Bedankje Mevr. Wind
Nieuws van Stormvogels '64
Samen eten in het dorpshuis
Freerunning
Nieuws van Triatlon Witmarsum

Aginda

Kopij volgende editie: 07 September voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com
De kopij voor de  volgende dorpskrant Op č Hichte, moet voor 5 september worden aangeleverd via toldijk@home.nl


Berichten


Bedankje

By dizze wol ik alle minsken tige tank sizze, die ’t troch kaarten, tillefoantsjes en foaral it flagjen op myn 90ste ferjierdei, ta in űnferjitlike dei makke hat. Hinke Wind de Boer

Nieuws van Stormvogels 64
De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 2 september 2021.

Aanvang 20.00 uur in de Singel te Achlum.


Met vriendelijke groet,

namens SV64


Samen eten in het dorpshuis op 31 augustus

Nu het dorpshuis weer open is en de vakantie voorbij, pakken we na een jaar de draad weer op en starten we op dinsdag 31 augustus met het gezellige "samen eten” in het dorpshuis. Het altijd verrassende en heerlijke drie gangen diner staat daar dan voor u/je klaar.Alle Achlumers zijn van harte welkom!

We hopen dat ook nieuwe bewoners de weg naar het dorpshuis weten te vinden, waardoor het samenzijn kans biedt elkaar als dorpsbewoners beter te leren kennen.Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 p.p.Als u/je mee wilt eten op 31 augustus, meld u/je dan uiterlijk vrijdag 27 augustus aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.

De volgende data voor het "samen eten” zijn 19 oktober, 16 november en 14 december.


Freerunning

Er is nog plaats in de 1e groep ( 14.30-15.30 uur) freerunning voor de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool.  Start op vrijdag 10 september, kosten € 35,- voor 10 lessen.

Graag  je opgave voor 1 september mailen naar: gerdasmitstra@hotmail.com.


NIEUWS VAN TRIATLON WITMARSUM

Zoals het nu staat, gaat de triatlon in Witmarsum nog steeds door op 19 september. Er komt langzamerhand meer duidelijkheid over de voorwaarden van het evenement. Er zijn inmiddels zo’n 50 deelnemers ingeschreven, maar vreemd genoeg nog heel weinig uit Witmarsum en de omliggende dorpen! Twijfel je nog over deelname? Wacht dan niet te lang met inschrijven, want de inschrijving sluit op 12 september. Je kunt ook met een team meedoen: er is geen teamklassement dit jaar, maar je schrijft je als individu in. Je moet dan zelf zorgen voor de wissel met je andere teamlid of -leden. Deze leden hoeven niet apart ingeschreven te worden. Wil je individueel meedoen aan de Súdwest Fryslân Triatlon Cup? Dan moet je je ook aanmelden bij de triatlons van Workum (5 september) en Wommels (11 september). De beslissing van de competitie valt dit jaar in Witmarsum! We zijn heel erg blij dat we op 19 september gesteund worden door een flink aantal vrijwilligers. Onze oproep om je als vrijwilliger aan te melden heeft zeker geholpen! Inschrijven voor de triatlon is dus mogelijk t/m 12 september via www.triatlonwitmarsum.nl. Mocht je als vrijwilliger iets willen doen op die dag, dan horen wij het graag via info@triatlonwitmarsum.nl.

Graag tot 19 september!