Excuusbrief Alde loop 10
Honing uit het Achlumer bos
Rondleiding Achlum
Jaarvergadering Dorpsbelang
Jeu de Boules middag

Aginda

Let op de eerste volgende kopij is over 3 weken. 

Inleveren voor 13-07-21 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Daarna zomerstop tot 24 augustus

Berichten


Oprechte excuses


Langs deze weg wil ik iedereen in Achlum e.o. mijn oprechte excuses aanbieden. Ik weet dat vele van u veel last en hinder hebben ondervonden van mijn zoon. Het feit dat mijn zoon uit huis is gezet bij zijn moeder en ik hem ondanks zijn drank en drugs gebruik, niet op straat kon laten leven, heb ik in alle vertrouwen hem in mijn huis gelaten. Dat dit ongelofelijke uit de hand is gelopen, kan ik alleen mijzelf aanrekenen. Herhaaldelijk heb ik geprobeerd met hem te praten dat dit niet langer zo kon en beloofde hij mij beterschap. Zonder respect voor mij, mijn huis en de omgeving ging hij zijn gang, totdat ik met de wijkagent er een einde aan kon maken. Ik hoop op korte termijn het huis en omgeving weer in orde te maken. Ook ben ik van plan, nadat alles weer op orde is, om te verhuizen, omdat het wonen in Achlum ongemakkelijk zal zijn voor mij. Nogmaals iedereen die last en hinder heeft gehad, bied ik mijn oprechte excuses. 

Leo Hoernig  , Alde Loop 10


Honing

De bijenkast van imker Ineke staat sinds eind maart weer in het Achlumer bos en daar hebben ze een prachtig plekje. De fruitbomen zaten vol bloesem en ook in het dorp staan veel bloeiende bomen en bloemen. En nu, half juni, is de honing eruit gehaald, er zat meer dan 7 liter in! Een potje van 350 gr is voor € € 5,50 te koop in de houten kast op de Monnikenweg 56, bij slecht weer even aanbellen. Of bestel via: roelie-achlum@hotmail.com

Rondleiding in Achlum

Op zaterdag 3 juli is er een rondleiding door Achlum, met verhalen over de geschiedenis en volksverhalen. De start is om 14.30 uur bij de bankjes bij de kerk. Ivm Corona is opgave verplicht, dat kan op roelie@rondleiding-achlum.nl

De rondleiding duurt een dik uur, na afloop ga ik met de pet rond.

Jaarvergadering Dorpsbelang 

De jaarvergadering van dorpsbelang die normaal in het voorjaar gehouden zou worden zal dit jaar op 6 oktober in het Dorpshuis gehouden worden. Omdat enkele bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn is er plaats voor een nieuw bestuurslid. De afgelopen jaren is er ingezet op verjonging van het bestuur en dat is goed gelukt. We streven ernaar alle doelgroepen te vertegenwoordigen en daarom zoeken we nu bij voorkeur een bestuurslid in de categorie 50+, maar andere enthousiaste kandidaten zijn ook zeker van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij één van de huidige bestuursleden of via achlum@hotmail.com. 


Jeu de Boules middag


Woensdag 21 juli a.s organiseert de werkgroep ouderen, ijs en weder dienende, eindelijk weer een gezellige Franse jeu de Boules middag. Deze keer gaan we naar de jeu de Boules baan in Sexbierum. We verzamelen om 13u bij het dorpshuis. Graag bijtijds opgeven. Geef aan of je zelf rijdt of dat je mee wilt rijden met iemand anders.

Voor franse drankjes en hapjes wordt gezorgd. Deelname is gratis. Er zijn ballen aanwezig maar degenen die ballen hebben graag meenemen. Opgeven bij Rennie Tel. 0640696009 of 641445