Informatiebrief Huisartsenpraktijk de Tsjasker, Witmarsum:


  Mevr. N. Hettinga      

Mevr. M. de Boer

Mevr. E. vd Molen

Apotheekhoudende  huisartsen

Huisartsenpraktijk ‘de Tsjasker’

De Tsjasker 9

8748 DV Witmarsum

Telefoon: 0517-531281       Retouradres: HAP de Tsjasker, De Tsjasker 9, 8748 DV Witmarsum Witmarsum, april ’20Aan alle patiënten van huisartsenpraktijk de Tsjasker


Corona in Nederland

Het corona-virus: het houdt de gemoederen in Nederland en de rest van de wereld erg bezig! De maatregelen die door de regering genomen zijn om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben een grote impact op het dagelijks leven. We weten dat het erg belangrijk is om de instructies goed te blijven opvolgen, maar we merken ook dat het veel groot en klein leed veroorzaakt. Kinderen die niet naar school kunnen en hun vriendjes missen, oudere mensen die geen bezoek krijgen, het verlies aan sociale contacten doordat de sportclub of de kookgroep stil ligt, mensen die in het ziekenhuis liggen en geen bezoek mogen ontvangen, enzovoort. De hele situatie geeft veel onrust en kan ervoor zorgen dat u zich eenzaam, angstig of verdrietig voelt. 


We zijn er voor u

Om u te laten weten dat we er voor u zijn, ook in deze omstandigheden, sturen we u deze brief. We kunnen niet iedereen persoonlijk benaderen, maar met deze brief willen we u erop attenderen dat u altijd contact met ons op kunt nemen als u ons nodig heeft.


Werkwijze praktijk

De praktijk werkt op dit moment wel anders dan u gewend bent. We proberen zoveel mogelijk zaken telefonisch af te handelen. Het bloedprikken gebeurt op afspraak. Alle medicatie wordt bezorgd. De spreekuren in de ochtend zijn spreekuren voor klachten die niet kunnen wachten. In de middag is er alleen het luchtweg/corona-spreekuur. Visites worden gedaan als het noodzakelijk is, maar bijvoorbeeld sociale visites of de visites door de praktijkondersteuners worden zoveel mogelijk uitgesteld.  Dit alles om hiermee zo goed mogelijk de maatregelen van de regering toe te passen en het zo veilig mogelijk te houden voor iedereen.   


Wacht niet te lang!

Ondanks al deze beperkingen in de praktijkvoering willen we dat u niet te lang met klachten door blijft lopen. Als u klachten heeft, is het goed om eerst via de website Thuisarts.nl te kijken wat u eraan kunt doen. En als het nodig is, schroom dan niet om de praktijk te bellen. We overleggen dan wat voor u de juiste zorg is op dat moment. Zo willen we, ook in deze onrustige tijd, er voor u zijn. 


Ziek…en dan?

Het is belangrijk om goed bezig te zijn met uw gezondheid. Maar het is ook belangrijk om te bedenken wat u wel en niet wilt als u ziek wordt. Dit geldt met name voor oudere mensen of mensen met een ernstige ziekte. We voeren dan ook vaak gesprekken om de wensen van mensen op dit gebied vast te leggen. Momenteel hebben we niet veel ruimte voor dit soort gesprekken, terwijl het wel belangrijk is. Als u hierover nadenkt en u wilt er met een arts over praten, dan kunt u altijd bellen om een telefonische afspraak met de arts te maken. U kunt ook op Thuisarts.nl kijken of op de website van de praktijk. Daar staat veel informatie die u kan helpen om na te denken over dit onderwerp. 


Met elkaar, voor elkaar!

We willen er voor u zijn, ook in deze onrustige tijd. Neem contact met ons op als het nodig is. Pas goed op uzelf en uw naasten.


Met vriendelijke groet,


Het team van huisartsenpraktijk ‘de Tsjasker’

De Tsjasker 9

8748 DV Witmarsum

Telefoonnummer: 0517-531281