-52607214 of Natascha 06-22088589 dan komen we er vast wel uit.

A-kursus Frysk skriuwen

As der genōch dielnimmers binne dan begjint op 25 jannewaris de kursus: Frysk skriuwen, yn it doarpshūs yn Achlum. De 10 lessen wurde jūn op woansdeitejūn fan 19.30-21.30 oere. Wolle jimme der oan meidwaan, of mear ynformaasje hawwe, sjoch dan op de website fan de Afūk https://kursus.afuk.frl/particulier/skriuwen/basis of freegje: Roelie Greidanus-Anema tel; 0517-641729  roelie-achlum@hotmail.com Frysk skriuwen is foar de measte minsken net sa maklik. Wźrom brūkst de iene kear de g en de oare kear de ch, Wannear sit der in dakje op de a. Wat is it ferskil tusken besykje en probearje. Al dit soarte problemen komme oan de oarder. Yn 10 lessen fan 2 oeren leare jimme it Frysk te skriuwen. Appe, in kaartsje, in gedicht of in ferhaaltsje kinne jimme dan tenei yn it Frysk skriuwe.

ACA

Aankomende vrijdag 6 januari is er weer Pubquiz in het dorpshuis o.l.v. Jan en Gooitzen. Aanvang: 19.45 uur; Start: 20:00 uur.


Bos Jister

In het bos bij de Jister staan veel dode bomen (overal waar een roze stip op zit). Het advies is om met storm en harde wind, niet in het bos te komen.
De gemeente is hier verantwoordelijk voor. We zijn bezig met een oplossing. Biodiversiteitsgroep Achlum

Sportvereniging Achlum

De groep: Beweeg mee voor 65+ ( voor vrouwen en mannen ) zou graag meer leden willen. Naast wandelen en fietsen is "gymnastiek" een mooie aanvulling om fit te blijven. Bewegen geeft je energie en je bent samen bezig. De verschillende oefeningen zijn op of naast de stoel met op de achtergrond muziek.

Op dinsdagochtend o.l.v. Johan Kuiper van 10.00 - 11.00 uur in de gymzaal van Achlum.

Kijk of doe mee en ervaar het zelf.


Escaperoom in De Singel

Vrijdag 20 januari  is er voor alle 11+ jeugd een escaperoom in het Dorpshuis de Singel in Achlum. Organisator zijn de kerken van Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd  De deelnemers gaan achter slot en grendel en moeten proberen eruit te komen. Wie lukt dat?  Kom en ga deze uitdaging aan! Het begint om 20.00 uur in De Singel. Meer informatie bij Mariska de Boer (06 34744772) en Marco Roepers (06-23991340) 

Inspiratieweekend Protestantse gemeenten Achlum-Hitzum en Arums-Kimswerd 

Op 21 en 22 januari houden de protestantse gemeenten van  Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd een inspiratieweekend. Zaterdag 21 zijn er vanaf 14:30 diverse workshops  en is er vanaf 18:00 uur een gezamenlijke maaltijd in Piers Stee, Harlingerweg 26a in Kimswerd. Op zondag 22 januari is  gezamenlijke gezinsdienst in De Singel met muzikale begeleiding van de band van Anne Symen Abma om 10:00 uur.  Na afloop is er koffiedrinken en pannenkoeken eten. Voor het zaterprogramma graag opgeven bij:  Jansje Akkerman (j.akkerjonkman@quicknet.nl), Rennie Niezink (rennieniezink@ziggo.nl), Marco Roepers (marco@roepers.net), Tytsje Hibma, (thibma@hetnet.nl). Hier kent u ook nader informatie krijgen. Zie daarvoor ook:  www.pknachlumhitzum.nl