Dorpskrant op zoek naar kopij
Bedankje van Mevr. T. Bosma-Nieuwenhuis
Bericht van de Sportvereniging Achlum
Berenjacht in Achlum
Bijenkast neergezet in het Achlumer bos

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 21-04-20 voor 18:00

De kopij voor de volgende dorpskrant moet worden ingeleverd voor 15 april


Berichten:


Dorpskrant

De kopij voor de volgende dorpskrant op`e Hichte moet voor  15 april ingeleverd worden. Nu er bijna geen activiteiten zijn, willen we een oproep doen voor het aanleveren voorkopij zodat we toch in deze tijd een leuke gevulde dorpskrant  kunnen maken. Wie heeft er mooie foto`s , leuke verhalen ,een mooie  puzzel die gemaakt kan worden?  Verhalen van kinderen die thuis onderwijs krijgen , andere "corona  verhalen of foto`s.  Mail het ons naar toldijk@home.nl of lever het in bij Rennie van Dijk H.S Sytstrastrjitte 38 .

Bedankje

Lieve mensen, allemaal heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten met bemoedigende woorden, de bloemen het fruit, paaseitjes enz.,  bij mijn verblijf in het ziekenhuis, Ielnen en thuiskomst, het was  hartverwarmend. Ik bid voor jou, vier kleine woordjes. Maar.wat wordt er veel gezegd. Al je verdriet, je pijn, je moeite wordt voor Gods troon terneer gelegd. Zolang er mensen voor je bidden sta je in het leven niet alleen. Zij bouwen met gevouwen handen een muur van beschermend om je heen. Tine Bosma- Nieuwenhuis.

Sportvereniging Achlum

Beste leden van sportvereniging Achlum, Vanwege de corona crisis hebben we de afgelopen weken alle gymlessen en de dames en heren volleybal moeten cancelen. Tot onze spijt zijn we genoodzaakt, conform de overheidsmaatregelen, om in ieder geval t/m 28 april geen lessen te verzorgen. Op dit moment zouden wij u willen vragen om het abonnement niet (tijdelijk) op te zeggen en de contributie te blijven betalen. Laten we hopen dat we het virus snel onder controle krijgen, zodat we daarna het normale dagelijkse leven weer op kunnen pakken. Met sportieve groet, Bestuur sportvereniging Achlum


Berenjacht

Hallo Achlumers,

Landelijk zijn er al heel veel kinderen op berenjacht. Een leuke
speurtocht voor kinderen en hun ouders om tijdens een wandeling of
fietstocht knuffelberen te zoeken die zich bevinden achter de ramen van
huizen. Aangezien ik momenteel thuis zit en in een creatieve bui was,  bedacht ik
om dit ook te organiseren voor de kinderen van Achlum en Hitzum.
Meldt je aan door een berichtje te sturen via:
       Facebookpagina Berenjacht Achlum / Hitzum of via een Whatsapp naar:
0641921119
        Vermeldt even de straat+huisnr  waar de beer zich bevindt, zo kun
je via google maps de beren vinden. Onze beren staat er al op de Dorpsstraat ! Hopelijk volgen er veel meer en kunnen de kinderen snel op zoek!  Mvbg, Thalita Kleefman

Bijen

Imker Ineke heeft eind maart weer een bijenkast in het Achlumer bos
neergezet. Lekker vroeg deze keer, nog voor de bloesem aan de fruitbomen
bloeit. We hopen op een goed honing jaar en een grote fruitopbrengst