Uitnodiging


Op zaterdag 4 mei Dodenherdenking staan de deuren  van de kerken in Achlum en Hitzum vanaf 19:45uur tot 20:15 uur open.

Iedereen is welkom om vrij in- en uit te lopen voor een moment van bezinning en een lichtje te ontsteken. Ook kan er van gedachten worden gewisseld.

Om 20.00 uur zijn we , zoals in  het hele land twee minuten stil, voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allen burgers en  militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook  ter wereld  zijn omgekomen of vermoord  sinds het uitbreken van de Tweede wereldoorlog en  daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties .


Namens de kerkenraad  Achlum-Hitzum - Sjoukje de Boer en Renske Miedema