Zomerstop tot 24 augustus
Nieuws van Sportvereniging Achlum
Sport- en beweegbehoefte Achlum
Werkgroep wonen
Jaarvergadering Dorpsbelang
Jeu de Boules middag
Cursus Fries verstaan en lezen

Aginda

Zomerstop tot 24 augustus 

Kopij 24 augustus voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com
De kopij voor de  volgende dorpskrant Op è Hichte, moet voor 5 september worden aangeleverd via toldijk@home.nl


Berichten


Nieuws van Sportvereniging Achlum

Beste meisjes en jongens, op vrijdag 10 september 2021 wordt er gestart met 10 lessen Freerunning. De lessen worden gegeven door Anas, freerunning trainer uit Leeuwarden.

1e groep van 14.30-15.30 uur, groep 3, 4 en 5 basisschool.

2e groep van 15.30-16.30 uur groep 6, 7 en 8 basisschool.

Kosten € 35,- voor 10 lessen, meld je snel aan, vol=vol,  opgave voor 1 sept. via de mail naar gerdasmitstra@hotmail.com

Iedereen een fijne vakantie, sportieve groet van het Bestuur Sportvereniging Achlum


Sport- en beweegbehoefte Achlum

Welke sporten doen inwoners van Achlum? Waar hebben zij nog meer behoefte aan?

Help ons mee om antwoord te vinden op deze vragen! Enquête duurt hooguit 5 minuutjes en is voor alle inwoners van Achlum vanaf 12 jaar

 De enquête is online in te vullen op https://www.achlum.info/

Werkgroep wonen

Nav de woonenquête is er een werkgroep wonen gevormd. De werkgroep bestaat uit, Francien Overal, Karin v/d Heide, Andries Nieuwenhuis, Suzanne Bosma, Jelmer Bruinsma, en vanuit dorpsbelang Peter Wildeboer, Gert Been en Jetty Dijkstra.

Na een eerste kennismakingsbijeenkomst en een workshop van Doarpswurk willen we gaan starten met de woonvisie.

Wij nodigen alle Achlumers uit voor een woonvisie avond. U kunt zo op een actieve manier bijdragen aan de te maken plannen omtrent extra woonvoorzieningen in Achlum.

Donderdag 23 september

20:00 uur

Dorpshuis De Singel

Voor evt vragen/opmerkingen/ideeën kunt u contact opnemen met Jetty Dijkstra (06-14153734)

Jaarvergadering Dorpsbelang 

De jaarvergadering van dorpsbelang die normaal in het voorjaar gehouden zou worden zal dit jaar op 6 oktober in het Dorpshuis gehouden worden. Omdat enkele bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn is er plaats voor een nieuw bestuurslid. De afgelopen jaren is er ingezet op verjonging van het bestuur en dat is goed gelukt. We streven ernaar alle doelgroepen te vertegenwoordigen en daarom zoeken we nu bij voorkeur een bestuurslid in de categorie 50+, maar andere enthousiaste kandidaten zijn ook zeker van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij één van de huidige bestuursleden of via achlum@hotmail.com. 


Jeu de Boules middag


Woensdag 21 juli a.s organiseert de werkgroep ouderen, ijs en weder dienende, eindelijk weer een gezellige Franse jeu de Boules middag. Deze keer gaan we naar de jeu de Boules baan in Sexbierum. We verzamelen om 13u bij het dorpshuis. Graag bijtijds opgeven. Geef aan of je zelf rijdt of dat je mee wilt rijden met iemand anders.

Voor franse drankjes en hapjes wordt gezorgd. Deelname is gratis. Er zijn ballen aanwezig maar degenen die ballen hebben graag meenemen. Opgeven bij Rennie Tel. 0640696009 of 641445


Cursus Fries verstaan en lezen

In het najaar willen we starten met een cursus Fries verstaan en lezen in het dorpshuis in Achlum. Naast het leren van een taal, leer je andere nieuwkomers kennen en maak je kennis met wetenswaardigheden uit Achlum/Friesland. We hebben al een mooie groep, maar u kunt nog aansluiten! Op woensdag 29 september starten we. Het zijn 10 lessen, je kunt je opgeven bij de Afuk via de link:https://kursus.afuk.frl/particulier/verstaan/basis

Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag:  Roelie Greidanus; roelie-achlum@hotmail.com