Senioren reisje
Maatsklaverjassen
Samen eten in het dorpshuis op 30 mei
Gratis jonge katten
Project Achum in beweging

Aginda

Kopij volgende editie: 06-06-23 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten:


Senioren reisje 

Woensdag 14 juni willen we er weer een dagje op uit. Dit jaar gaan we naar het kazematten museum en naar het Waddencentrum op de kop van de afsluitdijk.

We gaan dit jaar met eigen vervoer. Vertrek om 9.30u bij de Singel.

De kosten zijn 30 euro p.p. inclusief  koffie met gebak, lunch entree en rondleiding . Opgave voor 5 juni a.s. bij Rennie  van Dijk tel . 0517641445  b.g.g. 0640696009 of bij Jetty Dijkstra  tel 06-14153734. Ook graag doorgeven of je wilt /kan rijden. De 30 euro graag voor 5 juni overmaken op rekening dorpsbelang  Achlum NL43RABO0380606232


Maatsklaverjassen

Vrijdag 26 mei om 20.00 uur is er weer maatsklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel/app 0611801175.

Samen eten in het dorpshuis op 30 mei

In april hebben we in het dorpshuis kunnen genieten van gerechten uit de Turkse keuken, op 30 mei gaan naar Griekenland om verschillende gerechten uit de Griekse keuken te proeven. Dat wordt weer smullen! Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 30 mei, geef je dan uiterlijk vrijdag 26 mei op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl

Mededeling

Wat noch op syk is nei poezen, wy haw jong katten.  Kin gratis ophelle wurde.
By de famylje Anema Monnikenweg 57.  

Project Achlum in beweging

Woensdag 31 mei is de sponsorloop op het voetbalveld in Achlum. Kinderen van groep 1 t/m gr. 8 van het Iepen Finster proberen zoveel mogelijk rondjes te rennen in een half uur tijd.

Na eerst een warming-up starten de kinderen om 10.30 uur tot 11.uur. Komt u de kinderen ook aanmoedigen voor hun sportieve uitdaging voor ons project ? Tot ziens op het voetbalveld.