Kerstkuier
Oudjaarsnacht
Speelplein
Kerstboomactie
Vervanging brug Alde loop/Tanjabuurt
2e Kerstdag
Pubquiz

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 31-12-19 voor 18:00, Let op het email adres is gewijzigd naar: NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten

Kerstkuier : Op donderdag 26 december is er een Kerstkuier in Achlum. We starten om 14.00 uur bij dorpshuis "de Singel”. We wandelen in 1 groep in een rustig tempo door de weilanden, totaal ongeveer 6 km. Onderweg wordt er wat verteld over het gebied waar we langs wandelen. Na afloop is er snert en warme chocolademelk in het dorpshuis. De tocht is niet geschikt voor kinderwagens en honden mogen niet mee. Waterdichte laarzen zijn aan te raden. 

Dinsdag 31 december oudjaarsnacht willen we weer vanaf 0.00u een gezellig feestje organiseren in de Singel. DJ Partyros uit Joure is weer bereid gevonden  om ons hierbij te helpen. Entree is gratis. Maaaaaaarrrrr…………

We zijn nog op zoek naar  vrijwilligers die ons willen helpen met de bardienst, verkoop van de munten maar ook voor het schoonmaken op nieuwjaarsdag rond 10.00u. wie o wie???? Graag aanmelden bij Oep en Rennie tel 0517641445

Speelplein 

Zoals velen al ontdekt hebben is het speelplein bij het Iepen Finster bijna klaar en al door de jeugd in gebruik genomen. Met akties die binnenkort door het Iepen Finster worden gehouden zullen we het laatste financiële gat moeten dichten. Hierover hoort u binnenkort meer. Nu het speelplein ook na schooltijd open is gelden de volgende regels: 1. Toegang voor kinderen t/m 14 jaar 2. Iedereen speelt met iedereen 3. Open tot 20 uur 4. Voetballen alleen in de pannakooi 5. Houd rekening met de omwonenden 6. Houd het plein schoon . Dorpsbelang Achlum 

Kertsboomaktie 

Dit jaar kunnen de kerstbomen na oud en nieuw weer ingeleverd worden bij het dorpshuis. Iedere boom brengt weer € 0,50 op. De Gemeente kan nog niet zeggen op welke datum dit gebeurt. Zodra we weten wanneer de inzameling  plaats kan vinden wordt dit op de Facebook pagina van Achlum gepubliceerd. Dorpsbelang Achlum 

Vervanging brug Alde Loop/Tanjabuurt 

Na herhaald aandringen van Dorpsbelang wordt de brug over de Achlumervaart binnenkort vervangen. Op dinsdag 7 januari van 17.00-18.00 organiseert de gemeente samen met Dorpsbelang een inloop moment in het dorpshuis  De Singel. Er zal dan door de gemeente een toelichting gegeven worden. U kunt er de tekening bewonderen en u kunt er terecht met uw vragen en opmerkingen. Dorpsbelang Achlum

Op 2e kerstdag organiseren we weer een biljart- en darttoernooi. Aanvang 14.00 uur, inleg 3,50.   Opgave voor: Darten bij Jacobus de Boer 06-53647874 / Biljarten bij Froukje Yntema 06-36155575.

Pubquiz: Vrijdag 3 januari is er weer Pubquiz om 20:00 in het dorpshuis, entree is 2 euro Per persoon.