Uitnodiging

Op vrijdag 4 mei Dodenherdenking staan de deuren van de kerken in Achlum en Hitzum vanaf 19:30 uur tot 20:15 uur open.

Iedereen is welkom om vrij in- en uit te lopen voor een moment van bezinning en een lichtje te ontsteken. Ook kan er van gedachten worden gewisseld.

Om 20.00 uur zijn we , zoals in het hele land twee minuten stil, voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allen burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties .

Namens de kerkenraad Achlum-Hitzum - Renske Miedema