Nieuws Archief NijsFodsje 2010

Jiergong 4, nmer 78, december 2010

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 14 december.

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 Zaterdag 4 december: 9.00u Stormvogels E1 FVC E2. 10.00u Stormvogels D1 Ouwe Syl D1, 14.00u Stormvogels 1 ONS Sneek. . Zaterdag 11 december : 14.00u Stormvogels 1 QVC3.

- Vrijdag 3 december is er weer kippenaaien om 20.00u in de Singel.

- Donderdag 9 december organiseert het ACA met medewerking van Janke Oosterhaven: kerstdecoratie maken. Opgave bij Janke tel. 641936. Kosten zijn nog onbekend!!

- Vrijdag 10 december is de jaarlijkse ledenvergadering van de "IJsbaan vereniging Achlum" om 20.00u in de Singel.

- Vrijdag 17 december is er weer maatklaverjassen in de Singel om 20.00u. opgave kan tot donderdagavond 19.00u bij Wytske Vrieswijk,tel. 641520.

- Zaterdag 18 december Een familie- gemaskerd, Venetiaans kerstgala, van 17.00u tot 22.30u. U wordt verwelkomt met en drankje en natuurlijk een mooi masker. Er is keus genoeg dus zoek een mooie uit. Ook is er weer een warm buffet, verzorgd door onze eigen ACA koks en dit alles wordt omlijst door DJ JOOP.Komt allen!!!!! Entree: kinderen tot 16 jaar € 5,00 en vanaf 16 jaar € 10,00.

- De kerst kuier is op zondag 26 december. Er wordt weer een mooie route uitgezet. Met na afloop een heerlijke kop snert. Kosten 1 munt. Ook is er dan weer een biljart en dart toernooi, Opgave hiervoor bij Sippie Beukema tel. 06-52400103. Kosten 1 munt.


- Berjochten


- Heeft u geen kinderen meer op CBS Rehoboth, maar wilt u wel de schoolkrant ontvangen? Dat kan. Voor € 2,00 per jaar krijgt u de schoolkrant weer in de bus. U kunt dit doorgeven bij Yvonne Vrieswijk. Tel 642228.


- Langs de Slachte, voor bij het bruggetje bij Paeijesyl staat een prachtig nieuwe bank!!!! De bank is aangeboden door het bestuur van de Slachtemarathon als dank aan Jelle Bangma en Metsje Gerlsma en Jan de Vries voor hun inspanningen voor de Slachtemarathon 200. 2004 en 2008, maar iedereen mag hier op zitten en van het uitzicht genieten.


- De oproep voor spillen voor onze rommelmarkt is via het Nijsfodsje gedaan, nu een bedankje. Het was geweldig. Heel veel spullen hebben we gekregen van de inwoners van Arum en Achlum. De rommelmarkt heeft netto € 2200,00 opgebracht. Geweldig!!!!

Alvast voor volgend jaar: er komt weer een rommelmarkt in 2011. Het bestuur van muziekvereniging "Wubbenus Jacobs"Jiergong 4, nmer 77, november 2010

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 30 november.

- De kopij voor de volgende dorpskrant" op e Hichte" kunt u inleveren tot 25 november.

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 Zaterdag 20 november: 9.00u Stormvogels F1 Stiens F4. 10.00u Stormvogels C1 Oudehaske C2. Zaterdag 27 november :Inhaalprogramma

- Woensdag 24 november: Dia lezing over reis door Peru en Bolivia door dhr. P. Zijlstra. Aanvang 20.00u. In de Singel Entree € 2,00

- Berjochten.


- De collecte voor de Brandwondenstichting heeft € 324,82 opgebracht. Alle collectanten en gulle gevers, bedankt hiervoor.


Zaterdag 27 november: Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Achlum. Kom gezellig om 9.30 uur bij de autoboxen (Oosterstraat) waar we Sinterklaas verwachten. Het Oud en Nieuw spel begint om 15.30 uur, u kunt zich opgeven voor 27 november bij Henny Vlieger (642145) of Anna Sieswerda (416276 of 06-22885937). Zie ook bijgevoegde uitnodiging.

De Lytse Bieb zoekt een nieuwe vrijwilliger. Wie vindt het leuk om 1x per 2 of 3 weken dinsdag van 9-10 uur de kinderen te helpen bij het uitleenapparaat, en boeken terug te zetten in de kast. Voor meer info bel Annemieke (641 323) of Roelie (641 729)

By de iepening fan de lytse byb wie in wedstryd tskreaun: Wa makket it moaiste mini boekje. Der wiene mar leafst 21 prachtige boekjes ynlevere. In fakkundige sjuery hat mei in soad noch en wille de boekjes lzen en doe de winners tsocht. Op moandei 8 novimber binne de prizen trikt. De winners binne: Wiebren Feenstra, Niels de Bruin, Anna-Rins Montsma en Sido de Bruin. Sy hawwe in boekebon wn. Foar de oare dielnimmers wie der in lytse attinsje.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste bar vrijwilligers(vanaf 18 jaar) die oudejaarsnacht bardienst willen draaien van 1.00u tot 4.00u en daarna willen helpen met opruimen. Wie o wie?????

Graag z.s.m. melden bij Rennie van Dijk tel 641445, zodat we ook dit jaar er weer voor kunnen zorgen dat het dorpshuis "De Singel" is geopend.

Ondanks het slechte weer op 11 november met St Maarten, hebben de kinderen en de ouders hun best gedaan om geld op te halen voor het goede doel Dieren in Nood. De storm en regen getrotseerd werden de groepen binnengehaald door het muziekkorps "Wubbenus Jacobs" uit Arum en uiteindelijk was het totaal bedrag €397,58. Namens de organisatie en Dieren in Nood iedereen hartelijk bedankt hiervoor.

Lees verder op de achterkant.

Gymleider Johan Kuiper geeft les aan11 damesop dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 in de gymzaal van Achlum. In deze groep is nog plaats voor nieuwe leden. Lijkt het je leuk om te sporten in eigen dorp, kom dan eens vrijblijvend langs.

De pinautomaat in Arum is opgeheven. De Friesland bank vindt de onderhoudskosten te hoog ten opzichte van het aantal handelingen dat er wordt gedaan. Ook andere banken willen de automaat niet overnemen. Dorpsbelang Arum heeft nog geprobeerd dat te organiseren. De Friesland bank heeft met de Rabobank afgesproken dat klanten van de Friesland bank ook bij de Rabobank maximaal €1250,= mogen pinnen. Tot nu toe gold een maximum gasttarief van €250,=. Toch nog een klein beetje goed nieuws dus.

De data voor het ophalen van het oud papier zijn door de feestdagen aangepast.

De eerstvolgende zaterdagen wordt het papier op de volgende data bij u opgehaald. 4 december 2010, 8 januari 2011 en dan weer gewoon op 29 januari 2011.

Nieuwe enthousiaste vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Henk Talsma op 06-52508756.

Achmea wordt komend jaar 200 jaar. Op 28 mei is er in Achlum een groots evenement, de Conventie van Achlum. Men gaat 2000 mensen naar Achlum halen om te praten over de toekomst van Nederland. Veel politici, wetenschappers, schrijvers ed, maar wij zijn als bewoners net zo welkom om mee te doen. Tot slot een groot feest met een megadiner en een nederlandse topband! Woensdag 1 december komt het campagnebureau naar het dorpshuis om uit de doeken te doen wat de plannen zijn en te horen hoe de bewoners betrokken kunnen en willen zijn. 20.00 uur, dorpshuis, wees er ook bij!


Jiergong 4, nmer 76, november 2010

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 16 november

- De kopij voor de volgende dorpskrant "Op e Hichte" kunt u inleveren tot 25 november

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 Zaterdag 6 november 11.15u: Stormvogels B1 Lemmer B2, 14.00u Stormvogels 1 IJVC3. Zaterdag 13 november 10.00u Stormvogels C1 BolswardC2 Let Op: 12.45u Arum2 Stormvogels 1!!!!! . 6 en 13 november is er een inhaalprogramma voor de D`s, F`s en E`s.

- Vrijdag 5 november is er weer om 20.00u kippenaaien in de Singel.

- Zaterdag 6 november: Pimp je meubel in de Singel. Aanvang 14.00u.

- Zondag 7 november is er in de kerk van Achlum om 14.45u een jeugddienst m.m.v. van "Telling Voices" o.l.v. Ds. Silvis Andringa. Iedereen is van harte welkom.

- Vrijdag 12 november: Bingo met mooie, vette, coole top-prijzen. Aanvang 20.00u in de Singel.

- Vrijdag 19 november is er weer maatklaverjassen in de Singel. U kunt zich opgeven tot donderdagavond 19.00u bij Wytske Vrieswijk-Overal. Tel. 641520.

- Zaterdag 27 november is de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten weer in Achlum. Verdere info volgt nog.

- Ook op 27 november spelen we om half 4 weer het gezellige "oud en nieuw spel". Zet het alvast in uw agenda!!!!!

- Berjochten.Donderdag 11 november is het weer St Maarten en komen de kinderen weer bij de deuren langs o.b.v. het muziekkorps "Wubbenus Jacobs"uit Arum om i.p.v. snoep, geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Dieren in Nood. verdere informatie over dit goede doel is te vinden op www.dierenambulance-dier-in-nood.nl. We verzamelen om 18.00u in de Singel dan gaat er eerst iemand van "Dieren in nood " kort iets vertellen wat zij voor de dieren in nood doen en waarvoor wij dus het geld gaan ophalen. Om 18.30u is het de bedoeling dat we beginnen met lopen. De kinderen moeten zelf voor een lampion zorgen. Niet alle groepen maken lampions op school dus is het verstandig om dit even na te vragen bij de juffen en meesters om teleurstellingen te voorkomen. Elk huis wordt door 1 groep bezocht en zij halen de enveloppe op die aan dit nijsfodsje is vastgehecht. Voor degenen die buiten het dorp wonen is het de vraag of zij de enveloppe aan buurtkinderen mee willen geven of deze zelf komen brengen in de Singel. De groepen zijn herkenbaar aan een begeleider die een kaartje draagt aan een koord om de hals. Alle kinderen die meelopen krijgen nadien iets lekkers als dank voor hun inzet. We hopen op een grote opkomst. Voor de ouders staat de koffie klaar maar deze keer kost wel een muntje!! Wytske Vrieswijk, Alie Visser en Yvonne Vrieswijk.Jiergong 4, nmer 75, oktober 2010

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 2 november

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 Zaterdag 23 oktober is er een inhaal programma(kijk in het hokje bij de kleedgelegenheden voor het actuele programma) Zaterdag 30 oktober spelen de D`s en C`s thuis. Aanvangstijden nog niet bekend.

- Zaterdag 30 oktober Rock &Roll feest in de Singel. Aanvang 20.00u Met live muziek van de "Three Farmers"entree:€ 7,50. Kom als een echte rock en roller!!!!!!!

- Vrijdag 5 november is er weer om 20.00u kippenaaien in de Singel.\

- Berjochten.

De collecte voor het fonds verstandelijk gehandicapten heeft € 186,47 opgebracht. Alle gevers en collectanten bedankt.

Op 3 november a.s. is de ledenvergadering van de sportvereniging "Achlum" in de Singel om 20.00u. Alle leden zijn van harte welkom. Aftredend en herkiesbaar A. Bruinsma, evt. tegenkandidaten kunnen zich tot 2 november melden bij J. Hiemstra tel 0517- 641660

Zaterdag 6 november is er "Pimp je meubel" in de Singel o.b.v. Peter de Pimper. Neem zelf je te pimpen tafeltje, krukje, kastje of i.d. en zet het van te voren in de grondverf. Dan kunnen we meteen beginnen met pimpen. Liefst ook zelf verf en kwastjes meenemen, maar Peter de Pimper neemt ook mee dus lukt het niet dan geen zorgen.

Muziekvereniging "Wubbenus Jacobs" van Arum e.o. is van doel op 6 november een rommelmarkt te organiseren, Hiervoor hebben zij "rommel"nodig. Misschien heeft u nog potten pannen, speelgoed, puzzels boeken, oud gereedschap. Tafels, stoelen ledikanten (geen bankstellen),Radio`s lampen of wat ook maar . U kunt deze spullen inleveren op 4 en 5 november van 19.00u 21.00u in "IT IEPEN HUS" van Camminghaweg 15.Wilt u graag dat u spullen worden opgehaald bel Tjitske van der Schaaf tel. 0517-532180 of Jannie van Althuis 0517 642089.

11 november is het weer St Maarten en komen de kinderen weer bij de deuren langs om i.p.v. snoep geld op te halen voor een goed doel, Dit jaar is gekozen voor Dieren in Nood. verdere informatie over dit goede doel is te vinden op www.dierenambulance-dier-in-nood.nl. Verdere info volgt nog!!!!!

Peutergymnastiek iets voor U peuter?? Bewegen op muziek, klimmen, springen en nog meer leuke oefeningen doen we op gymnastiek. Is uw kind dik 2 jaar, kom dan eens een keer kijken of meedoen. De peutergymnastiek is op maandag van 15.45u tot 16.30u (schoolvakanties niet). Voor inlichtingen kunt u bellen met Gerda Smitstra tel. 642112.


Gevonden : Witte stoffen tas met paarse letters. Inhoud gymschoenen, grijze joggingbroek en een paars t- shirt. Af te halen bij de fam H. de Bruin. Ludingaweg 1 Achlum.


Jiergong 4, nmer 74, september 2010

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 19 oktober.

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 9 oktober: 9.00u Stormvogels F1 Ouwe Syl F1. 10.00u Stormvogels C1 RES C2.. 14.00u Stormvogels 1 Workum 4. 16 oktober: 9.00u Stormvogels E1 Franeker E4, 10.00u Stormvogels D1 St. Annaparochie D3. 11.15u Stormvogels C1 Sleat C1 en 12.45u Stormvogels B1 CVVO B2 .

- Zaterdag 9 oktober Speelstad Achlum , het gymlokaal bij de Singel vol met luchtkussens en stormbanen. Aanvang 14.00u Kosten € 3,00 p.p. Incl. gratis patat.

- Vrijdag 22 oktober is er weer maatklaverjassen in de Singel om 20.00u Opgave kan tot donderdag avond bij Wytske Vrieswijk- Overal tel. 641520
Berjochten.

De collecte van het Prinses Beatrixfonds en van de Nierstichting hebben respectievelijk € 296,04 en € 428,54 opgebracht. Alle gevers en collectanten bedankt.

Zaterdag 6 november is er "Pimp je meubel" in de Singel o.b.v. Peter de Pimper. Neem zelf je te pimpen tafeltje, krukje, kastje of i.d. en zet het van te voren in de grondverf. Dan kunnen we meteen beginnen met pimpen. Liefst ook zelf verf en kwastjes meenemen, maar Peter de Pimper neemt ook mee dus lukt het niet dan geen zorgen.

Woensdag 20 oktober om 16.00u feestelijke opening van de Lytse Bieb,we verzamelen op het schoolplein waar de officile opening verricht wordt door het jongste(2+) en het oudste lid(60++). Na de opening kunt u tot 17.30u rondkijken en vragen stellen aan de bibliotheekmedewerkster. De bibliotheek is het afgelopen jaar goed gevuld met kinderboeken, een flink aantal boeken voor volwassenen en groot letter boeken. Hoog tijd voor een feestje. Volwassenen die lid worden die dag krijgen 10% korting. Baby`s en peiters die (gratis) lid worden krijgen een verrassingspakketje. Speciaal voor de peuters, Tomke komt. Neem een foto toestel mee als je je kind met Tomle op de foto wilt zetten. We combineren de opening met de afsluiting van de kinderboeken week op de Bongerd, dus in de school is ook wat te zien. Dorpsbelang en de OR van de Bongerd zorgen voor koffie thee en wat lekkers.

Muziekvereniging "Wubbenus Jacobs" van Arum e.o. is van doel op 6 november een rommelmarkt te organiseren, Hiervoor hebben zij "rommel"nodig. Misschien heeft u nog potten pannen, speelgoed, puzzels boeken, oud gereedschap. Tafels, stoelen ledikanten (geen bankstellen),Radio`s lampen of wat ook maar . U kunt deze spullen inleveren op 4 en 5 november van 19.00u 21.00u in "IT IEPEN HUS" van Camminghaweg 15.Wilt u graag dat u spullen worden opgehaald bel Tjitske van der Schaaf tel. 0517-532180 of Jannie van Althuis 0517 642089.

Renie Rehoboth

Hebt u zich al opgegeven voor de renie?????? Dit kan nog steeds via de mail reunierehoboth@hotmail.com of tel. 0517-1364 (Feikje Hoekstra)

We hebben al veel aanmeldingen binnen maar er kunnen nog meer bij. Graag willen we dat iedereen het doorgeeft aan familie, vrienden, oud-klasgenoten en Het zou ook leuk zijn om oud-leerkrachten en oud-bestuursleden weer eens te ontmoeten, dus ieder die zich betrokken voel(t)/de bij onze school kan zich opgeven.

Denk niet hij/zij zal het wel weten of hij/zij zal wel geen belangstelling hebben maar onderneem Aktie! Het zou jammer zijn dat we achteraf horen : "ik had er graag bij willen zijn, maar ik wist het niet"

We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen maar we kunnen alvast wel melden dat

's morgens om 10 uur de koffie klaar staat. Omdat het in de winterperiode valt leek het ons een goed idee om overdag de renie te houden zodat iedereen rond 4/5 uur weer naar huis kan gaan (nog even blijven plakken in de Singel kan natuurlijk ook)

Over het programma en de kosten worden de deelnemers binnenkort genformeerd.

Mocht u nog foto's hebben dan willen we die nog graag hebben. Inleveren bij Rients de Boer, de Wiske of mail ze naar r.deboer38@online.nl

N.B. op maandag 11 oktober a.s. staat de renie centraal in het programma "Musyk yn Bedriuw" van Omrop FryslnJiergong 4, nmer 73, september 2010

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 oktober.

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels `64 25 september: 9.00u Stormvogels F1 Berlikum F2. 14.00u Stormvogels 1 Bolswardia 3. 2 oktober: 11.15u Stormvogels B1 ONS/TOP B3

- De biljart vereniging "De bal is run"start weer op donderdagavond 23 september om 20.00u met de competitie in de Singel. Nieuwe leden zijn van harte welkom

- Vrijdag 24 september Whisky proeven in de Singel Aanvang 20.00u.

- Maandag 27 september begint de soos weer. Iedereen is van harte welkom.

- Vrijdag 1 oktober is er weer maatklaverjassen in de Singel om 20.00u Opgave kan tot donderdag avond bij Wytske Vrieswijk- Overal tel. 641520

- Donderdag 7 oktober 20.00u begint de dart competitie weer. Nieuwe leden kunnen zich nog opgeven tot 30 september bij Douwe de Boer. Tel. 642162. Het bestuur "De Klamme Fust"


- Berjochten.


- Zondag 26 september willen we bij mooi weer, weer een motor toertocht organiseren voor enthousiaste motor rijders uit Achlum. Het is bedoeling dat we rond 11.00u starten en om 17.00u weer in Achlum zijn. Graag opgeven bij Tsjerk Smitstra tel. 642112 of Rennie van Dijk tel 641445.

- De kollekte fan de KWF Kankerbestriding hat it moaie bedrach fan € 632,04 en ien ms opbrocht. Alle jouwers en kollektanten tige tank.

- Groenafval: kleine parijen worden elke derde donderdag van de maand gehaald, maar net als bij grof vuil, wel bellen dat het er ligt anders wordt het niet gehaald. Er rijdt een andere vrachtauto voor dan het grof vuil. Graag niet al dagen of weken van te voren uw afval op straat kieperen!!!!!!

- Ik heb al een aantal jaren de website van dorpsbelang bijgehouden, maar door drukkere werkzaamheden is de actualiteit niet meer zoals ik die zou willen, Wie wil daarbij helpen? Overnemen van de regie is ook welkom. Ruud Hendriks. tel 06-51298047, of info@achlum.info.

- Heb je een bericht of foto`s die je op de website wilt plaatsen? Lever het aan via info@achlum .info. Verenigings secretarissen : de gegevens op de website moeten hoognodig worden bijgewerkt, Willen jullie kijken wat er op staat en de wijzigingen doorgeven?

- Kom ook eens kijken in de Lytse Bieb. Open middag op woensdag middag 20 oktober van 16.00u tot 17.30u. Er staan inmiddels heel wat kinderboeken, wat volwassen en groot letter boeken. De bibliotheekmedewerkster zal er zijn voor vragen, er komt een kleine Aktie en dorpsbelang zorgt voor koffie, thee en wat lekkers.
Jiergong 4, nmer 72, september 2010

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 21 september.

- Wedstrijd programma V.V Stormvogels 11 september: 10.00u Stormvogels C1 NOK C1. 18 september : 10.00u Stormvogels D1 Tzum D1, 11.15u Stormvogels B1 DWP B2. Let op alleen de thuiswedstrijden worden vermeld. Actuele wedstrijdprogramma hangt in het hokje bij de kleedgelegenheden.

- Vrijdag 24 september Whisky proeven in de Singel Aanvang 20.00u Opgave bij Eke Beukema tel 642040. Kosten € 12,50 p.p

- Berjochten.


- Ook dit jaar houden we weer onze jaarlijkse goede doel aktie, lekker eten voor ..op 26 september om 12.30u in de Singel. Wederom gaat de opbrengst naar Dorcas werkprojecten. Graag bestek bord en een kommetje meenemen. U kunt zich opgeven d.m.v. de opgavestrook in "de Twaklank", Inleveren bij de fam. Anema Hitzumerweg 15 of bellen naar de fam. Noordmans tel. 641360.Opgave tot 19 september. Iedereen is van harte welkom. De protestantse gemeente Achlum/Hitsum.


- Renie Rehoboth De opgaven voor de renie druppelen binnen, oud-leerlingen van allerlei leeftijden en vanuit verschillende delen van Nederland/Friesland. Zo zien we dat het al aardig bekend wordt, maar natuurlijk willen we graag zoveel mogelijk mensen begroeten dus "Hoort zegt het voort" aan familie vrienden en bekenden, Hebt u zich al opgegeven ?? Dit moet voor 1 november a.s. via de mail reunierehoboth@hotmail.com of tel.641364. Graag zouden we ook zoveel mogelijk foto`s of misschien film/video willen verzamelen, klassenfoto`s (evt. met namen erbij) foto`s van feestelijkheden, misschien zijn er nog foto`s van de oude school of kleuterschool.Hebt u materiaal voor ons dan kunt u dit voor 1 oktober inleveren bij Rients de Boer, op de Wiske of de foto`s scannen en mailen naar : r.deboer38@online.nl. We rekenen op uw medewerking en hopen veel materiaal te ontvangen.


- Zondag 26 september willen we bij mooi weer, weer een motor toertocht organiseren voor enthousiaste motor rijders uit Achlum. Het is bedoeling dat we rond 11.00u starten en om 17.00u weer in Achlum zijn. Graag opgeven bij Tsjerk Smitstra tel. 642112 of Rennie van Dijk tel 641445.


- Het bestuur van dorpshuis "De Singel"is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die binnenkort schilderwerk kunnen/willen verrichten in de Singel. Het gaat om klein onderhoud. U kunt zich melden bij Aukje Broersma tel 641835


Jiergong 4, nmer 71,september 2010
Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 7 september.


- De kopij voor dorpskrant Op` e Hichte nr 41 kunt u deze week nog inleveren via toldijk@home.nl of afgeven op de H.S. Sytstrastrjitte 38.


- De Singelsjongers starten dinsdag 31 augustus weer met zingen om 20.00u in de Singel. Nieuwe leden kunnen bij deze 1e repetitie avond aanwezig zijn.


- Berjochten.

Met plezier denken Gerda en ik terug aan de receptie en de feestelijke ouderavond ter gelegenheid van mijn afscheid als directeur van c.b.s. Rehoboth.

Hartelijk dank: ouders, kinderen, ex leerlingen, ex bestuursledenen alle andere belangstellenden voor de bloemen,cadeaus en kaarten die we mochten ontvangen.

De kinderen van school en de organisatie een compliment voor de opvoering van "Kruimeltje".

De goede herinnering blijft.

Groetend Henk Breidenbach

- Gymles voor ouderen wordt gehouden op woensdagmiddag in het gymlokaal.

- Tijd: 12.30 uur tot 13.20 uur.

- Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen.

- Contributie is € 6,00 per maand.

- De eerste les is altijd gratis.
Jiergong 4, nmer 70, juli 2010

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 24 augustus .

- Het straten voetbal toernooi wordt dit jaar gehouden in week 33 en wel op 16,18 en 20 augustus vanaf 19.00u. Komt allen!!!!!!

- De kopij voor dorpskrant Op` e Hichte nr 41 kunt u inleveren tot 25 augustus via toldijk@home.nl of afgeven op de H.S. Sytstrastrjitte 38.

- Berjochten.

- Namens vele dorpsgenoten denk ik, wil ik het DFC (dorpsfeest Commissie Achlum) en alle andere vrijwilligers die op wat voor manier hebben meegeholpen bedanken voor weer een geslaagd dorpsfeest 2010. Dankzij hun inzet en organisatie en het mooie weer kunnen weer terugkijken op een" Great Party!!!!" Op de site www.achlum.info zijn er al mooie foto`s van te zien.

- Sightseeing Dorpsfeest Achlum. Onze straatversiering was zeer geslaagd gezien de deelname en de vele juiste inzendingen. En de winnaar is.Peta Farmer, Eastend 11, de prijs is inmiddels thuis bezorgd. Over de uitslag kan niet meer gecorrespondeerd worden. Buurtvereniging `t War/Hitzumerweg.

- Door omstandigheden komt dorpskrant 40 iets later uit dan de bedoeling zou zijn, we hopen hem deze week te kunnen bezorgen. Onze excuses hiervoor. De redactie.

- In het vorige bericht m.b.t. 125 jaar chr. Onderwijs in Achlum werd een oproep gedaan voor deelname aan de renie. Het e-mail adres voor aanmelding was foutief. Het moet zijn: reunierehoboth@hotmail.com Kan ook telefonisch 0517-641364. Voor een bijdrage aan de samenstelling van een boekje is het e-mail adres, zoals u weet rehoboth@pcbo-nwfriesland.nl Wel zo spoedig mogelijk aanmelden. Per telefoon? Dan graag tussen 4 en 5 uur. 0517-641424. De commissie

Verder wil ik een ieder namens de redactie van het Achlumer Nijsfodsje een prettige vakantie toewensen.

Rennie van Dijk

Rennie en de redactie, namens het dorp bedankt voor het afgelopen seizoen met ijzeren regelmaat uitbrengen van het Nijsfodsje! Een waardevolle manier om iedereen op de hoogte te houden van wat er te doen is.

Dorpsbelang Achlum.


Jiergong 4, nmer 69, juni 2010
Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 6juli . Dit is dan de laatste voor de zomervakantie. Het volgende nijsfodsje komt dan weer uit in week 34.

- Het oud papier wordt vrijdag 26 juni opgehaald vanaf 9.00u, dit i.v.m. het dorpskaatsen.

- De start bijeenkomst van "Achlum oan`e Slach(te) "is woensdag 30 juni in de Singel om 20.00u.

- Dorpsfeest Achlum op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juli. Dit jaar weer een bruisend programma met voor iedereen wat. Thema "Great Brittain".


- Berjochten.

- Let op: Dorpsfeest/straatversiering.Sight seeing Hitzumerweg/`t War. Hier wordt een puzzeltocht gehouden, onder de goede inzenders wordt een prijs verloot. Start bij J. Anema. Hitzumerweg 15.

- Donderdag 24 juni van 9.00u tot 18.00u, vrijdag 25 juni van 9.00u tot 21.00u en zaterdag 26 juni van 9.00u tot 17.00u wordt er een grote Goedzooi markt georganiseerd voor de projecten van Victory4all. Deze vindt plaats in het winkelpand wat gratis beschikbaar gesteld is door de Blokker, naast de Blokker Voorstraat in Franeker.Een Goedzooimarkt is een markt met verkoop van nieuwe artikelen te denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, toilet artikelen , decoratie enz.. Verder is er een ruim assortiment 2e hands boeken en kleding. Ook kunt u eigen gemaakte appeltaart bestellen en wordt er ijs verkocht.

- Oproep: Er is vanuit Jeffrey`s Bay vraag naar schoolmaterialen, Heeft u constructiematerialen zoals lego, duplo, nopper, mecano, knex e.d. die u wilt schenken aan de school van Victory 4all dan nemen we dit graag mee in onze koffers ook stiften, kleurpotloden, lijm e.d. zijn welkom. Ook hebben we nog steeds belang bij oud ijzer. Bel of mail naar Sieds en Saskia de Jong. Tel.641957 siedsensaskia@hetnet.nl. Ook kunt u nog steeds appeltaarten bestellen. Bel dan naar Willeke de Graaf tel 641955 of Janet Miedema tel. 641953.

- Kursus Leargong A yn Boalswert. "Frysk praten die ik altyd al, no wol ik ek Frysk skriuwen leare"Nei de simmerfaknsje start datum 28 septimber 2010 organisearet de Afk sa`n kursus yn it Gysbert Japicxhs yn Boalswert. Op dizze kursus leare jo ienfldige teksten lykas tnoeging, briefkes en ferslaggen te skriuwen,De kursus bestiet ut 22 lessen yn groepsferbn. Jo kinne de kursus fslute mei it Frysln A eksamen. Op tiisdeis fan 19.30u 21.30u Kursusjild; €132,50 de persoan. Mear ynformaasje op www.afuk.nl. Belangstelling? NIm da uterlik 15 septimber kontakt op mei de Afk tel. 058-2343079 of skriuw jo yn op www.afuk.nl. De kursus giet troch as der minimaal 8 dielnimmers binneAs der yn Achlum minsken binne dy`t meidwaan wolle oan dizze kursus dan kinne se mei my meiride. Ik haw noch plak foar 2 minsken. Roelie Greidanus- Anema. 0517-641729.

- Rectificatie: In het laatste nijsfodsje stond een stukje over het afscheid van meester Henk Breidenbach. Ter gelegenheid van zijn afscheid is er woensdag 7 juli een receptie in de Singel. Als u dat wilt kunt u meester Henk tot afscheid de hand drukken, `s middags tussen half 5 en 6 uur.


- Het DFC(dorpsfeest commissie Achlum) is nog op zoek naar 2 bar vrijwilligers voor de vrijdagmiddag 2 juli van 14.00u tot 20.00u. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij Agaath Oosterhaven. Tel 641848.


- Op 5 december 2010 is het 125 jaar geleden dat de chr. Lagere school in Achlum werd opgericht. We willen aan deze gebeurtenis op een feestelijke manier aandacht besteden o.a. door een renie. Deze renie zal worden gehouden op zaterdag 11 december. Hiervoor kunt u zich aanmelden via rehoboth@hotmail.com met adresgegevens en eventueel e-mailadres of per telefoon 0517-641364 . Over de kosten wordt u nog genformeerd. Een feestje voor de schoolkinderen zal worden gehouden op 10 december. Ook lijkt het ons leuk een boekje samen te stellen met leuke anekdotes en grappige voorvallen van ex-leerlingen en leerkrachten tijden hun schooltijd. Als u hieraan mee wil doen dan graag opgeven via de email van school. rehoboth@pcbo-nwfriesland.nl of telefonisch 0517-641424. `s middags tussen 4 en 5 uur. We willen wel graag zo gauw mogelijk weten hoeveel aanmeldingen hiervoor zijn. Door uw opgave en medewerking kan het een leuk feestje worden. Commissie 25 jaar chr, onderwijs Achlum.


- Extra informatie vrijdagavond van het dorpsfeest!!!!!!!!!

We hebben voor de vrijdagavond 2 bands kunnen boeken. We starten deze avond met de Fryske Beatles, die o.a. friestalige Beatle nummers ten gehore brengen. Onder genot van typische Engelse hapjes en drankjes kunt u genieten, luisteren en swingen op deze muziek. In de pauze hebben we de uitreiking van de straatprijs en om 22.00u gaan de tafels en stoelen aan de kant voor het optreden van Rintje Kas (voormalig zanger van de groep LAYS). KOMT ALLEN en geniet!!!!!!

Het DFC.Jiergong 4, nmer 68, juni 2010

Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 22 juni.

- De kopij voor de volgende dorpskrant Op`e Hichte inleveren voor 14 juni, via de mail toldijk@home.nl of afgeven bij Rennie van Dijk, H.S Sytstrastrjitte 38.

- Zaterdag 12 juni Beach Party in de Singel.


- Berjochten.


Het project Achlum oan 'e Slach(te) gaat van start! U bent van harte uitgenodigd op de startbijeenkomst op woensdag 30 juni 2010. Plaats: De Singel. Aanvang: 20.00 uur. Gedurende de avond krijgt u in een presentatie van Landschapsbeheer Friesland alle informatie over de inhoud van het project én hoe u een steentje kan bijdragen aan de uitvoering van de plannen. Alle Achlummers zijn van harte welkom, en in het bijzonder de bewoners van De Jister, Monnickenweg, Jonkerschap/De Terp, Oosterstraat/It War. Meer info: Dorpsbelang/Anneke van der Meer, 0517-642909. Kijk ook op de website www.achlum.info.

- De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds"De Macht van het kleine" heeft €266,53 opgebracht. Alle collectanten en gevers bedankt.

- "Waar zouden wij zijn zonder vrijwilligers"voor de catering van de kaatsvereniging zoeken wij nog een paar gezellige vrijwilligers om 1 of 2 keer per seizoen de catering mee te verzorgen!!! Voor info kan U/jij bellen met Anneke de Boer. Tel: 641498.

- Er wordt op een paar momenten in het jaar groot groenafval verzameld ( zie mededelingen daarover in de Franeker Courant en op de website van de gemeente). De rest van het jaar moet groenafval in de groen container of moet u het zelf afvoeren naar het kringloopstation als het veel is. Namens veel bewoners die zich aan deze groenhopen in het dorp storen verzoeken wij u om geen groen afval op straat te dumpen waar het vervolgens weken of zelfs maanden blijft liggen.( Dorpsbelang, namens veel bewoners) .

- Het spaargeld van het dorpsbelang Achlum van waaruit de jaarlijkse rente aan jeugd of ouderen werd besteed is vrijgekomen. Heeft u kleinschalige doelen waarvoor dit zou kunnen worden ingezet dan kunt u dat melden bij het dorpsbelang (alles tussen 0 tot een paar honderd euro en voor het belang van groepen Achlummers). Ruud Hendriks tel: 641323.

- Aan het eind van dit schooljaar sluit meester Henk Breidenbach zijn periode als directeur van de Rehoboth af. Op donderdag 8 juli neemt hij op de feestelijke ouderavond afscheid van de kinderen, ouders en collega`s,. Anderen die hem ter gelegenheid van dit afscheid de hand willen drukken kunnen dat doen op woensdag 7 juli van 17.30u tot 19.00u in de Singel. U bent van harte welkom.

- Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor Aqua Zoo bij Froukje Yntema € 7,50 per stuk Tel 641312

- Er zijn nog badhanddoeken en kleding blijven liggen van het clubkamp. Deze spullen liggen bij Gosse en Ida en kunnen daar opgehaald worden!!!!!!

- Wij zijn nog op zoek naar nieuwe inwoners die zich willen voorstellen in de rubriek

"Even Voorstellen"in de dorpskrant "Op e Hichte", zo ook naar kandidaten die lekkere recepten hebben voor "de pollepel". Graag via de mail toldijk@home.nl of afgeven bij Rennie van Dijk.
Jiergong 4, nmer 67, mei 2010
Aginda


- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 8 juni.


- De kopij voor de volgende dorpskrant Op`e Hichte inleveren voor 14 juni, via de mail toldijk@home.nl of afgeven bij Rennie van Dijk, H.S Sytstrastrjitte 38. Nieuwe abonnees kunnen zich opgeven bij Folly Horjus tel. 641750. Kosten € 8,- per jaar.


- Programma VV Stormvogels :. Deze week worden de laatste wedstrijden in de competitie 2009/2010 gespeeld. Voor het actuele programma kijk in het hokje bij de kleedgelegenheden.

- Zondag 6 juni van 11.00u tot 17.00u is er een Beauty & Brocante Fair bij Welness De Oosterhof aan de Jister 3.Hier komen 24 standhouders met als thema's : Kleding, kids, brocante, voeding, massage, wijn, mindfulness, voetverzorging, sieraden en nog veel meer.


- Zaterdag 12 juni beach party in de Singel, nadere info volgt nog


- Berjochten


De oudijzer-actie voor Victory for all-projects in Zuid-Afrika loopt nog steeds. Mocht u oudijzer hebben waarmee u onze actie wilt steunen, dan kunt u bellen naar Herke Zijlstra (0517 412963) of Sieds de Jong (0517 641957). Al is het maar een klein beetje, alles is welkom!

- Het oud papier wordt een week later opgehaald en wel zaterdag 5 juni.


- De kaatspartij met de zachte bal wordt een week naar voren geschoven, de data voor de kinderen zijn nu 1,3 en 4 juni en voor de senioren 1 en 4 juni. Opgave kan tot 2 dagen voor de wedstrijd bij Wieke Zondervan.


- Om alvast te noteren in de agenda, zaterdag 26 juni dorpskaatsen met aansluitend een gezellige barbecue. Nader bericht volgt.- Er hangt al een aantal weken een licht grijze dames jas in de Singel, mt 44 gekocht bij C&A, met daarin autosleutels(OPEL) en nog een bos sleutels. Wie o wie mist deze jas?????????Jiergong 4, nmer 66, mei 2010

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 25 mei.

- Programma VV Stormvogels : Zaterdag 15 mei 9.00u Stormvogels F1 SC Franeker F5.10.00u Stormvogels D1 WWS D2.

- Vrijdag 21 mei is er weer maatklaverjassen in de Singel om 20.00u. Opgave kan tot donderdagavond 19.00u bij W. Anema tel 641332.

- Zondag 23 mei is de pinksterdienst in het Achlumer bos. Thema: "In vuur en vlam gezet". We verzamelen bij het dorpshuis tussen 9.15u en 9.30u. Komt allen! PKN Gemeente Achlum

- Om alvast te noteren in de agenda: Zondag 6 juni van 11.00u tot 17.00u is er een Beauty & Brocante Fair bij Welness De Oosterhof aan de Jister 3.Hier komen 24 standhouders met als thema's : Kleding, kids, brocante, voeding, massage, wijn, mindfulness, voetverzorging, sieraden en nog veel meer. Nadere info volgt.

- Berjochten

- De collecte Sport Gehandicapten heeft € 318,50 opgebracht. Alle gevers en collectanten bedankt.

- Mijn naam is Femke van der Woude, ik ben 24 jaar en woon sinds 3 jaar in Achlum.
Vorig jaar Mei hebben wij een dochtertje gekregen en sindsdien werkte ik in de weekenden.
Hier ben ik deze week mee gestopt, omdat ik in de avonduren wil gaan werken.
Heeft u thuis hulp nodig met schoonmaken?
En wilt u dit graag in de avonduren gedaan hebben?
Bel dan naar 0517-850361.


- De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft het mooie bedrag van €379,79 opgebracht. Alle gevers en geefsters van harte bedankt. Ook een woord van dank aan de collectanten die weer spontaan hebben meegewerkt.

- De DFC (dorpsfeest commissie Achlum) zoekt bar vrijwilligers(vanaf 18 jaar) voor de bardienst met het dorpsfeest 2,3 en 4 juli .Voor de vrijdagmiddag van 14.00u tot 20.00u. voor de vrijdagavond van 20.00u tot einde, voor de zaterdagmorgen van 9.00u tot 14.00u ,. Verder is men ook op zoek naar enthousiaste tentopbouwers en afbrekers voor de woensdagochtend 30 juni en maandagmorgen 5 juli. Ook zoekt men vrijwilligers die mee willen helpen bij het inrichten van de feesttent op de donderdagavond ( 19.00u) en het opruimen van de tent op zondagmiddag (13.00u) . Belangstellenden kunnen zich z.s.m. opgeven bij Agaath Oosterhaven. Tel. 641848.Jiergong 3, nmer 65, april2010

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot en met dinsdag 11 mei.

- Programma VV Stormvogels : Donderdag 6 mei 19.00u Stormvogels 1 Leeuwarder Zwaluwen. Zaterdag 8 mei 9.00u Stormvogels D1 NOK D2 10.00u Stormvogels C1 St Anna C1.

- Vrijdag 30 april Koninginnedag! Vanaf 14.00u vrijmarkt in de Singel met Live muziek tot 22.30u.

- Het ACA nodigt u uit voor de dodenherdenking op dinsdag 4 mei. We staan stil bij de slachtoffers van toen en leven mee met de slachtoffers van vandaag de dag. Verzamelen om 19.40u bij de Singel. Vertrek 19.45u naar de herdenkingssteen bij de kerk.

- Zaterdag 8 mei a.s. organiseert het ACA een viswedstrijd voor jong en oud. Aanvang 14.00u tot 17.00u, locatie aan de zijkant van het bos. Kleine vispas verplicht voor €2,50 verkrijgbaar bij postkantoor. (geen vispas is vissen op eigen risico) Prijs voor de meeste (centi)meters vis. Prijsuitreiking in de Singel. Voor evt. vragen bellen met Rienk Vlieger tel 06-22249281.

- Op zaterdag 8 mei a.s. is er een fietsexcursie van It Fryske Gea over de Slachte naar Wommels. Onderweg uitleg over de flora en fauna, de boerderijen en de historie van de Slachte en de polders o.l.v. Tjibbe van der Veer uit Achlum. Tijd: 13.00u tot plm. 17.00u. Opgave via it Fryske Gea tel. 0512-381448 of via www.itfryskegea.nl

- Zondag 23 mei is de pinksterdienst in het Achlumer bos. Thema: "In vuur en vlam gezet". We verzamelen bij het dorpshuis tussen 9.15u en 9.30u. Komt allen! PKN Gemeente Achlum

Berjochten

- De sportstichting Achlum is op zoek naar iemand die vanaf seizoen 2010/2011 tegen een vergoeding de voetbalkleedgelegenheden van vv Stormvogels schoon wil maken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Oosterhaven. Tel. 641848.

- De Lytse bieb is op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die (om beurten) dinsdagochtend van 9.00u tot 10.00u de medewerker van de bibliotheek kan/kunnen ondersteunen. Het gaat om terug zetten van (veel) boeken en het helpen van de kinderen van de laagste groepen bij het apparaat om boeken te lenen/ terug te brengen. Dinsdagochtend is het een gezellige drukte omdat de kinderen van de Rehoboth dan ook komen om te lenen, Informatie bij Roelie tel 642729 of Annemieke 641323, bibliotheek werkgroep. De bibliotheek is voor jong en oud. In de schoolweken is de bieb open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8-16uur, op woensdag van 8-tot meestal 14.00u, als er medewerkers van de Bongerd in de school zijn(zelfbedieningssysteem). Op dinsdag van 9-10 is er een bibliotheek medewerkster die u wegwijs kan maken en helpen met het boeken aanvragen, ( kan ook thuis via internet) en het uitlenen.

- De collecte voor het nationaal fonds Kinderhulp heeft € 268,46 opgebracht. Alle gulle gevers hartelijk dank en graag tot volgend jaar.

- De Sportvereniging Achlum heeft dankzij uw steun € 932,- gekregen van de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Iedereen hartelijk dank hiervoor namens het bestuur.

- Op maandag middag 10 mei is er voor de peuters en kleuters wel gymnastiekles!!

- Vermist sinds zondag 18 april zwart/witte ex- kater van 3 jaar oud. Signalement: Witte snorharen rechts, zwarte snorharen links. Witte sokjes achter en linksvoor. Wit befje en onderkaak. Roepnaam: Gurbe. Gurbe heeft i.v.m. blaasproblemen dieetvoeding nodig. Weet u waar Gurbe is, bel dan 06-12521420. Alvast bedankt, Fam. H. Steringa Herbaijumerweg 1 (pleats fan Sjouke Yntema).Jiergong 3, nmer 64, april 2010 

Aginda

- De kopij voor het volgende nijsfodsje kunt u inleveren tot woensdag 28 april 2010.