Henk Mol

 

In september 2007 werd een overzichtstentoonstelling van kunstenaarsvereniging FACIT in Franeker gehouden. Onderstaand artikel stond op 5 september in huis-aan-huis blad Extra.

“In het kleine dorpje Achlum in Franekeradeel wonen een aantal kunstenaars van FACIT, daarom kan het met recht een kunstenaarskolonie worden genoemd die tijdens de kunstroute het bezoeken waard is”

Teksten foto: Henk Brinkman

 

 

Beeldend kunstenaar Henk Mol uit Achlum:

 "Als beeldhouwer ben ik lichtvanger"

Hoewel de beeldend kunstenaar Henk Mol niet in Friesland geboren is, is zijn huidige woonplaats in Friesland niet zijn eerste kennismaking met het Friese. In het begin van zijn kunstzinnige carričre verbleef hij in Gaasterland, waar hij zijn eerste uitvoerende stappen als beeldhouwer maakte. Met trots laat de kunstenaar dan ook het eerste krantenartikel zien dat over hem in de Friese Koerier verscheen. "Ja er is sinds die tijd veel gebeurd, maar mijn stijl in werk is nog altijd te herkennen."

Doordat deAchlumer kunstenaar ooit als tekenleraar werd geweigerd aan de academie besloot hij zijn weg in het onderwijs te zoeken. Na het succesvol afronden van de kweekschool was Henk bij diverse educatieve instellingen werkzaam en ontwikkelde hij diverse onderwijsprogramma's waarbij het audiovisuele aspect belangrijk was. Middels video konden kinderen die zich niet goed uit konden drukken hun verhaal vertellen . "Bovendien ben ik een tijdlang aan' de Volkshogeschool artistiek leider geweest en gaf ik cursussen muziek en film", verklaart Mol zijn maatschappelijke werkzaamheden.

Kunst en beeldhouwen bleven echter altijd drijfveren om ook zelf creaties te maken. Het materiaal waarmee Henk het liefste werkt is brons. "Drie-demensionale kunstwerken zijn wezenlijk anders. dan 'platte kunst' zoals een schilder dat op het doek zet. Je ziet ook vaak dat mensen langs een beeld lopen in plaats van er omheen. Zo kun je een beeld niet bekijken, je moet het echt van alle kanten aanschouwen."

Het kijken is volgens Mol een kunst apart. In deze snelle visuele mediamaatschappij wordt de mens gebombardeerd met beelden. Op de muziekzender MTV flitsen de beeldjes je in hoog tempo voorbij. Henk: "Mensen moeten leren kijken. Er rustig de tijd voor leren nemen. Het oog en de hersenen moeten elkaar leren begrijpen. Het is belangrijk dat je jezelf traint om te kijken; aandachtig te kijken en waar te nemen wat je echt ziet.". Zo haalt Mol de cineast Bergman aan. "In zijn films kreeg je rustig de tijd om te kijken. Tegenwoordig moet het oog voortdurend geprikkeld worden. Je ziet door de beelden vaak het bos niet meer."

Een ander voorbeeld dat Mol aanhaalt is het kijken wanneer je in een auto rijdt en gewoon wandelt. "Als bestuurder maak je voortdurend keuzes van wat je wel of niet wilt zien. Je kijkt vaak voor je uit om verkeerssituaties in te schatten. Als je rustig wandelt. observeer je wat er om je heen is en neem je rustig de tijd om de omgeving af te scannen. Je ziet veel meer. Zo is het ook met een beeldhouwwerk je moet er omheen draaien en het van alle kanten bekijken om te zien waar de kunstenaar mee bezig is geweest, waar lijen lopen of stoppen en hoe spanningsbogen lopen."

Waar de toeschouwer- naar beelden vooral moet kijken heeft Henk zich als beeldhouwer de taak gesteld om licht te vangen. "Ik probeer in mijn beelden een lichtvanger te zijn. Bij mij gaat het om volume, om bol en hol, plat en rond, licht en schaduw, ritme en spanning. Het gaat mij om de ruimtelijke tegenstelling." Wassen beelden zoals die bij Madame Tussaud te zien zijn, zijn geen beelden zoals Mol de bedoeld. "Een beeldhouwer geeft vorm aan iets en hoeft geen exacte kopie van de werkelijkheid te creėren. Sinds Rodin in 1870 en daarna Zadkine. gaat het steeds meer om de emotie die het beeld uitdrukt. De laatste heeft een wanhoopskreet in materie weten te vangen."

Naast het creatieve proces is ook het werken met brons voor Henk een fascinerende bezigheid. "Het gieten alleen al. Je kijkt als het ware in de hel als het gloeiende brons wordt gegoten. De vonken spatten er vaak vanaf. Echt prachtig. Gieten is een precisiewerk." Na een rustige periode is Heuk Mol mede door de kunstvereniging FACIT geļnspireerd geraakt om weer volop aan de slag te gaan. "Ik wil weer een paar beelden per jaar gaan maken". Zijn nieuwste beeld zal te zien zijn in de Martinikerk te Franeker. Meer informatie over alle kunstenaars en de kunstroute van de vereniging is te zien op www.kunstroute.org.

 Henk Mol (geboren 1942) Na de kweekschool 1963 Academie �63  Haarlem, Vervolgens tijdens Vervangende Burgerdienst en daarna een breed scala aan cursussen/ trainingen: dans, theater, glas, ceramiek, poppenspel, film, video.Werkzaamheden:  1967 - Begeleider beeldende vorming in de Volkshogeschool in Nd. Brabant. 1970 - Stafmedewerker Buitenschoolse kunstzinnige vorming Nederlandse Stichting Kunstzinnige Vorming (NSKV) in Amersfoort. 1973 - Cursusleider / Bijscholer bij de Landelijke Organisatie Vormingswerk voor Werkende Jongeren (LOVWJ)  - vanaf 1980 vooral betrokken bij de ontwikkeling van het cursuspakket audio-visuele nascholing voor vormingswerkers en leraren Beroepsonderwijs. 1985 - Lid van de kunstenaarsgroep Leon�art in Brest (Leon-Bretagne) Tot 1997 jaarlijkse deelname aan de zomerexpositie in Brignogan. Verder deelname aan exposities van de groep in Parijs, Brest en andere plaatsen in Frankrijk. 1997 - 1999 Exposities van bronzen met Brigitte Simon (Schilderijen en tekeningen) in de "Galerie de Pontusval" in Brignogan. 2001 - Deelname aan de groepstentoonstelling Beelden in de Petitia-tuin in Pesse (Dr). Vanaf 1990 deels en vanaf 1994 geheel, zelfstandig werkend  o.a. in de galerie La Galerie Leon�art in Cuijk (N.B.) Vanaf 1997 woonachtig in Achlum Franekeradeel) Vanaf 2006 lid kunstenaarsgroep Facit in Franekeradeel

 

   

   

 

 

 

    terug