Uitnodiging jaarvergadering dorpsbelang Achlum
De jeugdgymnastiek kan weer los
Beweeg mee voor 65+
Uitnodiging jaarvergadering dorpshuis De Singel, ACA en DFC
Proef de kroegentocht 18+
Pubquiz van 1 naar 8 oktober
Tryater yn Achlum

Aginda

Kopij volgende editie: 05 Oktober voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Berichten


Uitnodiging jaarvergadering dorpsbelang Achlum op woensdag 6 oktober 20.00u in de Singel

Voor het eerst in het bestaan van de vereniging heeft het bestuur de jaarvergadering van 2020 over moeten slaan. Nu de regels weer wat soepeler zijn willen we de jaarvergadering 20/21 houden op woensdag 6 oktober. Ondanks de coronabeperkingen heeft het bestuur niet stil gezeten en wordt er hard gewerkt, onder andere aan dorps- en woonvisie.
Hendrik Tamsma van Doarpswurk zal vertellen over wat Doarpswurk zoal kan betekenen voor de dorpen. En waarmee Hendrik Achlum nu ondersteunt

De beloofde verjonging van het bestuur is in gang gezet. Jetty Dijkstra, Willem Overal en Peter Wildeboer hebben zich, als aankomend bestuurslid, het afgelopen jaar al op diverse terreinen ingezet. 
Francien Overal en Debbie van Lint hebben zich ook verkiesbaar gesteld voor een bestuursfuncties.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Antje Kikstra, An Jaspers en Gert Been
Tegenkandidaten kunnen zich een uur voor de aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden melden. Alle Achlumers worden van harte uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn.


Sportvereniging Achlum

De jeugdgymnastiek kan weer los en nu op de donderdagmiddag van 15.00-16.00 uur. We starten deze groep bij een groepsgrootte van 6 tot 8 kinderen. Kinderen van groep 1, 2 en 3 en kinderen die dit jaar nog 4 jaar worden kunnen worden opgeven via de mail t/m 2 oktober.

De les wordt gegeven door Dennis,  hij is een CIOS-student en heeft al een keer  gymles gegeven voor onze vereniging. Opgave bij:  tanja-wildeboer@hotmail.comBeweeg mee voor 65+

Op zaterdagochtend 16 oktober om 10.00 uur wordt er een open les gegeven door Johan Kuiper.  Belangstellenden voor deze groep van dames en heren kunnen zich hierbij aansluiten om te ervaren wat deze groep op dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur voor oefeningen doen om goed te blijven bewegen. Het is de bedoeling om een half uur met de groep mee te doen en na afloop is er koffie/thee en cake (zelf gebakken) in de Singel. Kom gezellig langs en doe mee.

Bestuur Sportvereniging


DORPSHUIS DE SINGEL

Uitnodiging Jaarvergadering

Het dorpshuis is een huis voor ons allemaal, daarom nodigen wij onze vrijwilligers, gebruikers en alle inwoners van Achlum van harte uit voor

onze jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC.

De jaarvergadering zal worden gehouden op

vrijdag 1 oktober 2021 om 20.00

AGENDAPUNTEN:

-Welkomstwoord van de voorzitter

-Notulen van de vorige jaarvergadering

-Financieel jaarverslag dorpshuis, ACA en DFC

-Groot onderhoud dorpshuis ‘De Singel’

-Pauze

-Bestuurswisseling

-Jaarverslag van het Activiteiten Comité Achlum

-Rondvraag

-Sluiting

De koffie/thee staat voor u klaar.

Wij stellen uw inbreng van ideeën en aanbevelingen op prijs.

Graag tot ziens op 1 oktober in dorpshuis de Singel! 

Met vriendelijke groet, besturen ACA, DFC en dorpshuis de Singel


Proef de kroegentocht 18+ 

Het ACA organiseert op 02-10-2021 de 1e editie van "Proef de Kroegentocht 18+” Diverse kroegen hebben zich al opgegeven en dat is natuurlijk super!! De kroegeigenaren krijgen deze week meer informatie over wat de bedoeling is. Om in te kunnen schatten hoeveel deelname er is, zouden we dit graag willen weten voor 27-09-2021 i.v.m. de voorbereidingen.

GEEF JE DUS OP VOOR DE "Proef de kroegentocht 18+” - Verzamelen om 19:30 uur in de kroeg van het ACA "Dorpshuis de Singel” - Opgave vanaf 18 jaar - Entree 10 euro (incl. stempelkaart)

Na afloop bij een volle stempelkaart een gratis drankje in Dorpshuis de Singel. OPGAVE KAN BIJ: Jouke Smitstra: 06-52723153 Mark Reinsma: 06-50990774 Meiny Dunnewind: 06-29392450 Wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook!

Mededeling ACA: 

De pubquiz van 01 Oktober 2021 wordt verplaats naar 08 Oktober 2021. - Locatie: Dorpshuis de Singel - Groepen van max. 5 personen, - Entree 2 euro

Tryater yn Achlum


Op sneon 27 novimber spylje Joop Wittermans en syn soan Mats de foarstelling: Vader en Zoon.

Om 20.00 oere yn de Singel.

Kaarten kinne reservearre wurde op https://tryater.nl/programma

Of belje op tiisdei of tongersdei tusken 14.00 en 16.00 oere mei Tryater:  058-2539550

Vader en Zoon is in spul tusken feit en fiksje, doe en no. It is in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch. In hertstochtlik petear oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte.

 Vader en zoon is foar it grutste part Nederlânsktalich mei sa no en dan Frysk.