Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64
Ledenvergadering Sportvereniging Achlum
Maatsklaverjassen
Sinterklaas komt ...
Tryater
Dierenbescherming
ArmeniŽ presentatie
Jeugddienst met gospelkoor
Foppe komt naar Achlum
 

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 19-11-19 voor 18:00, Let op het email adres is gewijzigd naar: NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Wedstrijdprogramma Stormvogels`64  

9-11-2019 

10:00 : SJO Arum/Stormvogels '64 - JO12-1SWZ Boso Sneek JO12-1


Sportvereniging Achlum:

 Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur in de Singel.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar (penningmeester) Elly Brink. Wij dragen Tanja Wildeboer voor als kandidaat.


maatklaverjassen :Vrijdag 15 november is er weer maatklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal,

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.


Sinterklaas: 

Hij komtÖ

Hij komtÖ

Die lieve goede Sint,

Uw beste vriend, mijn beste vriend

De vriend van ieder kind

Op 30 november, rondom 15.30u zal Sint ons in Achlum bezoeken


Tryater :Op sneon 16 novimber spilet Tryater om 20.00 oere yn de Singel yn Achlum it stik Raze om Protters. In tragykomysk skouspul oer minsken dy't harren net heard of sjoen fiele yn ķs maatskippij. Nei Űfrin is der in neipetear Żnder lieding fan Simone Scheffer (bekend fan Omrop Frysl‚n). Kaarten kinne besteld wurde op tryater.frl of belje mei 058-25 395 50


Dieren Bescherming:  de opbrengst van de collecte voor de dieren bescherming is 171,33 euro , alle gulle gevers hartelijk bedankt!

ArmeniŽ presentatie : In 1988 vond er in ArmeniŽ in de regio Spitak een aardbeving plaats, nog steeds is deze regio niet hersteld. Ook sponsort de kerk en dorpsgenoten, kinderen uit deze regio. 2 jaar lang hebben we voorbereidingen getroffen om onze reis naar ArmeniŽ te realiseren. We hebben in deze 2 jaar veel gedaan en beleefd. Graag nodigen wij jullie uit om te komen kijken en te luisteren naar de belevenissen van voor en tijdens onze reis. De presentatie zal plaatsvinden in de Singel in de vergaderzaal te Achlum. De deuren gaan op Vrijdagavond 15 november  om 20.15 open en graag beginnen we om 20.30.

Jeugsdienst: Op zondag 10 november om 10.30 uur komt het Gospelkoor Wonderful Grace een dienst vullend programma met de naam Online Church verzorgen in de kerk in Hitzum. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Graag tot zondag! Met een hartelijke groet van de jeugddienstcommissie.

Maandag 11 november is het weer St Maarten en net als voorgaande jaren komen de kinderen weer o.b.v. het korps uit Arum "Wubbenus Jacobs " bij u langs om geld op te halen voor het goede doel.

Dit jaar is gekozen voor het Foppe fonds, dit fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiŽle omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

Het is de bedoeling dat de kinderen  in groepjes o.b.v. een ouder vanaf 18.15u bij u aan de deur komen om bijgevoegde envelop weer op te komen halen.

Dit jaar worden er geen lampions op school gemaakt!!!!  de peuters en kleuters worden om 18.15u in de Singel verwacht en de kinderen van groet 3 t/m 8 om 18.30u Foppe de Haan himself komt de cheque rond 20.00u persoonlijk in ontvangst nemen. Daarom het verzoek om tot die tijd te blijven zodat we met een grote groep de cheque kunnen overhandigen, ook  wordt er door de media aandacht aan besteed. We hopen op een grote opkomst.


Woensdag 20 november komt Foppe de Haan opnieuw naar Achlum maar dan voor de senioren (65 plussers )om aandacht te hebben voor  het bewegen voor ouderen . De senioren werkgroep heeft dan van  14.00u tot 16.00u  een bewegingsclinic georganiseerd  in de Singel.  Foppe zal daar een verhaal vertellen maar ook  voor degenen die dat leuk vinden een oefengedeelte. Foppe doet dit belangeloos maar vraagt om een donatie voor het Foppe Fonds. We hebben de sportverenigingen gevraagd om ook hier een bijdrage  voor te geven . De entree is gratis maar we  zetten er een collectebus neer waar u  kan doneren zodat we samen met het geld van St Maarten en de sportverenigingen Foppe een mooi bedrag  mee kunnen geven voor zijn inzet en komst.

We hopen ook dan op een grote opkomst dus tot ziens in de Singel.