Bedankje Jarig en Jannet
Jaarvergadering dorpsbelang
Maatsklaverjassen
Seniorenmiddag
Vraagje voor de achlummers
Karoke Swing Night
Wijnproeverij
Uitnodiging optreden van o.a. de Singelsjongers
Poiesz jeugdsponsoractie
Bericht van Fedde, Kimberley en Sterre

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 25-02-20 voor 18:00, Let op het email adres is gewijzigd naar: NijsfodsjeAchlum@outlook.com


De kopij voor op” e Hichte moet voor 15 februari worden  ingeleverd via toldijk@home.nl


Berichten:


Bedankje!

Wy wolle eltsenien betanke foar alle stipe en kaarten dy’t wij krigen hawwe yn, foar us , goede en minne tiiden it ofrune healjier. It hat us tige goed dient. 

Hertlike groetnis, Jarig & Jannet Bilkert


dorpsbelang

Woensdag 18 Maart 19:30 jaarvergadering dorpsbelang. Aan de orde komt o.a. nieuwbouw in Achlum!


Maatsklaverjassen 

Vrijdag 21 februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal :

tel. 641520, mail. w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.


Woensdag middag 26 februari wordt er weer een  seniorenmiddag georganiseerd van 14.00u tot 16.00u  in de Singel. De film "Achlum door de jaren heen” zal worden getoond  en daarna voor de liefhebbers  de gelegenheid om een spelletje met elkaar te spelen. Consumpties zijn deze middag voor eigen rekening, Tot dan. Gert, Jetty en Rennie.


Vraagje voor de achlummers!

Wie heeft kennis van het bestaan van het lepeltje waar de boogbrug van Achlum( van de Tanjabuurt naar de dorpsstraat)  op staat. Ik ben heel benieuwd naar reacties

Jaitske Zijlstra / 0517-412963

ACA

Zaterdag 22 februari :Karaoke & Swing night / Dorpshuis de Singel / 17:00 tot 01:00 / Jong & oud.

Zondag 19 april : Wijnproeverij

Vanwege inkoop & organisatie willen we graag tijdig weten wie er mee doen aan de wijnproeverij. Deelname kosten 20.- euro / opgave voor 23 februari / Meiny: 06-29392450 / Jouke: 06-52723153 / de activiteit word georganiseerd door de achlummer vinoloog.

Uitnodiging voor het bijwonen van het optreden van: 

· Bone Idle – zanger, gitarist · Shantykoor ‘Sterk Spul’ – Lollum-Waaksens · Willekoar ‘De Singelsjongers’ –   

Achlum e.o. op zaterdagavond 29 februari in dorpshuis ‘Nije Haven’, Schoolstraat, in Lollum. Aanvang: 20.00 u. Toegang: € 3,50 inclusief 1 maal koffie of thee. Kinderen t/m 15 jaar: € 2,- ‘De Singelsjongers’ nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. Het belooft een gezellige muzikale avond te worden met  bekende en minder bekende liederen in het Fries, Nederlands en Engels. In de pauze is er een verloting met vele leuke prijzen. Het zou mooi zijn, als we in Lollum voor een volle zaal kunnen zingen. Van harte welkom namens het bestuur en leden van ‘De Singelsjongers’. 


Poiesz jeugdsponsoractie 2020 :Ga je onze club ook weer sponsoren? De Poiesz geeft in de periode van 10 februari t/m 5 april weer jeugdsponsormunten uit voor winst voor onze club! Hoe meer munten we verzamelen, hoe meer sponsorgeld wij ontvangen ;)

Dit jaar is de KV Achlum ingeloot bij het filiaal in Witmarsum en daar gaan we de koker flink vullen.

Elke vrijdag vanaf 16.00 uur komen we weer bij u langs met de topaanbieding (gebak of fruit) van die betreffende week. Middels de verkoop van deze aanbieding ontvangen wij veel extra munten die aan het einde van de actieperiode ons weer veel geld opleveren. Je kunt de aanbiedingen ook bestellen bij Mireille op 06-51070672.

Muntjes uit andere filialen kun je inleveren bij de familie Talsma op het Jonkerschap 15.

Namens de jeugd van de kaatsclub al vast heel veel dank!!

(Vorig jaar hebben we van de opbrengst van de actie een sportief, gezellig kaatskamp kunnen organiseren)


Geachte bewoners van Achlum. Na 5 prachtige jaren in Achlum gewoond te hebben, gaan we nu een nieuw avontuur tegemoet in een nieuwe woonplaats. We willen iedereen super bedanken dat jullie ons in jullie prachtige Achlum hebben opgenomen al die jaren. We hebben ons zeer welkom en thuis gevoeld, mede door jullie! Ook willen we de gastvrije buurt van ons bedanken waar we jaren hebben gewoond, de G.a van Dalenstraat!
Ieder waar we goed contact mee hebben gehad is natuurlijk welkom om eens een lekker bakje te doen op ons nieuwe adres: Achlumerhof 5 te Harlingen.
Met vriendelijke groeten,
De oude bewoners van de G.a van Dalenstraat 12, Fedde, Kimberley, Sterre en een pootje van Maggy.