Ledenvergadering van Sportvereniging Achlum
Woonvisie avond voor het dorp
Aangepast programma voor de intocht van Sint
Kerstgala 18-12-2021
Skitterend Achlum

Aginda

Kopij volgende editie: 30 november voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de komende dorpskrant "Op `e Hichte " inleveren voor 5 december  via toldijk@home.nl

Berichten


Sportvereniging Achlum:

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 24 november 2021 om 20.00 uur in de Singel ( mondkapje meenemen ).

Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar Joke Feenstra, nieuwe kandidaat wordt in de vergadering bekend gemaakt. Graag tot ziens op woensdag 24 november.

Bestuur Sportvereniging

Achlum, dr wolle wy wenje!

Laat je horen op donderdag 9 december!

Woonvisie avond voor het dorp.

Praat en denk met ons mee, maak samen met ons plannen voor de woonvisie van Achlum.

Deze avond staat onder leiding van Hendrik Tamsma van Doarpswurk.

9 december

20:00 digitaal via een link in je mail


Doe mee en geef je mailadres voor 7 december door op werkgroepwonen.achlum@gmail.com

Werkgroep wonen

Karin, Andries, Gert, Francien, Jelmer, Peter en Jetty

Aangepast programma voor de intocht van Sint

Zoals eerder vermeld komt Sint op zaterdag 20 november met zijn pieten Achlum bezoeken. Om 15.30 uur is het verzamelen geblazen bij school. Bij geschikt weer wordt er een ommetje door het dorp gemaakt. Bij de Singel aangekomen gaat het anders dan anders. Alleen de kinderen t/m groep 8 gaan met Sint en de pieten mee naar binnen. De jongsten hebben een programma in de gymzaal en de oudste groepen (6 t/m 8) hebben een programma in de zaal.

Om 17.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald en gaat hopelijk iedereen voldaan weer naar huis.


Mededelingen ACA: 

Kerstgala 18-12-2021: 

Wegens de nieuwe Corona maatregelen is het bijna zeker dat we ook dit jaar weer geen Kerstgala kunnen organiseren. We hebben met de band afgesproken dat we het over 3 weken definitief beslissen, maar we achten de kans klein! 


Skitterend Achlum: 

Wie heeft/hebben het mooist versierde huis? Na het succes van afgelopen jaar, wordt ook dit jaar Skitterend Achlum georganiseerd. Zo komen wij ook in dit bijzondere jaar de gezellige feestdagen verlicht door. Laat je creativiteit de vrije loop en leef jullie uit! Op kerstavond worden door een vakkundige jury vijf huizen genomineerd die meedingen naar de hoofdprijs. De genomineerden worden middels social media, het Nijsfodsje en op het prikbord in het dorphuis bekend gemaakt. Stemmen kan middels het stembiljet die via het Nijsfodsje wordt bezorgd of via één van de ACA leden. Stemmen kan tot en met 30 december. Op nieuwjaarsdag wordt de winnaar tijdens de nieuwjaarsborrel in het dorpshuis bekend gemaakt. 

TOP 5: 

Gestemd door:

1: _____________________________________________ 2:_____________________________________________ 3:_____________________________________________ 4:_____________________________________________ 5:_____________________________________________

Breng je stembiljet langs bij een van de ACA leden of geef dit door d.m.v. een appje.