Passageavonden komen te vervallen
Enquête woonbehoefte Achlum
Bedankje fam. Okkema
Afscheidsfilm van Achmea directeur

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 30-03-21  voor 18:00. mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com 

Let op de eerste volgende kopij is over 3 weken dit i.v.m. met weinig nieuws.Berichten


 De passageavonden van 24 maart en 28 april 2021 komen te vervallen

Enquête woonbehoefte Achlum

Dorpsbelang heeft regelmatig overleg met de gemeente en de woningstichting over het woning(bouw)beleid in Achlum. Een aantal mensen heeft ons benaderd met de vraag of nieuwbouw mogelijk is in Achlum. Op dit moment is dat niet mogelijk. Als we de gemeente ervan kunnen overtuigen dat er wel een behoefte is, kunnen we mogelijk wat bereiken. Misschien zijn er ook andere woonwensen zoals groter of juist kleiner wonen. Dorpsbelang wil al deze wensen graag weten om zo beargumenteerd met de gemeente en woningstichting in overleg te gaan. We verzoeken je dan ook bijgevoegd enquête formulier in te vullen en bij één van de bestuursleden in de bus te doen. Je kunt er ook voor kiezen de enquête digitaal op de website van Achlum www.achlum.info in te vullen. Op de homepage vind je onder de groene link Reanimatie nodig de link Enquête Wonen in Achlum.

Je kunt het anoniem invullen, maar als je je gegevens invult kunnen we eventueel contact met je opnemen. Zodra de uitslag bekend is zullen we jullie hierover informeren.

Het bestuur van dorpsbelang Achlum

Bedankje

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien tige tank sizze foar it meilibjen wylst t siik wêzen en it ferstjêren fan ús mem Geertje Okkema-Stegenga.

 

It hat ús tige goed dien.

 

Nienke, Adriana, Tinet & Jan, Tjerk & Ramona, Betty & Daniël, Gerda

En de beppesizzers.


Beste Achlummers!

Zoals u wellicht weet, draagt de verzekeraar Achmea haar ontstaansdorp Achlum een bijzonder warm hart toe. Het is dan ook niet voor niks, dat vertrekkend directeur Willem van Duin zijn afscheidsfilm juist in Achlum zou willen opnemen. Een afscheidsfilm is echter een uitgelezen mogelijkheid om juist eens niet de gebruikelijke serieuze en zakelijke toon aan te slaan die iedereen van een directeur verwacht. Vandaar dat Willem van Duin heeft ingestemd om er een film met een knipoog van te maken. We gaan in de film namelijk een verhaal vertellen dat de heer Van Duin verkondigt dat hij zó ontzettend geïnspireerd is door de ontstaansgeschiedenis van Achmea in Achlum, dat hij besloten heeft om zelf naar Achlum te verhuizen! De twist komt echter als hij ontdekt dat hij toch niet zo makkelijk zijn draai vindt als hij had gehoopt: het lijkt wel alsof Achlum niks van hem moet hebben! Gelukkig blijkt alles op een misverstand te zijn gebaseerd en werd hij juist genegeerd omdat iedereen druk bezig was als verrassing een welkomstfeest voor hem te organiseren!

U zult begrijpen dat een dergelijke film niet even in een paar uurtjes met de smartphone gefilmd is en we hebben dan ook in goed overleg met het bestuur van Dorpsbelang Achlum en Achmea gepland om twee dagen lang scenes met Willem van Duin op verschillende locaties (zoals bijv. De Dorpsstraat, De Singel, het kaatsveld en het monument van Ulbe Piers Draisma) te filmen, met een professionele ‘crew’. Ook zullen we in overleg met Dorpsbelang Achlum op zoek gaan naar enkele enthousiaste vrijwilligers om een figurantenrol te vervullen in de film! De draaidagen zullen plaatsvinden op 23 en 24 maart aanstaande.We kijken er ontzettend naar uit om een hartverwarmende film te maken die niet alleen Willem van Duin, maar juist ook Achlum in het zonnetje zet en de kijker vrolijk stemt. We willen u langs deze weg in ieder geval alvast hartelijk danken voor uw gastvrijheid en interesse, en nodigen u graag uit bij vragen contact op te nemen met onze producent Roos Aalvangers (roos@1camera.nl). Mocht u benieuwd zijn naar andere films die we hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook een kijkje nemen op onze website: www.1camera.nl

Graag tot snel!

Met vriendelijke groet, namens Achmea en het team van filmproductie maatschappij 1Camera,

Jasper Claus , Regisseur