Ype Reinsma ferstoarn
Bedankje Fam. Leushuis
Samen eten gaat niet door
Bericht DFC

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 16-06-20  voor 18:00

De kopij voor het volgende dorpskrant voor 21-06-20 inleveren bij Rennie van dijk / Toldijk@home.nl


Berichten:


Ype Reinsma 1936-2020 

Op 2 juny is ferstoarn s doarpsgenoat Ype Reinsma. 

It fskie fynt yn besletten rnte plak. 

Dejinge dyt in lste groet oan Ype bringe wol,  

kin op sneon 6 juny om 12.45 oere  dielnimme  

oan in earehage yn de G.A. van Dalenstraat, 

wannear Ype troch de famylje nei Goutum brocht wurdt.  

De famylje soe dat bot wurdearje.


Bedankje

Eltsenien betanke foar de kaarten, kadoos, mails, appkes, blommen en planten dy wy krigen foar us 50 ste troudei. Wy hiene ,ondanks corona, in moaie dei. 

Johan en Rinnie Leushuis.

Samen eten in het dorpshuis  

Het geplande "samen eten op 16 juni gaat niet door. We bekijken of we in september weer kunnen starten.


Bericht DFC

Beste dorpsgenoten,

Aangezien de maatregelen met betrekking tot COVID-19 de komende periode nog wel zullen gelden en evenementen voor een paar honderd mensen ook nog niet mogen, zien wij ons helaas genoodzaakt om het Achlummer dorpsfeest dit jaar af te lasten.

We hopen natuurlijk dat iedereen vooral gezond blijft, dan komt vanzelf weer de tijd dat we een mooi feest kunnen organiseren. Mochten de regels het in de nabije maanden mogelijk maken dat er toch een Kleinschaliger) feest georganiseerd mag worden, dan kijken we natuurlijk naar de mogelijkheden om dit te doen. 

Voor nu wensen we eenieder vooral een goede gezondheid toe!

Tot snel!

It DFC