Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64
Pubquiz
Huishoudelijke hulp gezocht
Jaarvergadering Dorpsbelang
Samen eten in het dorpshuis

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 10-03-20 voor 18:00, Let op het email adres is gewijzigd naar: NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten:

29-02-2020 09.00 u. SJO Arum / Stormvogels '64 JO9-1 - Zeerobben JO9-2
29-02-2020 10.00 u. SJO Arum / Stormvogels '64 JO11-1 - vv Nijland JO11-1

Pubquiz

6 maart is er weer Pubquiz in het dorpshuis. Om 08:00 start de Quiz , entree is 2,00 euro p.p. 

Huishoudelijke hulp Gezocht!

Voor onze boerderij aan de rand van Achlum zijn wij op zoek naar iemand die ons kan helpen om het huis schoon te houden. Aantal uur, moment en tarief in overleg. Marjorie Vlaar en kinderen

Dorpsbelang

Op 18 maart is de jaarvergadering van dorpsbelang. Heb je interesse in het bouwen van een huis, kom dan zeker,  de wethouder en verschillende raadsleden zullen ook aanwezig zijn. zie agenda op de achterkant.

samen eten in het dorpshuis op 10 maart 

Het driegangendiner staat weer klaar op 10 maart en hopelijk schuiven veel Achlumers aan. Het gezelschap wisselt steeds en is gemleerd, dus als u/je nog niet weet hoe lekker en gezellig het is: Stap over de drempel en eet een keertje mee. Iedereen is welkom! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 p.p. Als u/je mee wilt eten op 10 maart, meld u/je dan uiterlijk vrijdag 6 maart aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.  De volgende data voor het samen eten zijn 7 april en 16 juni.

 i.v.m. Coronacrisis is de jaarvergadering afgeblazen

Agenda Jaarvergadering Dorpsbelang Achlum woensdag 18 maart, aanvang 19:30u 

1. Opening 

2. Lezing door Jan de Boer van het Fryske Gea over wat het Fryske Gea voor ons betekent 

Pauze 3. 

Mededelingen 

4. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019 

5. Jaarverslag 2019 bestuur Dorpsbelang 

6. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 

7. Financieel verslag penningmeester dorpskrant Op e Hichte  

8. Verslag kascommissie (Paul Konings en Bote de Vries) en verkiezing nieuw lid 

9. Verslag werkgroep senioren 

10. Bestuursverkiezing Willem Overal, Jetty Dijkstra en Peter Wildeboer hebben zich verkiesbaar gesteld 

voor een bestuursfunctie. Andere  kandidaten kunnen zich  voor de vergadering bij het bestuur melden 

11. Bespreking ontwikkelingen in Achlum, 

a. Onderzoek mogelijkheden nieuwbouw in Achlum? 

b. verdwijnt iedere vorm van openbaar vervoer in Achlum per 2022 ? 

c. wat verder ter tafel komt 

12. Rondvraag en sluiting.