Nieuws Archief NijsFodsje 2011

Jiergong 5, nummer 102 , december 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 3 januari 2012!!!!!

- Vrijdag 16 december is de jaarlijkse ledenvergadering van de "Ijsbaan vereniging Achlum"om 20.00u in de Singel.

- Het oud papier wordt deze maand 24 december opgehaald.

- Vrijdag 6 januari is er weer PUB Quizzen, o.l.v. Jan Doedens en Gooitzen Greidanus. Aanvang 20.00u

- Vrijdag 20 januari 2012, is er weer kippenaaien of te wel Boerenbridge in de Singel Aanvang 20.00u

- Berjochten.

Derommelmarkt heeft samen met de diaconale maaltijd het mooie bedrag opgebracht van € 2028.86.

Dit gaat naar Dorcas, naar het project: vaktrainingscentrum in Olokii te Tanzania.

Iedereen bedankt die zich hier op welke wijze dan ook voor heeft ingezet!

Om alvast in de agenda te noteren: Vrijwilligersfeest:11 februari 2012

Jaarvergadering stichting dorpshuis, ACA en DFC: 23 maart 2012


Hallo allemaal, wie wil de kerstloop overnemen op 1e kerstdag, ik wil het stokje overgeven. Degene die intersse heeft kan de map met kerstliedjes bij mij komen ophalen. Hierbij wil ik iedereen bedanken die trouw hebben meegedaan. Jeanne Stalenburg. Dorpsstraat 21

Berichtje voor alle sportieve Achlummers. Wie heeft er zin om 1 x in de week op een vast tijdstip , een rondje 'hard' te lopen? Het is niet de bedoeling dat het een training/wedstrijd oid is, maar gewoon lekker een stuk lopen. Volgens mij zijn er aardig wat sportievelingen. Dit werkt ook erg stimulerend, weet ik uit ervaring. Mijn voorstel is dat we vertrekken vanaf een vast punt, en wie meegaat die gaat mee. Mocht er interesse zijn, dan mag je mij bellen, dan inventariseer ik welke dag en of het de moeite is. Ik ga dan actie ondernemen om een en ander te regelen. Mijn telefoonnummers: 0612167897 / 0517854426 email: t.nieuwenweg@home.nl. Sportieve groet, Trudi Nieuwenweg, Monnikenweg 54.

Het ACA organiseert in samenwerking met de stichting welzijn ouderen

"MAG IK DEZE DANS VAN U"

5 gezellige avonden dansles voor mensen van 55 jaar en ouder, onder leiding van een dansleraar, omdat de gemeente dit project subsidieert zijn de kosten beperkt tot 25 euro per persoon voor 5 avonden. Iedereen van 55 jaar en ouder kan zich opgeven zowel samen als individueel. We beginnen op Dinsdagavond 17 januari om 20.00 uur en daarna om de week( 31 januari, 14 februari, 28 februari en 13 maart) in de "Singel". Opgave voor deze avonden, voor 3 Januari 2012 bij Meinte op 0652640040 (na 18.00 uur)

Stand van zaken verkeerszaken

Alde Loop/Dorpsstraat/Monnikenweg en U.P. Draismastraat/Van Dalenstraat: De gemeente heeft voorgesteld één project te maken van de aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Alde Loop, het herstraten/herprofileren van Dorpsstraat en Monnikenweg en de aanpassing van het kruispunt Monnikenweg/Jonkerschap/De Jister. Omdat er in verband met de bezuinigingen niet genoeg geld voor een dergelijk groot project is, kan dit project alleen uitgevoerd worden met een bijdrage uit het dorpsvisiefonds. Gemeente en Dorpsbelang zetten zich in om dit mogelijk te maken. Geprobeerd zal worden ook kleine aanpassingen in de U.P. Draismastraat en Van Dalenstraat mee te laten liften.

Met de bewoners van de Monnikenweg is al overleg gevoerd. Bewoners van de Alde Loop zullen binnenkort door de gemeente uitgenodigd worden om hun mening te geven over de eerste schetsen voor de aanleg van extra parkeerplaatsen. De bewoners van de overige straten komen daarna aan de beurt.

namens Dorpsbelang, Lenie Polderman (642310)

Oproep ACA

Voor zaterdag 28 januari, zoeken we koks. Wie vindt het leuk om voor max. 6 personen te koken. We willen een Running Diner organiseren in en voor het dorp.Wat houdt dit in: Mensen die graag koken kunnen nu culinair uit hun dak gaan door bijv. het hoofdgerecht, of voorgerecht of nagerecht te maken. Met groepjes van max 6 personen gaan we dan door het dorp om bij de één het voorgerecht te proeven en bij de ander het hoofdgerecht en bij weer een ander het nagerecht .De eters nemen een klein aardigheidje mee als dank voor de kok. Tenslotte sluiten we f in de Singel met een kop koffie en wat lekkers.Opgave voor zowel de koks als de eters voor 14 januari bij Eke Beukema tel 642040.

Gezocht een huishoudelijke hulp voor 3 uur in de week, Voor inlichtingen mw H.Vietor te l. 0517-452867

kerstboominzamelactie 4 januari 2012. De kerstboominzamelactie door de gemeente in samenwerking met dorpsbelang wordt dit keer gehouden op woensdagmiddag 4 januari 2012. Kerstbomen kunnen die dag van 13.15 tot 14.30 uur ingeleverd worden op de parkeerplaats bij de Singel. Elke kerstboom levert 50 eurocent op! Verder is er voor iedereen nog een verrassing


Ik wil carbid schieten.. wat zijn de regels en wat moet ik doen?

Meld je vroegtijdig aan de Gemeente Franekeradeel (t/m 23 dec. 2011) / Telefonisch aanmelden via: 0517 380 380 (vraag naar Mathilda Altenburg) / Mailen kan ook: m.altenburg@franekeradeel.nl / Of kom langs bij de balie van Bouwen & Milieu (vraag naar Mathilda Altenburg di t/m vrij 08.30 12.00 uur woensdag tot 16.30 uur). Hieraan zijn géén kosten verbonden!


Tot het nieuwe jaar!!!!!!!!!Jiergong 5, nummer 101 , december 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 13 december. Het daaropvolgende nijsfodsje verschijnt 3 weken later i.p.v. 2 weken. Dit i.v.m. de vakantie. Hou hier rekening mee!!!!!!!!

- Programma V.V Stormvogels 64: Zaterdag 3 december 14.00u Stormvogels1 Berlikum 3

- Vrijdag 16 december is de jaarlijkse ledenvergadering van de "Ijsbaan vereniging Achlum"om 20.00u in de Singel.

- Vrijdag 16 december is er weer maatklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00u bij Wytske Vrieswijk tel 641520Berjochten.

- Namens de "Friese ijswegen centrale" doet de ijsbaan vereniging Achlum een oproep aan alle bootjes eigenaren die hun boot nog in de dorpsvaart hebben liggen om deze er zo snel mogelijk uit te halen.

- Dinsdag 13 december a.s. zijn Jan en Hieke van Dijk 50 jaar getrouwd, een ieder die hen hier mee wil feliciteren is van harte welkom `s avonds vanaf 20.00u in 'de Singel"

- De collecte voor de dierenbescherming heeft €174,00 opgebracht.

- De Bingo was 18 november j.l. weer een groot succes, Het ACA wil alle sponsoren: "keet de Bahco", Ouwe Seun botenverhuur, Postma pluimveehouderij, Voet&Zo, Bouwbedrijf Bruinsma, Hoogwerkerverhuur Feike Bruinsma, Theo Beukema, Agaath Oosterhaven, Penta Architecten, Ronald Zwart Auto`s, SPAR Tolsma, Schoonmaakbedrijf Vlietstra, Janke Oosterhaven, Zondervan Boerderij Ijs, Arie`s Reclame bureau, nogmaals hartelijk bedanken.

- Dinsdag 13 december is er weer Kerstdecoratie maken, o.l.v. Janke Oosterhaven. Aanvang 20.00u Opgave bij Janke voor 8 december tel 0517-641936

Het bestuur van het Dorpshuis plaatstbinnenkort een ruilboekenkastin de hal van het Dorpshuis. Veel mensen hebben eenmaal gelezen boeken in de kast staan en daar blijven ze danstaan.Wat natuurlijk zonde is. Nuwillen wijde mogelijkheidcreren om van elkaars mooie boeken tegenieten. Degene die boeken mee wil laten rouleren in dit systeem, kanzijn/haar boeken inleveren bij Jan en Agaath Oosterhaven, graag voorzien van naam. Er wordt bijgehoudenwie welk boek leent of brengt, zodatuw boek altijd te traceren is. Als het dorpshuis open is, kan een ieder daneen boek brengen of halen. Voor openingsinfo: www.dorpshuisdesingel.nl, kijk bij agenda. De kast is door de week open en in het weekend is de sleutel te verkrijgen bij het barpersoneel. Wij wensen u alvast veel leesplezier.Nummer 100 !!!!!!

Jiergong 5, nmer 100 , november 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 29 november.

- Kopij voor de volgende dorpskrant kunt u inleveren tot woensdag 30 november.

- Programma VV Stormvogels : Zaterdag 19 november, 9.00u Stormvogels F1 - SSS F1 14.00u Stormvogels 1 Ouwe Syl 2 Zaterdag 26 november 9.00u Stormvogels E1 Ouwe Syl E1, 10.00u Stormvogels D1 Terschelling D2.

- Vrijdag 18 november: BINGO Aanvang 20.00u met vette coole top prijzen.

- Woensdag 23 november de jaarlijkse ledenvergadering van de "Sportvereniging Achlum"om 20.00u in de Singel.

- Vrijdag 25 november is er weer maatklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00u bij Wytske Vrieswijk tel 641520Berjochten.

Het bestuur van het Dorpshuis plaatst momenteel een Ruilboekenkastin de hal van het Dorpshuis. Veel mensen hebben eenmaal gelezen boeken in de kast staan en dar blijven ze dan staan wat natuurlijk zonde is. Nu willen wijde mogelijkheid creeren om van elkaars mooie boeken tegenieten. Degene die boeken mee wil laten rouleren in dit systeem, kanzijn/haar boeken inleveren bij Jan en Agaath Oosterhaven, De Jister 3, graag voorzien van naam. Als het dorpshuis open is, kan een ieder dan een boek brengen of halen. Voor openingsinfo: www.dorpshuisdesingel.nl, kijk bij agenda. Hetis de bedoeling dat wordt bijgehouden wie welk boek leent of brengt, zodat uw boek altijd te traceren is. Wij wensen u alvast veel leesplezier! Het bestuur
emeentelijke Kadernotitie bezuinigingen Sport 2012-2014

In de gemeentelijke "Kadernotitie bezuinigingen Sport" zijn alle bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. De opties zijn: clustering voorzieningen, kosteneffectief onderhoud sportvoorzieningen, koppeling zelfwerkzaamheid aan onderhoud, herziening subsidies sport. De opties hebben gevolgen voor de sportverenigingen in ons dorp.

Tijdens de raadscommissievergadering op donderdag 17 november a.s. zal de raadscommissie aangeven welke bezuinigingen de voorkeur hebben. Begin 2012 neemt de raad een definitief besluit over de bezuinigingen.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Franekeradeel, is openbaar en begint om 20.00 uur.

Slotfeest "net kneppelje mar keppelje" 
Op zaterdag 19 november a.s. vindt in Bolsward het slotfeest van "flagje foar taal" plaats. Het feest begint om 14.00 uur met een optocht door de binnenstad. Om 15.00, 16.00 en 17.00 uur zijn er optredens op verschillende plaatsen in de stad en 's avonds is er een feestelijk programma in de Broerekerk met o.a. Albert Bonnema, Rients Gratama, DIE TWA, Jan Arendz en vele anderen. Omdat wij als dorp meevlaggen, zijn we van harte welkom. De toegang is gratis.


Gevonden op zondag 13-11 bij splitsing Wiske-Slachte een 4GB sd kaart vol foto's o.a. ( oranje ?) jeugdvoetbalreis naar Scandinavie en Rusland, kitten aan de fles en winterlandschapsfoto's Af te halen; H.S. Sytstrastrjitte 31 

Sinterklaas heeft het volgende gedicht naar Achlum gestuurd:

Zaterdag 26 november is het de hoogste tijd 
dat Sint weer door de straten van Achlum rijdt. 
Met paard en zwarte Piet, 
dus zorg ervoor dat Sint jou ziet. 
Hup, hup paardje in galop 
en de Pieten halen velen van jullie rond half 4 op. 
Het dorpshuis bereiken we rond de klok van vier
en dan maken we met z'n allen veel plezier!

Groeten Sint en zijn Pieten

Dus op 26 november om half 4, iedereen de schoen en jassen aan, 
dan komt Sint met z'n Pieten door de straten rijden om iedereen op
te halen om daarna naar de Singel te gaan en feest te vieren.


Afgelopen vrijdag was het St Maarten en hebben veel kinderen uit Achlum e.o. o.b.v. het muziekkorps "Wubbenus Jacobs"uit Arum geld opgehaald voor het goede doel. Dit jaar voor het aanschaffen van spelattributen voor op het schoolplein van beide basisscholen in Achlum. €396,- werd opgehaald en daar wil men een ieder voor bedanken die hier aan heeft meegewerkt op wat voor manier dan ook.

Dit was dan alweer het 100e nijsfodsje, daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die het realiseren hiervan mogelijk maakt. Voor het dorp is het een mooi communicatie middel waar veel gebruik van wordt gemaakt en ook veel gelezen wordt. Van mijn medebestuursleden(Douwe en Richard) kreeg ik voor het 100e nijsfodsje een prachtig bos bloemen als dank voor mijn inzet. Bedankt hiervoor !!!!!

Rennie

Jiergong 5, nmer 99 , november 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 15 november.

- Kopij voor de volgende dorpskrant kunt u inleveren tot woensdag 30 november.

- Programma VV Stormvogels : Zaterdag 5 november, 9.00u Stormvogels F1 - Warga F3 10.00u Stormvogels E1 FVC E3. 14.00u Stormvogels 1 Scharnegoutum 2 Zaterdag 12 november 9.00u Stormvogels E1 Friesland E1 10.00u Stormvogels D1 JVBolsward D4 .

- Zaterdag 5 november LIVE muziek in de Singel met de band "VREEMDT" Aanvang 21.00u entree € 10,00 p.p.

- Vrijdag 18 november: BINGO Aanvang 20.00u met vette coole top prijzen

- Vrijdag 25 november is er weer maatklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00u bij Wytske Vrieswijk tel 641520

Berjochten.

- Woensdag 23 november nodigt de Sportvereniging" Achlum" u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00u in de Singel. Aftredend bestuurslid is Mw K. Veldman, het bestuur stelt als nieuwe kandidaat voor mw Manon Jongebloet. Tegenkandidaten kunnen zich tot een dag voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter J, Hiemstra

- Sinterklaas komt weer in Achlum!!!! Samen met zijn pieten komt hij op 26 november langs. Nader bericht volgt

- Wie houdt er van lezen en zou mee willen doen in een leesgroepje. We lezen in overleg allemaal hetzelfde boek en laten onze visie daar op los, een keer per maand of per 2 maanden. Tot nu toe zijn er 3 aanmeldingen maar een paar mensen meer zou leuker zijn. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij: Anneke Niehof, Dorpsstraat 14, tel.0517642362 e-mail: annekeniehof@yahoo.com

Uniecollecte: De uniecollecte is dit jaar op een andere manier opgehaald dan voorgaande jaren. Het ging eerst altijd volgens een envelop systeem. Deze werden bij geselecteerde adressen afgegeven en later in de week weer opgehaald. Ditjaar zijn we begonnen met te collecteren met een bus bij alle huizen in Achlum. De collecte heeft dit jaar 325,40 euro opgebracht. Alle gulle gevers en alle collectanten hartelijk dank daarvoor. 
De uniecollecte vind plaats onder Edukans en dit is de overkoepelende naam voor al het buitenlandwerk van de Unie.
Het geld gaat naar projecten die in Januari en Februari worden uitgezocht door een commissie. Dit jaar is o.a. een van de projecten Victory 4 All (Sieds en Saskia de Jong doen hier b.v. aan mee) en War child (Marco Borsato).
De collecte in Franekeradeel wordt verzorgd door de PCBO scholen. (in Achlum dus de "Rehoboth")
Voor vragen e.d. kunt U terecht bij Karin Zwart-Bergsma tel: 641613

Fagje foar de taal it is keppelfeest "fan kneppeljen nei keppeljen" Op 19 november a.s. vindt de slotmanifestatie van "flagje foar de taal it is keppelfeest" plaats in Bolsward. Het is de bedoeling dat de 60 vlaggen die in Achlum hangen tot en met 19 november blijven hangen. Alvast iedereen bedankt die heeft meegedaan!

Dorpsbelang Achlum

Ga de strijd aan met de PUB Quiz Het gaat een gezellige quiz worden met vragen over muziek, geschiedenis, algemene vragen en nog veel meer. Maak een team met maximaal 5 personen. Leeftijd vanaf 12 jaar tot zeg maar heel oud. Iedereen kan meedoen, families vrienden verenigingen noem maar op. Komt allen op vrijdag 11 november om 20.00u in de Singel en ga de strijd aan!!!!!! Hou ook het actuele regionale nieuws in de gaten !!!!!

Vrijdag 11 november is het weer St Maarten en komen de kinderen weer bij u langs o.b.v. het muziekkorps 'Wubbenus Jacobs"uit Arum om i.p.v. snoep geld op te halen voor het goede doel. Vorig jaar was het doel Dieren in Nood dit jaar is weer gekozen voor een doel in het dorp en is er gekozen voor de basisscholen voor het aanschaffen van nieuwe spelattributen op het schoolplein. We verzamelen om 18.15u in de Singel en willen om 18.30u gaan lopen. De kinderen moeten zelf voor een lampion zorgen. De peuters maken een lampion op school. Elk huis wordt door een groep kinderen bezocht en zij halen de enveloppe op die aan dit Nijsfodsje is vastgeniet. Voor degenen die buiten het dorp wonen is het de vraag of zij het envelopje mee willen geven aan buurtkinderen of het zelf komen brengen in de Singel. De groepen zijn herkenbaar aan een begeleider die een kaartje draagt aan een koordje om de hals. Alle kinderen die meelopen krijgen nadien iets lekkers als dank voor hun inzet. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst.Jiergong 5, nmer 98 , oktober 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 1 november.

- Programma VV Stormvogels : Zaterdag 22 oktober, Inhaalprogramma Zaterdag 29 oktober 9.00u Stormvogels F1 Frisia F10 . 14.00u Stormvogels 1 HJSC 2.

- Zaterdag 22 oktober spelmiddag in de Singel voor jong en oud met muziek van DJ Joukio. Springkussen, Oud Hollandse spelen, simultaan dammem met Tjerk Postma e.d. Neem zelf ook een leuk spelletje mee. Aanvang 16.00u. Kosten €2,00

- Maandag 31 oktober Smar jn nei Beppe`s recept. Kosten €10,- incl. sne drankjes. 19.30u in de Singel. Opgave Agaath Oosterhaven tel 641848


Berjochten.
Spullen die u nu alvast kwijt wilt voor de rommelmarkt t.b.v. Dorcas van 29 oktober kunt u brengen bij Jan en Agaath Oosterhaven, De Jister 3(0517-641848 of 06-53962441).

Op vrijdag 28 oktobervanaf9.00 kunt u uw spullen aan de weg zetten. Ze worden dan huis aan huis opgehaald.

Willen de mensen van buiten het dorpde hun goederen aub komen brengen? Als dit niet mogelijk is, horen we hetgraag enkomendan alsnog bij u langs.

Vrijdag 11 november is het weer St Maarten, ook dit jaar komen de kinderen weer bij u langs om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor de kinderen van beide basisscholen zowel de Rehoboth als de Bongerd voor het aanschaffen van nieuwe spelattributen voor op het schoolplein. Belangrijk om te weten is dat er dit jaar geen lampionnen op de scholen worden gemaakt. Verdere info volgt!

De gymtijden op maandagmiddag van de peutergym en jongensgym zijn veranderd.
Voortaan is de peutergym van 16.00 - 16.45 uur en de jongensgym van 16.45 - 17.45 u
Oproep: bij de peutergym kunnen nog wel enkele peutersbij, zodat we weer een leuk groepje hebben.
Op de donderdagmiddag is er bij de kleutergym nog plaats voor eenaantal kinderen (tijden 16.00-17.00 uur), kom gerust eens kijken.

De kollekte fonds verstandelijk gehandicapten hat 210,07 opbrocht, kollektanten en jouwers tige tank.

Keyboard te keap 25 euro, tillefoan 641045!

Op woensdag 26 oktober 2011 is voor alle Achlumers een bijeenkomst georganiseerd over ons- 'in heel Nederlandbekende' - project Achlum oan e Slachte! Centraal staat de vraag: hoe gaan we verder met het project, en speciaal: hoe gaat het verder met het bos? Het zou mooi zijn als het weer een druk bezochte en gezellige avond wordt. Iedereen is welkomJiergong 5, nmer 97 , oktober 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 18 oktober.

- Programma VV Stormvogels : Zaterdag 8 oktober, 9.00u stormvogels F1 Wijkels Hallum F1, 14.00u Stormvogels 1 Minnertsga3. Zaterdag 15 oktober 9.00u Stormvogels E1 Minnertsga E2 . 10.00u Stormvogels D1 WorkumD2.

- Vrijdag 7 oktober : Bierproeverij in de Singel om 20.00u, Je kunt je nog opgeven bij Roel Montsma. Tel 642205.

- Zaterdag 8 oktober van 9.00u tot 13.00u Rommelmarkt in "It Iepen Hs"te Arum t.b.v. Muziekvereniging "Wubbenus Jacobs".

- Woensdag 12 oktober: Dialezing over reis door India(Rajasthan). Aanvavng 20.00u Door Pier Zijlstra uit Koudum. Kosten €2,- p.p.

- Vrijdag 21 oktober is er weer maatklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00u bij Wytske Vrieswijk te. 641520.

- Zaterdag 22 oktober spelmiddag in de Singel voor jong en oud met muziek van DJ Joukio. Springkussen, Oud Hollandse spelen, simultaan dammem met Tjerk Postma e.d. Neem zelf ook een leuk spelletje mee. Aanvang 16.00u. Kosten €2,00
Berjochten

- Dorpshuis de Singel is vrijdag 14 oktober gesloten!!!!!!!!!

- Installatie Bedrijf F. Bruinsma is begin dit jaar verhuisd naar Sexbierum. De nieuwe naam luidt "Bekkema/Bruinsma Installatie bedrijf". Op zaterdag 8 oktober is er een open dag en kunt u een kijkje nemen in het nieuwe pand aan de Frentsjerterdyk 1 te Sexbierum. Een ieder is van harte welkom.

- Tot en met vrijdag 14 oktober kun je je bij Anneke de Boer tel 641498 of FroukjeYntema tel. 641312 opgeven om mee te gaan naar het concert van De Golden Earring op zaterdag 22 oktober in het FEC te Leeuwarden. Kaarten en vervoer wordt geregeld.

- De collecte voor de nierstichting heeft €423,53 opgebracht. "Bedankt. zonder u was het niet gelukt".

- De collecte voor het Prinses Beatrix fonds heeft €343,44 opgebracht. Alle gulle gevers en collectanten hartelijk dank.


Spullen die u nu alvast kwijt wilt voor de rommelmarkt t.b.v. Dorcas van 29 oktober kunt u brengen bij Jan en Agaath Oosterhaven, De Jister 3(0517-641848 of 06-53962441). Op vrijdag 28 oktobervanaf9.00 kunt u uw spullen aan de weg zetten. Ze worden dan huis aan huis opgehaald. Willen de mensen van buiten het dorpde hun goederen aub komen brengen? Als dit niet mogelijk is, horen we hetgraag enkomendan alsnog bij u langs. Tafels, kasten, stoelen, bedden, witgoed en kleingoed, alles is welkom. Wij hopen op uw medewerking.
"doch it foar dyn doarp" diel twa

Omrop Frysln wil ook volgend jaar weer dorpen de kans geven zich op tv te presenteren. Omdat wij ons vorig jaar opgegeven hebben, maar niet ingeloot zijn, krijgen we dit keer bij voorrang een kans om volgend jaar tussen april en begin juli mee te doen. Dorpsbelang zoekt nu mensen die bereid zijn dit voor ons dorp te organiseren. Het gaat om 5 dagen een half uur live tv. De voorbereidingstijd is nu langer en we moeten ons zo snel mogelijk, liefst vr 5 oktober opgeven. Wie is (zijn) hier enthousiast over en wil(len) dit op zich nemen? Meld(t) dit dan zo snel mogelijk bij Lenie Polderman, secretariaat Dorpsbelang (tel. 642310).

In de laatste dorpskrant "Op e Hichte" nr 46 zijn een aantal advertenties van sponsoren niet of niet goed afgedrukt,het gaat om de advertenties van Bouwbedrijf Jelle Bruinsma, Installatie bedrijf F. Bruinsma, Loonbedrijf Lageveen en Autobedrijf Postma hierbij onze excuses. De redactie .Jiergong 5, nmer 96 , september 2011.

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 4 oktober.

- Programma VV Stormvogels : zaterdag 24 september 9.00u Stormvogels F1 Robur F2 , 14.00u Stormvogels 1 SWZ2. Zaterdag 1 oktober 9.00u Stormvogels E1 WWS E2 . 10.00u Stormvogels D1 - Franeker D6.

- Zaterdag 24 september organiseert het ACA het jaarlijkse pokertoernooi..Aanvang 19.00u en is vanaf 12 jaar.. Opgave bij Andries Nieuwenhuis tel 06-12211030
Berjochten.

- De bierproeverij van 14 oktober is verschoven naar vrijdag 7 oktober. Opgave bij Roel Montsma tel 642205.

Zaterdag 8 oktober a.s. houdt Muziekvereniging "Wubbenus Jacobs" van 09.00-13.00 uureen rommelmarkt. Heeft u "spullen"die u graag kwijt wil dan kunt u die inleveren op 6 en 7 oktober van 19-21 uur in "it Iepen Hs"te Arum. Witgoed, sanitair, bankstellen en matrassen kunt u niet inleveren. Tot ziens op zaterdag 8 oktober vanaf 09.00 uur in "it Iepen Hs"te Arum


WIE GAAT ER MEE.. WIE GAAT ER MEE.. WIE GAAT ER MEE.. WIE GAAT ER MEE..
Zaterdag 22 oktober a.s. geeft de GOLDEN EARRING een concert
in het FEC te Leeuwarden!!
Bekende nummers als "Twilight Zone", "When the lady smiles"en "Radar Love"
zullen velen van ons bekend in de oren klinken.
Een kaartje kost € 26,50.
Heb je zin om mee te gaan, geef je op bij Froukje tel: 641312 / f.yntema@ziggo.nl
of Anneke tel: 641498 / anneke.deboer65@hotmail.com 
wij zorgen dan voor het reserveren van de kaarten en het vervoer!
(er komt dan een(kleine)bijdrage bij voor vervoerkosten)!!
Dus geef je op, en het wordt een vet coole joen!!

Opgave kan tot en met vrijdag 14 oktober


Oproepje leesgroep,

Wie doet er mee. Tot nu toe hebben zich 2 personen aangemeld voor een leesgroepje. De bedoeling is dat we in overleg allemaal hetzelfde boek lezen en daar met elkaar over praten. Wat vond je van het boek, hoe heb je het ervaren etc Het is heel leuk om te merken dat verschillende mensen een boek heel verschillend ervaren. Het is leerzaam en gezellig. Wie doet er mee? Opgave bij annekeniehof@yahoo.com

De collecte voor de Kankerbestrijding heeft €673,16 opgebracht. Alle gevers en collectanten bedankt.


Help jongeren in Tanzania!

Rommelmarkt op 29 oktober in Achlum


Op zaterdag 29 oktober zal er een rommelmarkt plaatsvinden op De Jister 3 in Achlum. De opbrengst is samen met die van de diaconale maaltijd bestemd voor het project "Vaktrainingscentrum in Olokii Tanzania" van Dorcas, een internationale hulporganisatie die de helpende hand biedt aan de allerarmsten. Het project richt zich op het creren van inkomen en werkgelegenheid voor werkloze jongeren in het gebied Arusha. Deze doelgroep beschikt niet over de vaardigheden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt of het opzetten van een bedrijf. Er worden opleidingen verzorgd voor timmerman, meubelmaker, metselaar, serviceverlening in hotels, kleermaker en kleuterleidster.

Spullen We zijn nog op zoek naar spullen om te verkopen op deze rommelmarkt. Heeft u nog spullen thuis staan waar u niets meer mee doet en over hebt voor dit goede doel, dan kunt u deze alvast brengen bij Jan en Agaath Oosterhaven, De Jister 3, 8806 KZ Achlum. Wilt u liever dat de spullen bij u thuis worden opgehaald? Dat kan. Neem in dit geval contact op met Agaath Oosterhaven (06-53962441) of met Jaap Noordmans (641360, diaconie PKN gemeente). Hier kunt u ook voor andere vragen terecht.

Hulp Ook hebben wij die dag vrijwilligers nodig om de spullen te verkopen. Is dit wat voor u, meldt u dan a.u.b. bij bovenstaande contactpersonen. Wilt u meehelpen de jongeren in Tanzania een kans te geven op een hoopvolle toekomst? U bent dan ook van harte welkom op 29 oktober van 13.00-16.30 uur op De Jister 3 te Achlum (loods familie Oosterhaven).Wij hopen op een grote opkomst!Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot dinsdag 20 september.

- De kopij voor de volgende dorpskrant op`e Hichte inleveren voor 12 september a.s.

- Zaterdag 10 september is er een jeu de boules toernooi om 16.00u., bij de Singel Opgave tot en met 9 september bij Eke Beukema tel 642040. Bij slecht weer gaat het niet door en wordt u tijdig bericht.

- Zaterdag 10 september start een gedeelte van de voetbalcompetitie weer. Het programma: om 14.00u Stormvogels 1 L Zwaluwen 6. Zaterdag 17 september 10.00u Stormvogels D1 SDS D3

- Maandag 19 september start de soos weer op maandag en donderdagmiddag van 14.00u tot 16.00u in de Singel.

- Vrijdag 23 september is er weer maatklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 22 september bij Wytske Vrieswijk tel 641520.

- Nieuwe leden voor de dart competitie kunnen zich tot 15 september opgeven bij Douwe de Boer tel 642162, dan wordt er weer gestart met de competitie

Berjochten.

- Let op Let op Let op Let op Bericht van het ACA.

- De bierproeverij van 14 oktober wordt verschoven naar vrijdag 7 oktober. Opgave bij Roel Montsma tel 642205.

- Het pokertoernooi van 17 september wordt verplaatst naar zaterdag 24 september.


- parkeren vrachtauto's De gemeente heeft in overleg met o.a. Dorpsbelang de openbare parkeerplaats aan Hitzumerweg aangewezen als parkeerplaats voor vrachtauto's. Als u vrachtautochauffeur bent en hier uw auto parkeert, wilt u dan wel rekening houden met de verschillende in- en uitritten, ook de in-/uitrit naar het aangrenzende weiland? Het is erg vervelend als een in-/uitrit geblokkeerd is.Verder staan er nog steeds zo nu en dan vrachtauto's in de woonbuurten geparkeerd. Dit is niet toegestaan en kan u een bekeuring opleveren. Namens Dorpsbelang, Lenie Polderman.

- Oproep voor alle barvrijwilligers dorphuis de Singel.

Op 16 september is er om 20.00u een IVA training. Deze training is verplicht voor alle barvrijwilligers en duurt ongeveer twee uur. De training bestaat uit: alcohol en de wet, werking van alcohol, en verantwoord schenken. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Bij verhindering graag afmelden bij R. Montsma. Wie deze training en het certificaat dus al heeft, even doorgeven aan R. Montsma. Het gym-en volleybalseizoen is per september weer begonnen, nieuwe leden zijn welkom.


- Nieuw: jongensgym op maandag van 17.30-18.30 (6 tot 10 jaar)
- Maatschappelijke stage voor jongeren binnen de gymvereniging. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken, dus meld je aan, inlichtingen Gerda tel 642112
Lees verder op de achterkant!!!!!!

Oproep aan alle Achlummers,

Tussen 17 sept. en 19 nov. aanstaande vinden een groot aantal activiteiten plaats in Friesland, in het kader van herdenking "Kneppelfreed" dat 60 jaar geleden plaats vond. Zie ook op www.kneppelfreed.nl en www.keppelje.nl . Oproer bij de rechtszaak over het Fries in het officile verkeer en Fedde Schurer (18981968), de dichter, journalist en politicus, die zich in dat kader sterk maakte voor het Fries. Maar er wordt ook aandacht geschonken aan de rijkdom aan talen op de wereld. Een commissie enthousiastelingen hebben een groot scala aan activiteiten op touw gezet. Die activiteiten zullen 60 dagen lang, vr 19 november plaatsvinden. Op die datum is de afsluiting in Bolsward, de 'Gysbert Japicxstad'.

Voor het vlaggenprojekt vragen we graag jullie medewerking. Het is de bedoeling dat er in 60 dorpen/steden voor elk apart 60 vlaggen uitgereikt worden. Op die vlaggen wordt een korte zin gezet dat bijvoorbeeld een kernzin is uit een dorp- of stadsgedicht van die plaats. De vlaggen worden kant en klaar en gratis aangeleverd in die plaatsen die meedoen. Achlum, mijn geboorteplaats, is ook uitverkozen. In al deze 60 dorpen/steden komen dan 60 vlaggen te hangen. Op 15 november hangen er dan totaal 3600 vlaggen overal in Friesland.


Wat we zoeken:

60 Enthousiaste Achlummers die deze speciale vlag op 18 september tegelijk willen uitsteken. Daarnaast enkele mensen om te helpen ze rond te brengen. Deze vlaggen blijven hangen tot en met de officile slotdag op 19 november.
1 vlaggendrager op de opening in Leeuwarden op zaterdag 17 september. Dat is al gauw!!
1 of 2 vlaggendrager(s) op de slotdag zaterdag 19 november in Bolsward met een kleine generale repetitie op donderdagavond 17 nov. ook in Bolsward. Kort oefenen met het lopende muziekkorps, het moet geen warboel worden.. toch!
Achlum is in dorp mei 'pit', dat heeft het ook laten zien met het realiseren van "De Singel". Dan moeten er toch zeker 60 huizen zijn te vinden om de vlag uit te steken voor taal?

Groeten van Siem de Vlas(zoon van Jan de Vlas)

Wie wil "flagje foar taal" kan zich aanmelden bij Roelie Greidanus (641729) of bij Lenie Polderman (642310) De vlaggen zijn gratis en worden thuisbezorgd.

We zoeken ook nog een Achlumer vaandeldrager op 17 september in Leeuwarden. Wie???Jiergong 5, nmer 93, juli 2011

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 12 juli. Let op dit is voorlopig het laatste nijsfodsje voor de zomervakantie. De volgende komt dan weer in week 36.


- Vrijdag 1,zaterdag 2 en zondag 3 juli. Dorpsfeest!


- Donderdag 7 juli Overleg Dorpsbelang, politie, gemeente en bewoners in de Singel over het parkeren! 19.30u : Dorpsstraat/Tanjabuurt, 21.00u: U.P Draismastraat/G.A. van Dalenstraat.- Berjochten.

ATTENTIE ATTENTIE
Deelnemers aan de optocht op Vrijdag 1 juli zien wij
graag om 08.30 uur op het feestterrein i.v.m. de opstelling,
zodat we om 09.00 uur kunnen starten!!
Doe nog even uw/je best en win een mooie prijs!!
Tot vrijdag op het feestterrein!!
Een feestelijke groet van de feestcommissie.

Het is alweer een tijd geleden dat wij ons huwelijksfeest vierden. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en andere aardigheden die we hebben ontvangen op onze trouwdagen en feestdag.Het was geweldig, bedankt hiervoor.

Jelle en Attie Bruinsma

Gosse en Ida Overal

Oproep Oproep Oproep

Wie met het komende dorpsfeest nog leuke foto`s maakt, of leuke anekdotes meemaakt stuur ze nog zo snel mogelijk(voor 5 juli) in voor de volgende dorpskrant. Zo ook, hebt u nog leuke foto`s van de Conventie van Achlum stuur ze via de mail naar toldijk@home.nl. We hebben nog ruimte.


Jiergong 5, nmer 92, juni 2011 

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 28 juni

- De kopij voor de volgende dorpskrant "op Hichte" kunt u inleveren tot 26 juni via

toldijk@home.nl

- Avondvierdaagse op 21, 22, 23 en 24 juni.

- Evaluatie Conventie van Achlum: woensdag 22 juni 20.00u in de Singel!

- Berjochten.

Barvrijwilligers,tentopbouwers en tentafbrekerskunnen zichvoor het dorpsfeest op 1, 2 en 3 julia.s. opgevenbij Agaath Oosterhaven: 0517-641848/06-53962441 of via janenagaath@hetnet.nl

Vanaf 2011 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle scholieren binnen het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat alle scholieren die in het schooljaar 2011/2012 instromen, maatschappelijke stage (48, 60 of 72 uur) moeten lopen.

Een maatschappelijke stage is in de meeste gevallen vergelijkbaar met vrijwilligerswerk. De scholier is echter verplicht dit 'vrijwilligerswerk' te doen. Dit biedt kansen voor organisaties/verenigingen om jongeren uit het eigen dorp bij het vrijwilligerswerk te betrekken.

Hebt u als organisatie/vereniging behoefte aan vrijwilligers voor het starten of onderhouden van een website, het helpen bij het collecteren, het schoonmaken van het dorpshuis etc. etc. (zie voor ideen ook www.dorpenstage.nl) dan kunt u u aanmelden als "stagebieder" via de website www.keiindemaatschappij.nl of als u dat te ingewikkeld vindt, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Dorpsbelang, Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of e-mail l.j.polderman@home.nl

Aan alle alleenwonenden in Achlum. Ik ben nu al enige tijd alleen en waar ik het meeste last van heb is het koken voor 1 persoon en het alleen eten. Nu dacht ik misschien zijn er meer mensen die dit zo voelen en zouden we 1 keer in de week met een groepje bij elkaar kunnen eten en de kosten delen of bij toerbeurt koken. Voelt u hier iets voor dan kunnen we eventueel meer groepjes maken en afspreken welke avond of middag dit het meest geschikt is. Bent u genteresseerd bel dan met Thea Zuurbier of mail naar n.zuurbier2@kpnplanet,nl

Overleg verkeer en parkeren Dorpsstraat en U.P. Draismastraat/G.A. van Dalenstraat

Op uitnodiging van het bestuur van dorpsbelang zal het overleg over het "verkeer en parkeren" in de Dorpsstraat en in de U.P. Draismastraat/G.A. van Dalenstraat tussen de bewoners, gemeente en politie (dorpsagent) onder leiding van de voorzitter van dorpsbelang, Ruud Hendriks, plaatsvinden op 7 juli a.s. in het Dorpshuis De Singel.

De bewoners van de Dorpsstraat en de Tanjabuurt worden om 19.30 uur verwacht.

De bewoners van de U.P. Draismastraat en de G.A. van Dalenstraat worden om 21.00 uur verwacht.

Dus als het u aangaat en als u er bij wilt zijn, noteer dan alvast de datum.

Lees verder op de achterkant! Belangrijk!


Hieronder de lijst met de reanimatie/AED hulpverleners. De lijst hangt ook verspreid door het dorp. Komt ook in de dorpskrant.


Mocht u in een situatie zijn dat u een van hen nodig hebt, bel dan eerst 112 en daarna een nummer van deze lijst geef het adres door waar degene naar toe moet dan regelen zij de rest.Naam

Telefoon mobiel

1

Judith Hartzuiker

0625103754

2

Agaath Oosterhaven

0653962441

3

Berber Kooi

0622347224

4

Henny Feenstra

0624808397

5

Marianne Bosma

0652480756

6

Danille de Bruin

0623411946

7

Martijn Schell

0612522437

8

Henk Talsma

0652508756

9

Anna Sieswerda

0622885937

10

Petra Fennema

0653224520

11

Pietie oevering

0614994992

12

Rennie van Dijk

0612466519

13

Oep van der Tol

0610325327

14

Ida Overal

0624688851

15

Aafke Hoekstra

0643166177

16

Tjerk Postma

0651553415

17

Gosse Overal

0643044800

18

Jan Oosterhaven

0650243043

19

Diana v/d Tol

0610608200

20

Hans Hartzuiker

0620491867

21

Pieter de Boer

0655392181

22

Roelie Tolsma

0681596414

23

Hugo Rozeboom

0655696783

24

Fam.W. Postma

0651649456

25

Izaak Talsma

0612410937

26

Petra Montsma

0610328177

27

Attie Bruinsma

0610031360

28

Josina Bosch

0612900864Jiergong 5, nmer 91, juni 2011

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 14 juni

- Het oud papier wordt zaterdag 4 juni opgehaald.

- Slagbal toernooi a.s zaterdag 4 juni om 13.00u

- Berjochten.

De collecte voor het nationaal epilepsie fonds en het astmafonds hebben respectievelijk €292,62 en €292,20 opgebracht
Alle collectanten en gulle gevers bedankt.

De Conventie van Achlum is een prachtige dag geworden waar iedereen erg over te spreken is. Tot slot van de dag hebben we samen met de BKB in het dorpshuis met een intern feestje afgesloten. Daar vonden een aantal mensen het nodig om zich omdat het gratis was zo vol te laten lopen dat ze zich verstorend zijn gaan gedragen, in het dorpshuis en daarbuiten. Voor sommigen zelfs reden om naar huis te gaan.

In de loop van de nacht zijn Afvaloven vlaggen verdwenen, is er veel lawaai geweest op straat, is er een steen door een ruit van een huis gegooid en is één van de witte fietsen van Nauta's botenverhuur verdwenen. Achlum onwaardig! Wanneer iemand iets kan melden over het hoe of wat of wie rond dit vandalisme dan vragen we om dat door te geven aan ouders, BKB of politie (zowel de ruit als de fiets zijn bij de politie aangegeven)


Woensdag 22 juni om 20.00 kijken we (=dorp en BKB) terug op de Conventie. Deels voor de gezelligheid door terug te blikken via filmpjes, foto's en artikelen, deels in de vorm van een evaluatie waar wijzelf en de BKB weer van kunnen leren voor een volgende keer. Al zal een activiteit van deze omvang vermoedelijk niet direct weer plaats vinden. Dus ieder die nog even wil nagenieten of die zijn visie op de dag wil geven, graag tot 22 juni.


De opgave voor de gezamenlijke kaats ledenpartij met Arum op 11 juni, is deze keer niet bij Wieke Zondervan , maar bij Froukje Yntema . Oud en jong kunnen zich tot donderdagavond 19.00u opgeven. 
Tel Froukje; 641312 of f.yntema@ziggo.nl 
Ledenpartij is in Achlum om 13u.

Voor de speciale uitgave van de dorpskrant van het Achmea feest vraagt de redactie van Op 'e hichte om foto's en ook om eigen verhaaltjes.

Heb je iets leuks meegemaakt, met een bekend persoon gesproken, Clinton gezoend of appeltaart met hem gegeten, een spreker in je kamer gehad, schrijf het op en het komt in de krant.

Alles graag naar toldijk@home.nl of doe het gewoon bij Rennie in de bus.

Lees verder op de achterkant!!!!

Na het geweldige Achmea-feest is het bijna tijd voor ons dorpsfeest op 1,2 en 3 juli
Het thema dit jaaris "sprookjes"
Het is de bedoeling om in loopoptocht naar het feestterrein te gaan,
waar we weer lekker gezellig gaan ontbijten!
Denk vast na over een leuke sprookjescreatie voor de optocht,
want er zijn leuke geldprijzen mee te winnen! Succes allemaal!
Opgave voor het dorpskaatsen kan t/m. donderdag 30 juni 19.00 uur bij Froukje Yntema tel. 641312
of f.yntema@ziggo.nl

Het DFC.

Reanimatie AED in Achlum

De eerste training in reanimatie en het gebruik van de AED is achter de rug. Er hebben zich nu 10 mensen aangemeld. Woensdag 1 juni en woensdag 8 juni is er nog ruimte.

Veel inwoners van Achlum worden jaarlijks op hun werk getraind in reanimatie en AED. Ook zij kunnen zich aanmelden als hulpverlener.

Als u dat wilt, kunt u op de avond van de training rond 21.15 - 21.30 even langs komen. Dan kunt u zien welk apparaat in Achlum aanwezig is en hoe de alarmering gaat werken.

Na 8 juni wordt er een definitieve lijst van hulpverleners en de wijze van alarmering bekend gemaakt.

Vanaf heden wordt de medicatie van Huisartsen praktijk "De Tjasker"uit Witmarsum weer bezorgd door mw Hotske van der Kooi. Alde Loop 6 8806 KD Achlum. De herhaal medicatie kunt u inleveren in de bak in Achlum die bij Hotske op dinsdag en donderdag op de stoep staat, of bestellen via de mail of receptenlijn. De aflevering en bezorging wordt 1 keer per week gedaan op dinsdag! Hotske heeft van 13 juni tot 2 juli vakantie dus dan is er geen bezorging!

I.v.m. de uitwisseling van vrijwilligers met de dorpsfeesten tussen Achlum en Sexbierum ben ik op zoek naar 15 vrijwilligers die op zaterdag 10 september van 9.30u tot 15.00u tijdens het matinee van het dorpsfeest in Sexbierum achter de bar willen staan. Graag opgeven bij Rennie van Dijk tel 641445 of via de mail!Jiergong 5, nmer 90, mei 2011

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 31 mei.

- Programma VV Stormvogels: Zaterdag 21 mei: 9.00u Stormvogels F1 Marrum F2. 10.00u Stormvogels E1 Tzummarum E1. 11.15u Stormvogels D1 Workum D2. 12.30u Stormvogels B1 Dronrijp B3. 14.00u Stormvogels 1 Arum2.

- Vrijdag 3 juni is er weer maatklaverjassen in de Singel o.l.v. Jannie van der Kooi. Opgave kan tot donderdag 19.00u bij Wytske Vrieswijk. Tel 641520

- Het oud papier wordt zaterdag 4 juni opgehaald i.p.v. 28 mei!!!!!!!!!

Berjochten

Slagbal toernooi op Zaterdag 4 juni 13.00u

Sla je slag en geef je op met een groep of als individu. Per groep 10 personen waarvan minimaal 2 vrouwen, vanaf 12 jaar. De opgave is bij Jelmer Smitstra tel 06-30078523.

In dankbaarheid mochten wij ons 50 jarig huwelijk gedenken. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten bloemen en geschenken. Willem en Tsjitske Hansma- Westra

wie van fietsen houdt

Wie van fietsen houdt, is elke maandagavond welkom om mee te fietsen! We fietsen voor de gezelligheid en om van de omgeving te genieten, dus in een rustig tempo. We bepalen samen de route, er zijn geen kosten of verplichtingen.

We vertrekken na het slaan van de kerkklok om 19.00 uur vanaf de bushalte op het Jonkerschap. Tot ziens op maandagavond in de lente en de zomer! Lenie e.a.

De parkeerplaatsen bij dorpshuis de Singel zijn bedoeld voor bezoekers van de Singel...Tegenwoordig staan er veel auto's geparkeerd en dat is niet de bedoeling....Wij hopen dat de eigenaren van deze auto's een ander plekje voor hun auto zoeken, zodat de bezoekers van de Singel ook fatsoenlijk kunnen parkeren.

Bestuur Dorpshuis de Singel


Achlum heeft een AED

Dorpsbelang en stichting Dorpshuis hebben geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator; oftewel een AED. Dit is een apparaat wat in meer dan 70% van de gevallen van "onwel wording" door hartritmestoornissen een kans geeft op overleven. Het apparaat is geen vervanging van reanimatie, maar wel een prima aanvulling. Het apparaat komt aan de zijkant van het pand Jonkerschap 9 (familie Hartzuiker) te hangen. Om reanimatie en de bediening van dit apparaat goed te kunnen doen is een training noodzakelijk. Op woensdag 25 mei, 1 juni en (zo nodig op) 8 juni zijn er in de Singel van 19.30 uur tot 22.00 uur trainingsavonden in reanimatie en gebruik van de AED. Mensen die zich als reanimatie/AED hulpverlener in Achlum willen aanmelden voor de training, kunnen dit doen bij Judith Hartzuiker via e-mail: judithhartzuiker@home.nl.Per avond is er plaats voor 10 personen, kosten € 7,50 per persoon. Deelnemers worden verzocht hun mobiele telefoon mee te nemen naar de training; dit in verband met de organisatie van de alarmering. De alarmering voor dorpelingen wordt via het nijsfodsje bekendgemaakt.


Jiergong 5, nmer 89, mei 2011

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 17 mei.

- Programma VV Stormvogels: Zaterdag 7 mei: Inhaalprogramma. Zaterdag 14 mei: 9.00u Stormvogels D1 QVC D2 10.00u Stormvogels C1 DWP C1.

- Donderdag 19 mei om 20.00u is de jaarvergadering van dorpsbelang. Zie bijlage!!!!

- Op dinsdag 21t/m vrijdag 24 juni is er weer de 2 jaarlijkse Achlumer avondvierdaagse voor jong en oud, Als gast kun je ook meelopen. Verdere info komt nog in mei.

Berjochten


Bootjes tocht Vrijdag 13 mei.

Aanwezig 18.30u bij de kaatsbrug. Geef je op voor 8 mei bij Hylke via de mail hylkefz@gmail.com anders mis je de boot.

Kosten 2 munten voor degene die geen boot hebben en gratis voor degenen met boot. Neem picknick mand mee met inhoud. Is het heel slecht weer dan gaan we gezellig picknicken in de Singel. Rectificatie: De drankjes zijn dan niet op kosten van het dorpshuis

Zondag 15 mei willen we weer met de Achlumer motor rijders op pad, wie zin heeft om mee te gaan kan zich opgeven bij Tsjerk Smitstra tel 642112 of Rennie van Dijk tel 641445. We willen rond 11.00u vertrekken.

Slagbal toernooi op Zaterdag 4 juni.

Sla je slag en geef je op met een groep of als individu. Per groep 10 personen waarvan minimaal 2 vrouwen, vanaf 12 jaar. De opgave is bij Jelmer Smitstra tel 06-30078523.

Net als voorgaande jaren heeft Aqua Zoo Friesland dit jaar weer eenvoordeelactie.

KV Achlum kan tijdelijk entreekaarten bestellen voor7,50 euro (normaal 17,00 euro).

Wie gebruik wil maken van deze actie kan voor25 mei 20110 kaarten bestellen bij

Froukje Yntema tel. 641312


KAATSEN : Zaterdag 7 mei is de eerste ledenpartij van het seizoen. De wedstrijd begint om 13.00 uur. Geef je voor donderdag 19.00 uur op bij Wieke (642412) of via wieke77@hotmail.com Graag tot ziens op het kaatsveld!!

KAATSEN : De kaatsweek met de zachte bal wordt dit jaar gehouden op 17, 18 en 20 mei voor de jeugd en op 18 en 20 mei voor de senioren. Opgave hiervoor kan tot zondagavond 15 mei 19.00 uur. Ook dan zien wij u graag verschijnen op het kaatsveld!

Bericht voor ouders van kinderen met bootjes. Er wordt regelmatig zo hard gevaren dat afgemeerde boten liggen te stuiteren en het water flink over de beschoeiing golften grond wegspoelt. Wilt u ook zelf uw kinderen in de gaten houden en aanspreken op de vaarsnelheid in? Het is voor de bewoners langs de vaart vervelend wanneer zij telkens de boeman moeten spelen.

"De collecte van de Kinderhulp heeft dit jaar het mooie bedrag van 321,69 euro opgebracht.

Met dank aan de collectanten en een ieder die iets over had voor dit goede doel !"
Jiergong 4, nmer 88, april 2011

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 3 mei.

- Programma VV Stormvogels: 23 april: 9.30u Stormvogels E1- AVV E1 , 10.15u (in Arum) StormvogelsB1 Renado/VVI B2, 14.00u Stormvogels 1 Hielpen 2 . Woensdag 27 april : 19.00u Stormvogels 1 ONS Sneek Zaterdag 7 mei: Inhaalprogramma.

- De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 26 april bij Rennie van Dijk of via de mail toldijk@home.nl

- Vrijdag 21 april is er weer kippenaaien in de Singel. Aanvang 20.00u.

- Vrijdag 6 mei is er weer maatklaverjassen om 20.00u in de Singel, o.l.v. Jannie van der Kooi. Opgave kan tot donderdag 19.00u bij Wytske Vrieswijk, tel 641520.

- Donderdag 19 mei om 20.00u is de jaarvergadering van dorpsbelang. Dan kijken we naast de vaste punten naar de dan wel heel dichtbij komende Conventie en lopen we het Slachteplan door, want dat is inmiddels in volle gang. Het jaarverslag e.d. vindt u op de website en in "Op`e Hichte.".

- Op dinsdag 21t/m vrijdag 24 juni is er weer de 2 jaarlijkse Achlumer avondvierdaagse voor jong en oud, Als gast kun je ook meeopen. Verdere info komt nog in mei.

Berjochten

Het dorpsbelang laat weten dat het parkeerverbod langs de Dorpsstraat (ja echt, dat staat er goed) gaat verdwijnen. Het voorstel van de politie om het eenrichtingsverkeer op te heffen hebben we afgewezen i.v.m. verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers.

Bij de scholen staan meerdere hutten. Hartstikke leuk om in te spelen maar het verrommelde steeds meer. De ergste rommel is al weg. Op de himmeldei (half mei) worden ze grootendeels of helemaal opgeruimd(even kijken in hoeverrre ze nog worden gebruikt) .

Op 28 mei krijgen we hoog bezoek. Achlum mag een levend dorp blijven, het hoeft niet steriel te worden, maar een beetje opruimen kan nooit geen kwaad. Wilt u alle vanaf de straat zichtbare rommel voor die tijd opruimen??????

Wie o wie mist een deksel van een pan? Tijdens de verkoop van de snert actie is er een deksel blijven liggen in de caravan. Hij ligt nu bij de fam. Sieswerda, laat even weten wie hem mist. Tel 416276 of 06- 22885937.

Op vrijdag 29 april is de Singel gesloten i.v.m. het vrijwilligers feest van de PKN.

Kaarten te keap fan Achlum en omkriten

De moaiste plakjes fan Achlum binne fstlein op foto en dr binne kaarten fan makke. Mar ek oare saken sa as de ljipaaien fan omke Jan, de hin fan Roos en de einekoer fan de kleasterpleats. Der wurde hieltyd wer nijen bymakke.

De kaarten binne te keap foar €1,00 it stik of 6 foar 5,00. By Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Mei moai waar steane se oan de dyk, oars efkes oanbelje, dan steane se yn de hal

Lees verder op de achterkant.


Zaterdag 30 april Survival!!!

Het ACA organiseert een survival om 14.00u bij de Singel. Doe oude kleren en oude schoenen aan, die gemakkelijk aan en uit gaan want je weet maar nooit wat wij allemaal in petto hebben. U kunt zich opgeven vanaf 6 tot 100 jaar. Alles is wel op eigen risico. Opgave tot 30 april bij Sippie Beukema tel. 06-52400103, of op 30 april bij de Singel om 14.00u.

Bootjes tocht Vrijdag 13 mei.

Aanwezig 18.30u bij de kaatsbrug. Geef je op voor 8 mei bij Hylke via de mail hylkefz@gmail.com anders mis je de boot.

Kosten 2 munten voor degene die geen boot hebben en gratis voor degenen met boot. Neem picknick mand mee met inhoud. Is het heel slecht weer dan gaan we gezellig picknicken in de Singel en zijn de drankjes op kosten van het Dorpshuis.

Slagbal toernooi op Zaterdag 4 juni.

Sla je slag en geef je op met een groep of als individu. Per groep 10 personen waarvan minimaal 2 vrouwen, vanf 12 jaar. De opgave is bij Jelmer Smitstra tel 06-30078523.

Adopteer een bruggetje"

Om ons dorp op te vrolijken hebben wij als bestuur van Dorpsbelang het voornemen de 7 bruggetjes in de bebouwde kom van Achlum van bloembakken te voorzien. Hiervoor is geld beschikbaar, maar voor het onderhoud (water geven en uitgebloeide bloemen verwijderen) willen wij een beroep doen om de omwonenden.

Het betreft de volgende bruggetjes: brug Ludingaweg/De Jister, brug Ludingaweg/Monnikenweg/Dorpsstraat, brug Dorpsstraat/Tanjabuurt, brug Dorpsstraat/Alde Loop, brug Hitzumerweg/Jonkerschap, brug 't War/Oosterstraat en de nieuw te bouwen brug De Terp/Jonkerschap.

Wie of welke buurtvereniging wil van mei tot en met september een brug adopteren en voor het onderhoud van de bloembakken zorgen? Opgave bij Lenie Polderman, telefoonnummer 0517-642310 of via mailadres l.j.polderman@home.nl of bij één van de andere bestuursleden.

Woensdag 6 april zijn de peuters, juffen en moeders weer langs geweest met viooltjes. Ook dit jaar is het weer een mooi bedrag geworden € 484,-. Dit geld zal besteed worden aan nieuw speelgoed en materiaal. Hartelijk Dank!!!!!!

De opbrengst van de collecte voor de hartstichting heeft het mooie bedrag van €404,12 opgebracht. Alle gevers en geefsters en collectanten VAN HARTE BEDANKT. Tevens wil ik vragen wie het organiseren van de jaarlijkse collecte voor de hartstichting van mij over wil nemen?? Voor meer informatie tel 641243. Vriendelijk groetend Sjoukje de Boer Wiske 1a.

Speciaal voor de beginnende kaatsers die inmiddels 2 jaar de kabouterlessen hebben gevolgd hebben we Fokje Hoekstra bereid gevonden deze groep 10 kaatslessen te geven op woensdag van 18.45u tot 19.30u. Deze lessen zijn gratis en starten 11 mei. Voor de kinderen uit groep 2 en 3 zijn er de kabouterlessen(10 maal) die gegeven worden door Wiebe Anema en Willy van der Kooi. Deelname is gratis . De eerste les is op 11 mei om 18.45u De jeugdcommissie van KV Achlum (Siem Baukje, Ferdina, Thea en Karin)Jiergong 4, nmer 8, april 2011

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 19 april.

- Programma VV Stormvogels: 9 april: 9.00u Stormvogels F1- St Jacob F2, 10.00u Stormvogels D1 Mulier D3, 11.15u Stormvogels E1 CVO E1. 14.00u Stormvogels 1 Tzum 1. 16 april: 9.00u Stormvogels F1 SSS F1, 10.00u Stormvogels D1 Woudsend D1, 10.15u Stormvogels B1 LSC B3 (in Arum).

- De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 26 april bij Rennie van Dijk of via de mail toldijk@home.nl

Berjochten


Zaterdag 9 april is er Gamen voor de jeugd in het dorpshuis. Aanvang 14.00u tot 21.00u. voor de jeugd van t/m 12 jaar. Na 21.00u voor de oudere jeugd. Entree is gratis.

Sportvereniging Achlum organiseert op vrijdagavond 15 april een volleybal toernooi voor leden en niet leden (16 jaar en ouder). Aanvang 20.00u. Lokatie : De Singel, Kosten: geen. Aanmelden: bij Jaring Hiemstra tel. 641660 of bij Jan van Dijk tel. 641245. Een ieder is van harte welkom om mee te spelen of te komen aanmoedigen!!!!!!!!

Dhr E. Meijer fan de Tanjabuurt (leste tiid yn Wytmarsum) hat in rare fal makke mei de fyts en hjirtroch syn heupe brutsen. Meijer is foar revalidaasje tydlijk opnommen yn Bloemkamp fd. Goudsbloem kamer 6. As meilibjen soe in kaartsje tige wolkom wze. Adres: Verpleeghuis Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1 8701 AK Bolsward.

Jiergong 4, nmer 86, maart 2011

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 april.

- Programma VV Stormvogels: 26 maart: Geen thuiswedstrijden. 2 april: Inhaalprogramma zie kastje kleedboxen.

- Vrijdag 25 maart om 20.00u jaarvergadering van Dorpshuis de Singel.

Vrijdag 8 april is er weer maatklaverjassen in de Singel, aanvang 20.00u Opgave kan tot donderdagavond 19.00u bij Wytske Vrieswijk. Tel 641520.

Berjochten

Wegens omstandigheden gaat de spel- en muziekmiddag van a.s. zaterdag niet door. Deze wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. Het ACA.


Op freed 1 en sneon 2 april 2011 stiet Tryater twa dagen mei in grutte tinte yn Achlum. Yn dy tinte wurde twa foarstellings spile: freed- en sneontejn Macbeth foar folwoeksenen en sneontemoarn en -middei Tomke foar de bern.

De Tryater-tinte stiet op it yndustryterrein (dyk nei Harns), De Jister 5.

Kaarten bestelle: www.tryater.nl of 058-253 95 50 en foar de foarstellings by de tinte.

Prizen:

Tomke: normaal € 7,50; bern o/m 14 jier € 5,--.

Macbeth: normaal € 13,50; Freonen Tryater en 65+ € 12,--;

ckv/cjp € 10,--.

De kaarten foar Tomke binne foar beide foarstellings tferkocht


Op donderdag 31 maart a.s. om 20.00 uur vindt de tweede informatieavond van Achmea in het Dorpshuis plaats.

De agendapunten op die avond zijn o.a.:

De stand van zaken (logistiek en programma), de rol van de Achlumers op 28 mei, het cadeau van Achmea voor Achlum en een vragenrondje.

Nader bericht volgt via een huis-aan-huis brief.

Op woensdag 6 april heeft de peuterspeelzaal 't Krobbeboartersplak haar jaarlijkse viooltjesactie. In Achlum komen wij 's ochtends bij u langs.

Bent u niet thuis of woont u buiten Achlum, dan kunt u de viooltjes bestellen tot donderdagavond 7 april bij Mari?lle Gielen, tel: 641555, Wytske Vrieswijk, tel: 641520 of Mireille Jeeninga, tel: 642999. We brengen de bestelling dan bij u langs.Jiergong 4, nmer 85, maart 2011

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 22 maart..

- Programma VV Stormvogels: 12 maart: 9.00u Stormvogels F1 Ouwe Syl F2 10.00u u Stormvogels B1 Joure B3. 19 maart: 9.00u stormvogelsF1 Robur F21, 10.00u Stormvogels E1 Blija E1, 11.15 Stormvogels C1 RES C1. 14.00u Stormvogels 1 Franeker 4.

Vrijdag 11 maart is er weer maatklaverjassen in de Singel, aanvang 20.00u Opgave kan tot donderdagavond 19.00u bij Wytske Vrieswijk. Tel 641520.

Vrijdag 18 maart is er weer kippenaaien in de Singel. Aanvang 20.00u

19 en 20 maart 2011: Fjirde Lollumer Muzykmarathon, sjoch foar it programma http:/www.freewebs.com/nachtvanlollum .

Berjochten

Op freed 1 en sneon 2 april 2011 stiet Tryater twa dagen mei in grutte tinte yn Achlum. Yn dy tinte wurde twa foarstellings spile: freed- en sneontejn Macbeth foar folwoeksenen en sneontemoarn en -middei Tomke foar de bern.

De Tryater-tinte stiet op it yndustryterrein (dyk nei Harns), De Jister 5.

Kaarten bestelle: www.tryater.nl of 058-253 95 50 en foar de foarstellings by de tinte.

Prizen:

Tomke: normaal € 7,50; bern o/m 14 jier € 5,--. Macbeth: normaal € 13,50; Freonen Tryater en 65+ € 12,--; ckv/cjp € 10,--.

Helaas zijn we als dorp niet uitgekozen om mee te doen aan de dorpscompetitie "doch it foar dyn doarp" van Omrop Frysln. Er is eerlijk geloot en we zijn niet in de prijzen gevallen. Misschien een volgende keer? De dorpen die wel meedoen zijn: Oldeholtpade, Kollum, Aldeboarn, Garyp, Droegeham, Bantegea, Minnertsgea, Holwert, Wytmarsum, Reduzum, Kbaard, Fryske Peallen, Wergea. Op 5 april om 16.30 uur start de serie

Op donderdag 31 maart a.s. om 20.00 uur vindt de tweede informatieavond van Achmea in het Dorpshuis plaats. Dus zet deze datum alvast in uw agenda! De agendapunten op die avond zijn o.a.: De stand van zaken (logistiek en programma), de rol van de Achlumers op 28 mei, het cadeau van Achmea voor Achlum en een vragenrondje. Nader bericht volgt via een huis-aan-huis brief.

Mijn naam is Rene Bosma en woon in Wolvega. Voor mijn hobby doe ik onderzoek naar Engelse bommenwerpers die tijdens de tweede wereldoorlog in Friesland zijn neergestort. Ik ben nu bezig om informatie te verzamelen over de Engelse Halifax bommenwerper die op 13 mei 1943 nabij uw dorp Achlum is neergekomen. Wat ik graag zou willen weten is waar het vliegtuig precies is neergekomen. Ik las op internet dat het nabij de boerderij van de fam Tjaarda moet zijn geweest. Zou iemand mij misschien kunnen aangeven op een kaartje waar dit precies moet zijn geweest en of die boerderij van de fam Tjaarda nog bestaat ? rene-bosma@hotmail.com
Jiergong 4, nmer 83, februari 2011

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 22 februari 2011.

Vrijdag 11 februari is er weer maatklaverjassen in de Singel, aanvang 20.00u Opgave kan tot donderdagavond 19.00u bij Wytske Vrieswijk. Tel 641520.

Zaterdag 12 februari vrijwilligers avond in de Singel met m.m.v.Teake van der Meer

Vrijdag 18 februari is er weer kippenaaien of te wel boerenbridge in de Singel van af 20.00u

Berjochten.

Stormvogels mag dit jaar meedoen met de jeugdsponsoractie van Poiesz.

Om ons te steunen is het de bedoeling zoveel mogelijk sponsormunten te verzamelen voor onze club.

Bij elke 10 euro aan boodschappen krijgen de klanten een sponsormunt en die wil Stormvogels graag in hun koker hebben die in de Poiesz winkel in Harlingen hangt.

Als de munten bij een andere vestiging zijn gekregen dan willen we die ook graag hebben.

Ze kunnen dan ingeleverd worden bij Jan Anema Hitzumerweg 15 of bij Pieter de Boer Systrastrjitte 15.

De actie loopt van 7 februari t/m 2 april en alle steun is welkom.


Oproep van dorpsbelang: vrijwilligersvoor gezellig dagje snoeien en opruimen in Achlumer bos

Het iseen tijdje stil geweest rondom het Slachteproject, maar we hebben zeker niet stilgezeten. De afgelopen maanden stondenin het teken vandevergunningsaanvragen, gesprekken met Landschapsbeheer, gemeente en provincie en het maken van uitvoeringstekeningen. En vooral.....veel geduld. Alsalles goed gaat, zullen alle vergunningeneind februari/begin maart 2011 rondkomen. Daar moeten we op wachten. Maar in het Achlumer bos kunnen wel werkzaamhedenzonder vergunningworden uitgevoerd.Op woensdag 16 februari 2011 begint Landschapsbeheer Friesland met het groffe voorwerk: hetuitdunnen van een deel van het Achlumer bos. Hiervoor zijn geen vrijwilligers nodig.

De oproep geldt voorzaterdag19 februari 2011. Danstarten weom 9.30 uur met het opruimenen verslepen van het snoeihout en het maken van houtwallen. Iedereen is welkom voor een helpende hand! Ook zijn vrijwilligers welkom die deharde werkersvan een bakje koffie / koek voorzien. Benodigd gereedschap is aanwezig.

Verzamelen: openplek in Achlumer bos (Jister) om9.30 uur

Informatie: Dorpsbelang/Anneke van der Meer 06-12647489 / 642909 of Jelle Reitsma 642822Jiergong 4, nmer 82, januari 2011

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 8 februari 2011.

- De kopij voor de volgende dorpskrant "op e Hichte" inleveren voor 7 februari bij Rennie van Dijk of via de mail toldijk@home.nl

- Zaterdag 29 januari voetbal speldag van 9.00u tot 14.00u voor groep 3 t/m6 in de gymzaal.

- Zaterdag 29 januari Live muziek in de Singel met "DEADLINE". Aanvang 20.00u Entree € 10,00.

- Vrijdag 11 februari is er weer maatklaverjassen in de Singel, aanvang 20.00u Opgave kan tot donderdagavond 19.00u bij Wytske Vrieswijk. Tel 641520

Berjochten.

Wie heeft er tussen Achlum en Hitsum een laptop (DELL) verloren? Af te halen op de Hitzumerweg 4. Tel 0651012167.

Vanaf 5 april organiseert Omrop Frysln onder de naam "doch it foar dyn doarp" een dorpscompetitie. Ze geven een dorp van dinsdag tot en met zaterdag tussen 16.30 en 17.00 uur de kans TV te maken. Een jury beoordeelt welk dorp (13 in totaal) het meest creatief TV gemaakt heeft. Dat winnende dorp krijgt de hoofdprijs (€ 10.000,-) te besteden aan een project in het dorp. De Omrop zorgt voor alle faciliteiten. Camera's, geluid etc. Ook zorgen zij er voor dat de dorpen minimaal 4 weken van te voren horen wanneer het "hun week" is. Dan is er nog tijd voor de voorbereiding. In die voorbereidingstijd staan de medewerkers van de Omrop de dorpen met raad en daad bij. Dorpsbelang heeft Achlum voor deze competitie aangemeld!!! Wij zijn tenslotte een heel creatief dorp en €10.000,- is de moeite waard. Nu maar afwachten of we mee mogen doen. In die tussentijd zijn alle ideen welkom bij Lenie Polderman, telefoon 642310 of via de mail l.j.polderman@home.nl of bij één van de andere bestuursleden

Aller eerst willen we jullie wederom hartelijk bedanken, voor de enorme inzet van het verkopen van de mandarijnen . Het is fijn dat jullie ieder jaar weer zo spontaan en met grote inzet , ons van de mandarijnen af weten te helpen . Maar nog fijner is dat de opbrengst van jullie actie voor de Stichting Roemeni groot was , en dan het te noemen bedrag van , "ja wel", €585 ,-
Geweldig om ook dit bedrag bij de dekking van de transport kosten te kunnen doen , om zo over drie weken weer met een konvooi van een paar vrachtwagens vol goederen te mogen vertrekken vanuit Oosterbierum richting Roemeni. Er zullen zeker weer veel mensen jullie dankbaar zijn voor jullie grote en spontane hulp. Maar ook niet te vergeten alle Achlumer's , in dorp en wijde omgeving , hartelijk dank voor het kopen van deze sappige en over heerlijke vruchtjes. Ook zonder u zou deze actie niet geslaagd zijn . 

Stormvogels mag dit jaar meedoen met de jeugdsponsoractie van Poiesz. Om ons te steunen is het de bedoeling zoveel mogelijk sponsormunten te verzamelen voor onze club. Bij elke 10 euro aan boodschappen krijgen de klanten een sponsormunt en die wil Stormvogels graag in hun koker hebben die in de Poiesz winkel in Harlingen hangt. Als de munten bij een andere vestiging zijn gekregen dan willen we die ook graag hebben. Ze kunnen dan ingeleverd worden bij Jan Anema Hitzumerweg 15 of bij Pieter de Boer Systrastrjitte 15. De actie loopt van 7 februari t/m 2 april en alle steun is welkom.

Een dag na kerst zijn er op 't War 7 drie jonge cavia's geboren. Twee vrouwtjes uit dit nestje zoeken nog een thuis. Ze kunnen heel goed samen, cavia's zijn gezelschapsdieren en zijn ook het liefste met z'n 2en. Heb je belangstelling bel naar 06-21705433, mocht ik niet opnemen spreek dan een bericht in, ik bel zo snel mogelijk terug. Groet Jantine Smitstra

Achmea wil het dorp een kado aanbieden ter gelegenheid van hun verjaardag. Er zijn tot nu toe 2 ideen: een speeltuin bij de scholen en een jeugd/rook/fietsenhok bij het dorpshuis. Hebt u een goed idee, meld het bij het dorpsbelang (uiterlijk tot half februari). In maart is er weer een avond in het dorpshuis met het organisatiebureau en bewoners en willen we kijken welke idee de voorkeur heeft.

Wij (Yke en Sien) zijn onlangs in 'Mooi-Achlum' komen wonen, op het hoekje van de Bakkerssteeg.
Bij deze zeggen we hallo tegen iedereen en danken de fijne buren voor hun 'hulp' (van het lenen van de stofzuiger tot transformatie van hun huis tot gezellig internetcafé!) en voor de kerstkaarten die we kregen. Nu zoeken we iemand die het leuk vindt om op te passen, twee avonden in de week, 2 tot 3 uurtjes per avond.
reageren? 06 48954610
dank!

Wij (Jiergong 4, nmer 81, januari 2011


Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 25 januari 2011.

- Vrijdag 21 januari is er weer om 20.00u kippenaaien of te wel boerenbridge in de Singel.

- Om alvast te noteren in de agenda: Zaterdag 12 februari 2011 : vrijwilligersavond . Nadere info volgt nog. Bestuur dorpshuis.


Berjochten


Na de zomervakantie zijn we gestart met de tussenschoolse en buitenschoolse opvang in Achlum.
Deze opvang vindt plaats in de ruimte van de peuterspeelzaal in het dorpshuis. Er maken al 22 kinderen gebruik van de tussen schoolse opvang. Op dit moment zijn er 5 kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang op maandag en donderdag. Deze opvang is mogelijk op alle doordeweekse dagen 
vanaf 7.15 uur tot 18.15 uur buiten schooltijd. Om hier wat meer bekendheid aan te geven is er woensdag 19 januari een open dag van 15.00 uur tot 17.30u. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Voor vragen of aanmelding kunt u contact met mij opnemen. Ria de Haan tel. 06-51149831.

Het zou pas echt stoer zijn als diegene, die met oud en nieuw de spiegel van mijn auto heeft gesloopt, contact met mij opneemt. Hans Hartzuiker, Jonkerschap 9.

Namens het ACA willen we alle vrijwilligers en deelnemers van onze activiteiten bedanken, het was weer een top-jaar! Wellicht zien we u in het nieuwe jaar bij een van onze mooie activiteiten. Bijvoorbeeld zaterdagavond 29 januari presenteren we lekkere Live muziek van de band 'Deadline', aanvang 20:00, entree € 10,- voorverkoop via Eke Beukema 0517-64 20 40.

Te koop: kinder ledikant voor € 10.00 Verdere inlichtingen Dorpsstraat 20, tel 641245

De jaarlijkse voetbalspeldag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 29 januari van 9:00 tot 14:00. Deelname is gratis en voor eten en drinken wordt gezorgd. Iedereen van groep 3 t/m 6 mag meedoen en je hoeft geen lid van de voetbalclub te zijn. Opgeven kan tot en met 26 januari bij Jan Anema tel:642125 of via de mail: brouwer.anema@home.nlAginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 28 december.

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 Zaterdag 18 december: nog 2 uitwedstrijden gepland van de B`s en het 1e elftal Daarna begint de winterstop!!!!

- Op 1e kerstdag kunt u om 6.30u bij Jeanne Stalenburg, Dorpsstraat 20 verzamelen om kerstliederen te gaan zingen in de stille straten van Achlum. Na afloop is er voor iedereen koffie,thee en kerstbrood.

- De kerst kuier is op zondag 26 december. Er wordt weer een mooie route uitgezet. Met na afloop een heerlijke kop snert. Kosten 1 munt. Ook is er dan weer een biljart en dart toernooi, Opgave hiervoor bij Sippie Beukema tel. 06-52400103. Kosten 1 munt.

- Openingstijden Dorpshuis de Singel tijdens de feestdagen: 25 december gesloten. 26 december van 14.00u tot 22.00u. oudejaarsdag van 17.00u tot 21.00u en van 24.00u tot 4.00u, nieuwjaarsdag van 17.00u tot 20,00u. Het bestuur.

- Berjochten

- Carbid schieten. Als je wilt carbid schieten op oudejaarsdag dan zijn er door de gemeente Franekeradeel een aantal regels opgesteld: Meld je vroegtijdig aan (t/m 24 december), via de tel. 0517 380380 (vraag naar Mathilde Altenburg) of via de mail m.altenburg@franekeradeel.nl, of kom langs bij de balie van Bouw &Milieu di t/m/ vrijdag 8.30u 12.00u woensdag tot 16.30u. Hieraan zijn geen kosten verbonden


Op 20 desimber binne Wiebe en Sjoerdtje Anema 50 jier troud. Elkenien dy't harren drmei lokwinskje wol is wolkom op de resepsje. De resepsje wurdt hlden op moandei 20 desimber yn de Singel fan 16.00-18.00 oere.

Van Dorpsbelang:

- Uit de knelpuntenpot van 2010 is nog geld beschikbaar om 3 extra parkeerplaatsen aan te leggen op de Sytstrastrjitte. Dat kan nog deze winter als het weer het toelaat. Voor de Ald Loop past dat niet meer. Dat staat voor later op de rol. Dat moet ook samen gaan met de plannen rond verplaatsen van de speeltuin (de huidige speeltuin is afgeschreven)

- Voor de website zoeken we voor 2011 een nieuwe sponsor. De sponsor krijgt een korte vermelding op de homepage en een eigen pagina. De opbrengsten worden benut om de kosten van de website te dekken. Voor een jaar kost het €200,=. Komend jaar wordt het natuurlijk extra interessant met al die mensen die vanwege de Conventie van Achlum op "Achlum" googelen. Interesse? Meldt het bij Ruud (06 51298047 of info@achlum.info . Bij meerdere gegadigden wordt geloot.

- De ondernemerspagina op de website loopt achter. Achlummer ondernemers, willen jullie kijken hoe je er nu op staat en of dat klopt? Wanneer je wijzigingen of aanvullingen of foto's hebt om er bij te zetten zijn die welkom op info@achlum.info

Een bericht van de Ijswegencentrale: Wil een ieder die zijn bootje nog in de dorpsvaart heeft liggen deze er zo snel mogelijk uithalen ??????

Het bestuur van het dorpshuis doet een oproep aan een ieder om geen privé afval in de container bij de Singel te gooien, het is nogal een kostbare zaak om de container te legen!!!!!!!