Frijheidsfair
Verhuisbericht van Jannie Greidanus
Sigarendoosjes (-kistjes) gevraagd
Bericht van Sportvereniging Achlum
Jeu de Boules
Vuurwerk
Samen eten in het dorpshuis
Bijen in het Achlumer bos
Hulp gevraagd bij het geven van workshops op It Iepen Finster

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 15-09-20  voor 18:00. mailto:nijsfodsjeachlum@outlook.com

Berichten:

Zaterdag 12 september FRIJHEIDSFAIR van 11.00-16.00

Locatie: Buitenplaats De Wiske, De Wiske 2, Achlum

Fijn als jij erbij bent!

Agaath Zuurbier i.s.m. Passage, christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging.


Verhuizing

Na meer dan 34 jaar van volle tevredenheid te hebben gewoond aan de U.P. Draismastraat is nu de tijd aangebroken voor mij van een nieuw tijdperk, met ingang van 30 augustus woon ik voortaan op de Monnikenweg 50, hierbij wil ik vragen of mijn lidmaatschappen hier in Achlum met ingang van deze datum over gezet kunnen worden.

Daarbij wil ik alle buren/ bewoners van de U.P. Draismastraat 24 bedanken voor al die jaren van fijn wonen in een veilige omgeving met elkaar, samen gelachen op vele feestjes thuis of in de buurt, maar ook samen gehuild in verdrietige tijden, mijn grote complimenten voor de hechte gemeenschap in de U.P. Draismastraat waar een ieder in zijn of haar waarde met elkaar kan wonen. Er moet nog veel geklust worden op de Monnikenweg 50, 

Maar graag tot ziens op de andere kant van Achlum, 

 Jannie Greydanus


Sigarendoosjes 

Ook al weten we allemaal dat roken niet iets is om voor dagelijks gebruik te stimuleren, tot de afdeling 'genotmiddelen' .worden ze nog wel gerekend.   

En als zodanig wordt er beslist van tijd tot tijd nog wel eens een ('dikke') sigaar gerookt door de liefhebber(s).

Bij deze richt ik mij tot dit groepje:

Indien u uw sigarenkistje heeft leeg gerookt, wilt u mij dan blij maken met uw lege doos / kistje? 

Het gaat mij vooral om de houten exemplaren.

Ik wil ze graag bij u afhalen!

Vriendelijke groet Mary Bats, tel. 06 20735010

 

Bericht van Sportvereniging Achlum

We zijn blij dat we weer kunnen starten met de gymnastiek en de volleybal in de gymzaal. De gemeente Waadhoeke heeft desinfectie- middelen gebracht, voor de handen en om de toestellen te desinfecteren.Bij ingang van de gymzaal hangt een formulier met de regels waar iedereen zich aan moet houden.

Tot ziens op de volleybal en gymnastiek. Nieuwe leden zijn van harte welkom.


Jeu de Boules 

Op 11 september om 13:30 organiseert de werkgroep Senioren weer een Jeu de Boules toernooi. Natuurlijk Coronaproef op het gras van het kaatsveld waar we flink de ruimte hebben om niet te dicht bij elkaar te staan. De wedstrijd wordt weer in goede banen geleid door Anja van Dijk met assistentie vanuit de Jeu de Boules club Sexbierum. Voor drankjes en hapjes wordt gezorgd. Deelname is gratis Er zijn ballen aanwezig maar degenen die ballen hebben graag meenemen. Je kunt je opgeven bij Jetty Dijkstra tel 06-14153734 

Vuurwerk
Bij dorpsbelang zijn klachten binnen gekomen over het afschieten van vuurwerk. Zelfs midden in de nacht. Dat is niet de bedoeling. Het houdt medebewoners uit de slaap en zorgt voor onrust en angst bij (huis)dieren. Graag hier rekening mee houden. 

Samen eten in het dorpshuis op 8 september 

Na een enquête onder deelnemers van de afgelopen jaren blijkt dat het merendeel van hen voor het starten van het "samen eten” in het dorpshuis is ondanks de huidige situatie met de corona. Ook is er meegedacht om het eten zo veilig mogelijk en toch gezellig te laten verlopen.  We starten op 8 september met inachtneming van de dan geldende RIVM richtlijnen en vertrouwen er op dat iedereen zich aan deze regels houdt. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 p.p.  Alle Achlumers zijn welkom. Als u/je mee wilt eten op 8 september, meld u/je dan uiterlijk vrijdag 4 september aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.  We bekijken elke maand opnieuw of het verantwoord is samen te eten in het dorpshuis. De geplande data in 2020 zijn 6 oktober, 3 november en 1 december. 

Bijen in het Achlumer bos

Bij de honingcontrole door imker Ineke is gebleken dat het bijenvolk in het Achlumerbos nog maar heel klein was en dat er helaas geen honing in de kast zat. Daarom is de kast opgehaald, de bijen krijgen nu suikerwater om de winter door te komen en dan komen ze volgend jaar hopelijk terug. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat kon gebeuren, misschien door de warmte, of dat er niet genoeg nectar in de bloemen zit of dat de koningin niet goed is. Of een combinatie van dit alles.


Hallo allemaal, 

Vanaf vrijdagmiddag 4 september 2020 van 13.00-14.00 uur gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 hun talenten ontwikkelen. !!
Wat betekent dit in de praktijk??
Alle kinderen van deze groepen gaan onder begeleiding van meester Erik, juf Anka en juf Neeltsje workshops volgen over allerlei verschillende onderwerpen. Dit kan van alles zijn. We noemen een paar voorbeelden: werken met hout, uitvoeren van proefjes, iets maken van kosteloos materiaal, koken, bakken, sporten, vilten enz. 

Het zou fijn zijn om de grote groep kinderen te verdelen over meerdere personen die de kinderen hun talenten kunnen laten ontwikkelen en daarom vragen wij uw hulp!

* Wie wil ons helpen om zelf een workshop te geven met een kleine groep kinderen?
Dit hoeven niet persé de ouders van de kinderen van onze school te zijn. We denken hieraan ook aan dorpsgenoten, opa’s en oma’s van de kinderen, misschien kent u iemand die ons wil helpen.
Iedereen is welkom op It Iepen Finster. 

*We gaan werken in een cyclus van 3 of 4 weken.

* Wilt u zelf geen workshop geven maar wel hierbij helpen??
Dat zou fijn zijn, alle hulp is welkom !

*Lijkt het u leuk en wilt u meer informatie of bent u nu al enthousiast geworden, geef u dan snel op bij;
- Brenda Oostra ( directeur ) of
- Neeltsje Houtsma ( groepsleerkracht )

 Telefoon school: 0517-641424
email: itiepenfinster@cbo-nwf.nl