Vaart baggeren

Vaart baggeren

Het was lange tijd n van de wensen op het verlanglijstje van Achlum: een vaart waar een bootje door kan zonder dat de schroef vast loopt in de bagger of stuk loopt op de stenen. Er komen de laatste jaren steeds meer bootjes door de vaart tuffen. Die komen er met moeite door, en zeker na de aanleg van riolering op de Tanjabuurt werd het helemaal hopeloos. Deze zomer kwam er onverwacht provinciaal geld beschikbaar. In combinatie met het dorpsvisiefonds werd snel een plan ingediend om naast het baggeren ook een paar stalten en een trailerhelling aan te leggen. Dit werd goedgekeurd en vanaf najaar 2008 zijn de werkzaamheden volop in gang.

In het buitengebied wordt alle bagger langs de vaart weggewerkt. De grasmat en de bovengrond zijn opzij gegraven. Het slib wordt daarvoor in de plaats gelegd. Dit krijgt de tijd om op te drogen. Te zijner tijd zal de oorspronkelijke grond er weer overheen gaan en wordt het weer uitgevlakt en ingezaaid.

 

 

Bulten in het land van de weggegraven bovengrond.

 

Ondertussen in het dorp: vrij maken van de walbeschoeiing. Alle planken worden er af gehaald. Deze zijn allemaal aan vervanging toe.

 

De palen worden per stuk beoordeeld. De afgekeurde exemplaren worden gemerkt en vervangen.

  

Met de waterbulldozer word het slib naar het uiteinde van de vaart geschoven.

 

 

Met de kraan gaat het in een kieper om afgevoerd te worden. Onder de kraan is een stukje staalkabel te zien. daar trekt de bulldozer zich aan vooruit. Hij heeft geen schroef omdat die de kracht niet op kan brengen en het water teveel in beweging zou brengen.

 

Dat kun je niet elke dag bekijken.

 

 

 

 

Het is een grappige machine. Nu steekt alles boven water uit. Wanneer hij aan het bulldozeren is wroet het rek over de bodem en steunen de wielen aan de achterkant ook op de bodem.

 

 

 

 

Plateautje gebouwd.

 

 

Doorklikken naar Beschoeiing en steigers 
 

of

    terug naar begin