Bedankje Hannie Gerlofsma
Bedankje Jannie Hoekstra
Competitiekaatsen begint weer

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 02-06-20  voor 18:00

De kopij voor het volgende dorpskrant voor 21-06-20 inleveren bij Rennie van dijk / Toldijk@home.nl


Berichten:


Bedankjes

Hannie Gerlofsma

Beste minsken  Not ik wer wat op e  lappen bin, wol ik jim tank sizze foar alle kaartsjes, blommen, appkes, mails till. ensfh. Ek de wurkgroep senioren van Doarpsbelang hat foar us ynt spier west. Werfoar ek tige tank. In moai initiatief. 

Groetnis en oant sjen. Hannie Gerlofsma. 

Jannie Hoekstra


Helaas is het voor ons
onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en plaag pake.

Gerrit Hoekstra

Daarom willen wij u via deze weg hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun.


Jannie Hoekstra,
Kinderen en kleinkinderen


Competitiekaatsen : Op dinsdag 26 mei om 19.30 uur willen we weer beginnen met het competitiekaatsen voor de senioren. Zorg dat je er op tijd bent, zodat we met z'n allen het veld klaar kunnen leggen (met de nodige aanpassingen ivm de 1,5 meter regel). De kantine is (helaas) niet geopend. De inleg is € 5. Sjoerd en de dames Yntema regelen de lotingen. 

Het competitiekaatsen voor de jeugd begint op woensdag 27 mei om 19.00 uur. Opgave hiervoor kan tot dinsdag 26 mei 18.00 uur op jeugdkvachlum@hotmail.com. De inleg is € 2,50