Collectanten gezocht voor het MS Fonds
Frijheidsfair
Bedankje fam. de Vries
Jaarvergadering V.V. Stormvogels '64

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 01-09-20  voor 18:00. mailto:nijsfodsjeachlum@outlook.com
De kopij voor de volgende dorpskrant " Op `e Hichte "moet voMor 30 augustus worden ingeleverd op toldijk@home.nl.

Berichten:

MS fonds

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente  Achlum (FRANEKERADEEL). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Zaterdag 12 september FRIJHEIDSFAIR van 11.00-16.00


Met Leuke Meuk, Vintage, Tarot, Creabea, Hand-made, Home-made, Hebbedingen, Sieraden, Yoga, Kados, Massage, Goede Doel,

Foodtruck, Verwennerij & Gezelligheid.

De opbrengst van de entree (Euro 2.50), van de Leuke Meuk en van de Passagestand met zelfgemaakte knutselarijen en lekkernijen 

gaat naar een project van Passage in Griekenland voor vluchtelingenvrouwen, Het Peace Pastry Project. 

Door vrouwen professioneel te leren bakken en koken vergroot het hun toekomstmogelijkheden in hun nieuwe vaderland.

En is het een mooie gelegenheid zodat verschillende culturen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten.  

We gaan ervan uit dat het door gaat met inachtneming van de regels van het RIVM. 

Locatie: Buitenplaats De Wiske, De Wiske 2, Achlum

Fijn als jij erbij bent!

Agaath Zuurbier i.s.m. Passage, christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging.

Bedankje

Beste minsken, Wij wolle jimme tige betankje foar alle gesellige telefoantsjes, moaie felisitatie kaarten en prachtige blommen by s 50 jierrige troudei op 4 augustus. Troch it coronavirus koene wy spitich gench gjin grut feest hawwe, mar it wie troch jimme omtinken dochs in hiele feestlike dei. Groetenis Theun en Corrie de Vries- Verloop

V.V Stormvogels 64

Donderdag 27 augustus jaarvergadering Stormvogels 64. Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis de Singel.

De agenda is vanaf vrijdag op te vragen via pj.tijdeman@live.nl